Dnes kuchynský odpad, zajtra kvalitný substrát.

Bez poplatkov!

Viac o technológii GreenGood

Využite jedinečnú alternatívu k povinným zvozom kuchynského odpadu.

Neplaťte už žiadne mesačné faktúry za zvozy kuchynského odpadu a pridajte sa k inovatívnym prevádzkam, ktoré svoj odpad kompostujú v elektrických kompostéroch.

Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania je v súlade s novelou č. 343/2012 Z. z., ktorou sa upravuje Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz kuchynských pomyjí je finančne náročný. Navyše vyžaduje uskladňovanie a chladenie takéhoto odpadu s čím sú spojené ďalšie náklady. My dôverujeme inováciám a ekologickým riešeniam – elektrickým kompostérom.

 

Naše elektrické kompostéry GREENGOOD:

  • spracujú surové a varené zvyšky všetkých druhov jedál v množstve 0,1kg – 1370kg na ekologický a výživný substrát – kompost, už do 24 hodín (kompost možno priamo zapracovať do pôdy),
  • redukujú objem kuchynského odpadu až o 90% (z 1kg odpadu vznikne 10dkg kompostu),
  • sú jedinou legálnou alternatívou k povinným zvozom odpadu (sú schválené ŠVPS SR)
  • umiestňujú sa priamo do vnútorných priestorov prevádzky (stačí zabezpečiť prívod elektrickej energie a možnosť napojenia kompostéra do kanalizácie či ventilácie kvôli odvádzaniu pár),
  • neprodukujú zapáchajúce a škodlivé plyny (sú vybavené nanotechnlogickými filtrami),
  • pracujú plne automaticky (po základom školení zvládne ich obsluhu každý pracovník od prevádzkara po kuchárku),
  • nevyžadujú žiadne priebežné dopĺňanie mikroorganizmov ACIDULO (jednorazové nasadenie pri prvotnom spustení prevádzky elektrického kompostéra).

Elektrické kompostéry sú modernou technológiou, ktorú môžu využiť jedálne v školách, zariadeniach sociálnych služieb, hoteloch a reštauráciách. Ďalšie využitie môžu nájsť aj pri spracovaní potravinového odpadu z rôznych podujatí alebo zvyškového odpadu v obchodných reťazcoch.

Aké povinnosti vám vznikajú pri používaní elektrických kompostérov? – doplniť prelink na sumár informácií v blogu (povinnosti prevádzkovateľa + zo zákona )


Elektrické kompostéry v praxi

Materská škola Miletičová, Bratislava


Ako sa elektrický kompostér dostane do vašej prevádzky?

Analýza

Viete koľko odpadu denne/týždenne vznikne vo vašom stravovacom zariadení? Pomôžeme vám s analýzou.

Správny výber

Zohľadnite všetky dôležité kritéria. Pomôžeme vám s výberom najvhodnejšieho elektrického kompostéra.

Inštalácia

Poradíme Vám s inštaláciou a nahlásením na ŠVPS SR.

Zavrieť video
Zavrieť video