JRK | V Lendaku je evidencia odpadu na zbernom dvore s ELWIS kartou jednoduchšia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Lendaku je evidencia odpadu na zbernom dvore s ELWIS kartou jednoduchšia

Príklady z praxe | 21.05.2021

Po roku sa v Lendaku môžu pochváliť zníženými nákladmi, nižšou frekvenciou zberu odpadu, ale aj lepším správaním občanov. Osveta a evidencia prispeli k tomu, že nádoby na ZKO ľudia vykladajú len, ak ich naozaj naplnia. Teraz začínajú odpad evidovať aj na zbernom dvore.

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

V Lendaku evidujú odpad prostredníctvom systému ELWIS od začiatku roka 2020. Obec vymenila zberné nádoby na zmesový komunálny odpad za nové so zabudovaným RFID a QR kódom a zaviedla množstvový zber.

Prečítajte si: V Lendaku majú smart nádoby na odpady

O prínosoch systému ELWIS po viac ako ročnom používaní, ale aj o nových funkciách, ktoré obec začína využívať, sme sa porozprávali s Ing. Petrom Budzákom, vedúcim Prevádzkarne v obci Lendak.

Ako ste spokojný s využívaním systému ELWIS v Lendaku?

,,Hodnotím ho kladne. Získali sme aktuálny prehľad o stave odpadového hospodárstva v čase. Tým, že u nás zbiera odpad obecná príspevková organizácia –  Prevádzkareň obce Lendak –  môžeme operatívne upraviť napríklad harmonogram zberu komunálneho odpadu. Vieme efektívnejšie využívať vozidlo na zvoz, aj zamestnancov, ktorý zbierajú odpad,“ opisuje prínosy Budzák.

Pred zavedením systému bol zmesový komunálny odpad zbieraný 5-krát týždenne. Všeobecne záväzné nariadenie umožňovalo občanom okrem nádoby vyložiť ešte jedno vrece odpadu. Občania vykladali nádoby ku každému zberu, hoci boli poloprázdne, alebo v nich bolo len jedno vrecko. Zber odpadu, resp. vysýpanie poloprázdnych nádob, výrazne zvyšovalo náklady obce.

Keď obec zaviedla množstvový zber a evidenciu odpadu, frekvencia vývozu odpadu sa znížila na 3-krát týždenne a občania vykladajú nádoby len ak sú plné. 

Systém má slúžiť samospráve aj občanom. Ako ho, podľa slov pána Budzáka, vnímajú Lendačania a aká je motivácia k lepšiemu triedeniu?

,,Občania oceňujú výhodu adresnosti poplatku. Platia len za také množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré vyprodukujú. Zavedenie systému ELWIS a spravodlivých poplatkov ich motivuje k lepšiemu triedeniu.  Tým, že začali všetci viac triediť, sa nám zhoršila kvalita triedených odpadov, ale výrazne sa zvýšilo množstvo vyzbieraných triedených odpadov, čo vyvažuje nie celkom dobrú kvalitu triedených odpadov. Aktuálne sa teda venujeme príprave edukačných materiálov na zlepšenie informovanosti občanov, ako správne triediť. Viac sa plánujeme sústrediť aj na biologicky rozložiteľné odpady a využitie nášho zberného dvora.“

V Lendaku využívajú výsledky evidencie na priebežné optimalizovanie odpadového hospodárstva. Zlepšili sledovanie výdavkov, upravili frekvenciu zvozov. Oceňujú tiež možnosť nastaviť VZN podľa presných dát.

ELWIS karta umožňuje smart identifikáciu občana a evidenciu odpadu na zbernom dvore

Obec od jari využíva elektronickú evidenciu aj na zbernom dvore

Občania využívajú inteligentné ELWIS karty, ktorými sa pri príchode na zberný dvor preukazujú. Pri odovzdaní sa originálny QR kód priradený konkrétnej domácnosti zosníma do evidencie. Množstvo a druh odovzdaného odpadu sa zaeviduje občanovi priamo na jeho ELWIS odpadové konto. Takto získa samospráva informácie o využívaní zberného dvora a o úrovni triedenia domácností. Informácie bude používať na lepšie plánovanie kapacít, prevádzkových hodín.

,,Chceme zjednodušiť evidenciu občanov, ktorý zberný dvor využívajú. Do budúcna uvažujeme nad výmenou snímacích zariadení, ktoré majú momentálne zamestnanci počas zberu pripevnené na rukách za snímacie zariadenie, ktoré sa dá namontovať na zberné vozidlo. Toto snímanie by malo byť citlivejšie a znižuje sa riziko ľudského faktoru,“ opisuje Budzák.

Aká je budúcnosť systému ELWIS v Lendaku?

,,Plánujeme zaviesť kompletnú evidenciu odpadu produkovaného v obci a teda aj na triedené zložky, ktoré momentálne neevidujeme na každú domácnosť samostatne, ale len za každý zber na celú obec.“

,,Zaviesť systém ELWIS odporúčame každej samospráve. Nám sa podarilo zabezpečiť adresnosť poplatku za zmesový komunálny odpad a zaviesť elektronickú formu množstvového zberu odpadu,“ uzatvára Ing. Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne obce Lendak.

Lendak je prvou z podtatranských obcí, ktorý do svojho odpadového hospodárstva vniesli poriadok vďaka evidencii odpadov a riadeniu na základe faktov a dát. Správa o prínosoch sa rozšírila a dnes už evidencia ELWIS funguje aj v obci Gánovce (článok TU) , Ľubica (článok TU) či Kurimany a čoskoro aj Spišský Štvrtok.

ELWIS môže pomôcť aj vašej samospráve. Zistite ako, kontakty a formulár nájdete TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.