Pre menej odpadu

Najnovšie články

Ako informovať občanov, aby produkovali menej odpadu?

Poradíme vám ako komunikovať a informovať občanov, aby počas obdobia karanténnych opatrení nezvyšovali produkciu komunálneho odpadu.

Čítať viac

Usmernenie k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19

Prinášame vám súhrn usmernení a odporúčaní k nakladaniu s odpadom v súvislosti s predchádzaním šírenia vírusu COVID-19.

Čítať viac

Ako zvýšiť mieru triedenia vďaka bioodpadu v mestách

V prípade miest, kde prevláda kolektívna bytová výstavba, nie je možné situáciu s biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO) vyriešiť záhradným kompostérom pre každú domácnosť, z praktických aj ekonomických dôvodov.

Čítať viac

Využite dostupné prostriedky z Environmentálneho fondu

Hľadáte možnosti ako zvýšiť mieru triedenia vo vašej samospráve? Začnite riešiť ten odpad, ktorého je najviac – biologicky rozložiteľný.

Čítať viac

Bioodpad vám pomôže zvýšiť mieru triedenia

Od minulého roka platia samosprávy za skládkovanie odpadu v závislosti od toho, koľko odpadu produkujú a ako ho triedia.

Čítať viac

Môžu byť aj nádoby na smeti SMART?

Neporiadok v nádobách na ZKO je veľkým problémom v samosprávach s väčším zastúpením rodinných domov hlavne pri prechodne na evidovanie odpadu alebo množstvový zber.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.