JRK | Odpadové hospodárstvo Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

Obce, šetrite peniaze za zvozy kuchynského odpadu z jedální

Počuli ste už o elektrických kompostéroch? Toto ekologické zariadenie dokáže v priebehu 24 hodín až o 90 % zredukovať množstvo odpadu. Ušetríte peniaze za povinné zvozy kuchynského odpadu a pre vašu školu získate moderný nástroj na environmentálnu výchovu. Hotový kompost vám môže poslúžiť ako hnojivo v záhrade alebo areáli vášho zariadenia.

Čítať viac

Ako sa pripraviť na zavedenie zberu kuchynského odpadu od roku 2021?

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že odklad povinnosti triediť kuchynský odpad od roku 2021 sa nekoná. Mestá a obce majú preto už len pár mesiacov na to, aby sa na jeho spustenie pripravili. Je to možné zvládnuť?

Čítať viac

Kde nájsť prostriedky na zavedenie triedeného zberu kuchynského BRKO?

Triedený zber kuchynského odpadu by mal byť o necelý pol rok realitou vo všetkých samosprávach okrem Bratislavy a Košíc a tých, ktoré preukážu, že všetci ich obyvatelia kompostujú v kompostovacích zásobníkoch. Sú na to slovenské mestá a obce pripravené?

Čítať viac

Kedy nahradí kompost umelé hnojivá?

Nové ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej komisie sa zameriavajú na ochranu pôdy a zníženie používania pesticídov a iných umelých hnojív. Otvára sa priestor pre zvýšenie dopytu po prírodných hnojivách.

Čítať viac

Využívame menej ako pätinu potenciálu bioodpadu

Bioodpad je cenným zdrojom. Nie je to len fráza. Najnovšie to potvrdzuje aj štúdia popredného európskeho priemyselného združenia. V Európe využívame priemerne len 16% potravinového odpadu. Využitie tohto odpadu pritom môže byť prínosom v rôznych odvetviach.

Čítať viac

Prečo nespaľovať bioodpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je cenným zdrojom živín pre pôdu, rastliny a v neposlednom rade aj zdravie ľudí. Stále sa však stretávame s tým, že končí na skládkach alebo v spaľovniach. Takéto plytvanie je navyše drahé a má závažné dopady na životné prostredie.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.