JRK | Pre menej odpadu

Najnovšie články

Prečo nespaľovať bioodpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je cenným zdrojom živín pre pôdu, rastliny a v neposlednom rade aj zdravie ľudí. Stále sa však stretávame s tým, že končí na skládkach alebo v spaľovniach. Takéto plytvanie je navyše drahé a má závažné dopady na životné prostredie.

Čítať viac

Unikátna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad

S triedením a zberom kuchynského odpadu sú často spojené obavy zo zápachu, výluhov či iných negatívnych prejavov. Je pravda, že bioodpad zapácha, hnije či láka škodcov. Je však len vtedy, ak je zbieraný nesprávnym spôsobom.

Čítať viac

Chcete ušetriť? Začnite triediť kuchynský odpad

Mestá a obce v tomto období určite nemajú peniaze nazvyš. Od roku 2019 si viac uvedomujú dôležitú tému – odpadové hospodárstvo. Niektorí viac, iní menej, no pre všetkých sa stalo kľúčovým percento miery triedenia, ktoré každý rok určí, či si za skládkovanie priplatia viac alebo zvolia kroky, aby peniaze skôr šetrili.

Čítať viac

Ako informovať občanov, aby produkovali menej odpadu?

Poradíme vám ako komunikovať a informovať občanov, aby počas obdobia karanténnych opatrení nezvyšovali produkciu komunálneho odpadu.

Čítať viac

Usmernenie k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19

Prinášame vám súhrn usmernení a odporúčaní k nakladaniu s odpadom v súvislosti s predchádzaním šírenia vírusu COVID-19.

Čítať viac

Ako zvýšiť mieru triedenia vďaka bioodpadu v mestách

V prípade miest, kde prevláda kolektívna bytová výstavba, nie je možné situáciu s biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO) vyriešiť záhradným kompostérom pre každú domácnosť, z praktických aj ekonomických dôvodov.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.