S údajmi z evidencie odpadu je potrebné aktívne pracovať

25.07.2019

Ako zlepšiť triedenie odpadu a motivovať občanov k väčšej zodpovednosti za produkovaný odpad? Samosprávy hľadajú možnosti ako zaviesť spravodlivejší systém, motivovať občanov a hlavne šetriť prostriedky v rozpočte. Poznanie reálneho stavu odpadového hospodárstva je kľúčové pre ďalšie smerovanie a strategické rozhodovanie. Aj preto začínajú s evidovaním odpadov z domácností. Je však veľmi dôležité zvoliť správny prístup. Nestačí len označiť domácnosti. Je potrebné s občanmi komunikovať, motivovať ich a zozbierané informácie analyzovať a vyhodnocovať. 

zdroj: www.obecnenoviny.sk

Prečo je odborný prístup pri evidencii odpadov dôležité sa dozviete v článku TU.

 

Evidencia odpadov môže zlepšiť aj vaše odpadové hospodárstvo. Ako na to vám poradia regionálny manažéri, ktorí poznajú lokálne špecifiká. Kontakt TU 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video