JRK | Systém ELWIS získal ocenenie Atlas v kategórii Zelená ekonomika - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Systém ELWIS získal ocenenie Atlas v kategórii Zelená ekonomika

Všetky | 23.04.2021

Po ocenení Via Bona Slovakia 2019 získal systém ELWIS ďalšie ocenenie. Najnovšie zabodoval aj v novej súťaži Nadácie VÚB banky, ktorá vyhlásila prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas.

Cieľom tohto ocenenia je apelovať na zmenu klímy i ekosystémov a oceniť snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty. My sme sa rozhodli do súťaže prihlásiť so systémom elektronickej evidencie odpadu ELWIS a o ocenenie sme sa uchádzali v kategórii Zelená ekonomika. Jedným z nosných pilierov všetkých našich aktivít je zodpovedné podnikanie, ktoré ma pozitívny dopad na okolie a práve preto sme nesmierne radi, že systém ELWIS vyhodnotila odborná porota ako víťaza tejto kategórie.

Systém ELWIS sme dodnes zaviedli v už takmer 40 slovenských samosprávach. „Veľmi si vážime získané enviro-ocenenie Atlas od Nadácie VÚB banky. Od začiatku nášho fungovania sa snažíme prispieť k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a v spolupráci so slovenskými samosprávami prispieť k zlepšeniu ich odpadového hospodárstva.“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko.

Systém evidencie odpadu pomáha riadiť odpadové hospodárstvo pre 57 – tisíc obyvateľov. Svoj úspech na európskej úrovni vďaka nemu získala aj obec Košeca.

„Vďaka nášmu systému ELWIS pomáhame samosprávam znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, predchádzať jeho vzniku, zvyšovať mieru triedenia a v neposlednom rade aj zvýšiť informovanosť obyvateľov. Zvýšením recyklácie a znížením skládkovania chceme v prvom rade prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, ktorú my ako obyvatelia našou činnosťou produkujeme. Aj takouto formou sa snažíme prispieť k riešeniu klimatickej krízy,“ dodala riaditeľka JRK Slovensko.

Vďaka ELWIS-u sme získali aj ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma

Spravodlivý a prehľadný systém

Evidenčný systém ELWIS je inovatívne a edukatívne riešenie pre celé Slovensko, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentný systém. Predstavuje kľúčový nástroj na aplikovanie princípov obehového hospodárstva. Čo všetko samosprávam systém prináša?

  • prehľad o produkcii a triedení odpadu
  • prispieva k optimalizácií nákladov na odpady
  • pomáha znižovať množstvo komunálneho odpadu a zvyšovať mieru triedenia
  • umožňuje edukovať a motivovať občanov

Systém ELWIS je vďaka novým funkciám komplexnejší

Na Slovensku je už takmer 3000 samospráv, ktoré tento moderný a inovatívny nástroj využívajú. Úspešným príkladom z praxe je napríklad aj obec Košeca, ktorá vďaka implementovaniu tohto nástroja získala medzinárodné ocenenie The Innovation in Politics Award 2020 v kategórii digitalizácia.

Chcete aj vy úspešne riadiť odpadové hospodárstvo vďaka systému ELWIS? Naši regionálni manažéri vám s tým pomôžu. Viac informácií nájdete tu

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.