JRK | V Košeci platí každý spravodlivo za to, čo vyhodí. Bojujú o cenu za najlepší projekt o odpadoch v Európe - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Košeci platí každý spravodlivo za to, čo vyhodí. Bojujú o cenu za najlepší projekt o odpadoch v Európe

Príklady z praxe | 27.10.2020

Obec s takmer troma tisíckami obyvateľov neďaleko Ilavy môže byť dobrým príkladom a inšpiráciou pre iné slovenské samosprávy, ako za niekoľko mesiacov zmeniť myslenie tamojšej komunity. Už minulý rok získali ocenenie Úradnícky čin roka, a teraz bojujú o ďalšie významné ocenenia.

Vlani na jar sa starosta Košece Radomír Brtáň rozhodol zaviesť moderný spôsob evidencie a odvozu odpadov. Cieľom bolo, aby každý občan dokázal vytriediť čo najviac a reálne platil len za to, čo nie je možné zrecyklovať a obec musí vyviesť na skládku. Na slovenské pomery neľahká úloha, avšak s úspešným koncom.

Zavedenie nového systému

Košeca začala s evidenciou odpadu v apríli minulého roka. Odvtedy v obci evidujú každý vývoz zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom špeciálnych, takzvaných RFID snímačov. „Vďaka tomu sme už za prvé tri mesiace aktívnej osvety znížili množstvo komunálneho odpadu o 20 percent a tiež sme znížili počet vyvážaných nádob. Papier, plast, sklo, kovy a tetrapaky vo vreciach a balíčkoch označených QR kódmi zbierajú pracovníci nášho zberného dvora,“ hovorí o začiatkoch zavádzania dôsledného triedenia odpadov starosta Radomír Brtáň.

Počas celého minulého roka zbierala obec údaje o triedení v každej domácnosti a na základe evidovaného množstva vytriedeného a zmesového komunálneho dopadu, ktorý končí na skládke, stanovila úroveň triedenie jednotlivých domácností.

„Určili sme kategórie a poplatky za odpady sme odstupňovali podľa dosiahnutej miery triedenia. V tomto roku dostala každá domácnosť výmer o poplatku za odpady s informáciou o dosiahnutom výsledku, výške zľavy z poplatku, respektíve o možnostiach, ako v budúcom roku zvýšiť množstvá vytriedeného odpadu,“ vysvetľuje Radomír Brtáň.

Na základe týchto informácií sa občania môžu sami rozhodnúť a určiť si, aké sú ich možnosti. Ak chcú vyššiu zľavu, musia vyvinúť viac úsilia. ,,Občania si môžu sami odskúšať, ako môžu ovplyvniť to, koľko za odpad zaplatia,“ dopĺňa starosta Brtáň.

Systém zavedeného odpadového hospodárstva pod názvom ELWIS je pritom plne automatizovaný. „Obec ihneď po zbere získava kompletný a zrozumiteľný prehľad. Pomáha jej to aj v administratívnych úkonoch, ktoré musí v súvislosti s odpadovým hospodárstvom vykonávať. Vďaka evidencii má obec dáta, s ktorými môže pracovať a má dokonalý prehľad o tvorbe odpadu. Pridanou hodnotou je zníženie množstva komunálneho odpadu, nárast miery triedenia a menej vyložených nádob,“ hovorí Marek Kurinec, špecialista pre odpadové hospodárstvo obce Košeca.

Dôležitá sú osveta a zrozumiteľné informácie

Pred spustením projektu musela Košeca občanov naučiť, že separovanie je dôležité tak pre nich, ako aj pre životné prostredie. Obec preto urobila informačnú kampaň, počas ktorej obyvateľom vysvetlila výhody nového systému, ako správne triediť jednotlivé zložky odpadov a domácnosti vybavila vrecami na samotný zber.

 

„Ak by sme systém nezaviedli, niektorí občania by určite triedili menej, iní by možno ani s triedením nezačali. Mali by sme viac komunálneho odpadu. Dnes však máme napríklad domácnosť, ktorá dlhé roky nevyložila žiadne vrece s triedenými zložkami. Teraz pravidelne vyložia vytriedený odpad. Myslím si, že v rámci vzdelávania občanov pomohlo, že sme im s výmerom o poplatkoch poslali aj informáciu o triedení ich domácnosti, ktorá ovplyvní výšku ich poplatku,“ hovorí starosta Brtáň.

Obyvatelia platia výrazne menej

Výsledky za prvý rok fungovania systému hovoria za seba. Kým v máji minulého roka vyviezli z Košece 1 694 nádob na zmesový komunálny odpad, o rok neskôr to bolo o necelých 15 percent menej. To sa odrazilo aj na miere triedenia, na základe ktorej obce určujú obyvateľom poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov.

„Naším cieľom je, aby sme viac triedili a tvorili menej komunálneho odpadu. Chceme postupne dosiahnuť, aby čo najviac domácností dosiahlo mieru triedenia nad 60 % – získajú tak najvyššiu možnú zľavu z poplatku. Okrem toho nám pomôžu zvýšiť celkovú mieru triedenia, ktorou sa stanovuje výška poplatku za skládkovanie pre našu obec. Teraz občania vedia, ako môžu ovplyvniť sumu, ktorú zaplatia a budú sa snažiť viac triediť,“ hovorí o výsledkoch starosta Brtáň.

 „Takýto spravodlivý systém umožňuje odmeniť tých, čo si to zaslúžia. Občania dôsledky svojho zaobchádzania s odpadom pocítia priamo na svojich peňaženkách. Obec im ukáže, že je v jej záujme podporovať ich zodpovedné správanie k životnému prostrediu,“ dopĺňa Marián Kobolka, odborník na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk

Ak košecká domácnosť netriedi, zaplatí za kompletnú službu 25 eur. Starosta vie, že v porovnaní s inými samosprávami alebo zahraničím to nie je veľa, ale systém umožňuje odmeňovať ľudí za ich snahu a tí to oceňujú. Najlepšie triediace domácnosti zaplatia len 11 eur na osobou ročne,“ dopĺňa starosta Brtáň.

„Poplatok v Košeci klesol o 56 percent na osobu ročne. A to obec ešte nedosahuje maximálnu mieru triedenia, kde je podľa zákona poplatok najnižší,“ hovorí Marián Kobolka.

Košeca – príklad pre samosprávy

Snahu vedenia obce a jej obyvateľov si všimli aj v európskej súťaži The Innovation in Politics Awards 2020. Porota vybrala systém nového spôsobu evidencie odpadového hospodárstva za jeden z desiatich najlepších projektov v Európe a Košeca tak môže získať cenu v kategórii Digitalizácia.  Členovia poroty pochádzajú zo 47 krajín a pred nomináciou porovnávali stovky projektov v oblasti evidencie, triedenia a spracovania odpadov.

Bez povšimnutia neostala Košeca ani na Slovensku. Za svoj progresívny prístup k riešeniu odpadového hospodárstva získala obec vlani ocenenie Úradnícky čin roka. Tento rok sa obec stala inšpiráciou pre tretí ročník konferencie o živote bez odpadu Slovakia Going Zero Waste. Košecu vnímame ako skvelý príklad, že ak samospráva chce, tak dokáže zlepšiť systém odpadového hospodárstva a obyvatelia získajú dvakrát – platia menej a menej zaťažujú životné prostredie,“ hovorí Silvia Yoder, spoluzakladateľka a spoluorganizátorka konferencie.

Verejnosť môže podporiť Košecu, ktorá zaviedla systém odpadového hospodárstva ELWIS a získava tak reálne dáta o množstvách odpadov v jej domácnostiach, aj v hlasovaní o Cenu verejnosti v rámci projektu Via Bona 2019.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.