JRK | V Starej Turej eviduje miestna zberovka odpad automaticky na zberových autách - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Starej Turej eviduje miestna zberovka odpad automaticky na zberových autách

Príklady z praxe | 13.07.2022

Poriadok v odpadoch chcú mať aj v mestách. V Starej Turej sa preto rozhodli prepojiť systém ELWIS s činnosťou technických služieb mesta. Odpad evidujú elektronicky prostredníctvom zberového auta.

Systém, ktorý sa osvedčil v európskych metropolách využívajú od minulého roka na rýchlu a bezobslužnú evidenciu odpadu aj v Starej Turej. Automatizovaný systém je nainštalovaný na dvoch zberových vozidlách. Evidencia odpadu prebieha priamo pri vysýpaní nádob.

„Pred zavedením systému bolo množstvo vyzbieraného odpadu len nič nehovoriace číslo. Dnes však postupne získavame prehľad o produkcii odpadu a triedení v konkrétnych domácnostiach, lokalitách a firmách,“ porovnáva situáciu v meste Katarína Hlubocká z Technických Služieb Stará Turá.

Adresná evidencia z rodinných domov

Evidencia odpadu v meste funguje v dvoch režimoch – pre rodinné domy a pre sídliská. Nádoby na zmesový komunálny odpad boli označené pri rodinných domoch. Vrecia s triedeným odpadom občania označujú nálepkami s QR kódmi, ktoré dostali aj s úvodnými informáciami o evidencii odpadu pri spustení systému.

infografika ELWIS

Označenie nádob a vriec QR kódmi

„Podľa nás je najzdĺhavejším procesom označovanie nádob v rodinných domoch. S tým súvisí aj samotná evidencia  poplatníkov. Dnes by sme to urobili inak. Označovali by sme nádoby v konkrétne dni zberu, aby boli nádoby k dispozícii a nemuseli sme sa na rovnakú adresu vracať. No keď sa proces označovania dokončí a podarí sa označiť všetky nádoby správne, samotná evidencia a prezeranie vyzbieraných dát je veľmi jednoduché a intuitívne,“ opisuje začiatky evidencie Hlubocká.

Evidencia poskytuje podklad pre novú organizáciu zberu na sídliskách

Väčšou výzvou sú stojiská pri bytových domoch. V Starej Turej majú stojísk relatívne veľa, všetky sú taktiež označené RFID čipmi. Hoci momentálne evidencia nie je adresná, podľa slov predstaviteľov technických služieb im poskytuje dôležité informácie o vyťaženosti nádob na ZKO aj triedené zložky. Tieto dáta použijú pri optimalizácii frekvencie zberu odpadu a novom návrhu rozmiestnenia nádob. Cieľom je stojiská uzamykať a postupne prejsť k adresnejšiemu systému.

Prečítajte si tiež: ELWIS poskytol obci Jasenie prehľadné dáta o triedení odpadu, aktívni triediči sú odmenený zľavami za odpad. 

„Systém ELWIS zavádzame postupne, najskôr v meste a následne vo všetkých mestských častiach. Dnes evidujeme mieru vytriedenia za konkrétnu domácnosť v rodinnom dome aj na kontajnerovom stojisku vďaka čomu budeme vedieť do budúcna nastaviť frekvenciu vývozu a ušetriť finančné prostriedky. Občania sa stále so systémom zoznamujú a chvíľu trvá, než sa u nich zautomatizuje. Z nášho pohľadu je však veľmi dôležité občanom opakovať a viackrát vysvetľovať, ako celý systém funguje,“ konštatuje Hlubocká.

ELWIS, evidencia odpadu,

,,Práca so systémom je jednoduchá,“ konštatuje Katarína Hlubocká

Evidencia na zbernom aute

Zariadenie JRK-Altares Arco40EVO, ktoré využívajú v Starej Turej, je výsledkom viac ako 10 ročného vývoja, ktoré pomáha tisíckam samospráv v celej Európe a funguje napríklad v Ríme či Barcelone. Ide o výnimočné spojenie evidencie počtu vyvážaných nádob s reálnou redukciou množstva vytváraného odpadu.

Charakteristika systému JRK-Altares Arco40EVO:

Systém tvorí centrálna jednotka, ktorá v sebe spája GSM a GPS modul snímacej antény. Tá umožňuje čítanie RFID čipov inštalovaných v nádobách. Jednoduchá inštalácia zariadenia a kompatibilita so širokou škálou zberných vozidiel a vyklápačov zabezpečí využitie aj na starších zberových vozidlách. Používateľ systému JRK-Altares Arco40EVO navyše získa podrobný monitoring pohybu vozidiel, vrátane evidencie obslužného personálu.

Získajte cenovú ponuku pre automatický systém na zberovom vozidle.
ELWIS Stará Turá

Označená nádoba s RFID čipom

Ďalšou pridanou hodnotou je prehľadný displej. Je odolný voči poveternostným vplyvom a prispôsobený na vonkajšie použitie. Umožní posádke zadávať dodatočné informácie o vývoze – napríklad o poškodených nádobách, nesprávnom obsahu či odpade, ktorý vozidlo nedokáže odviezť (vyhodený gauč, elektronika a pod.). V prípade potreby sa môže prepojiť aj s vážiacim systémom.

Neprehliadnite: Viac o systéme JRK-Altares Arco40EVO, ktorý uľahčí evidenciu mestským a obecným zberovým službám prácu sa dozviete TU.

ELWIS čoskoro aj na zbernom dvore

„V blízkej budúcnosti tiež plánujeme rozšíriť ELWIS aj na zberný dvor a pomocou kartičiek, ktoré dostane každá domácnosť, evidovať odpad jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie,“ hovorí o plánoch v Starej Turej Hlubocká.

Mesto chce naďalej pracovať na zvyšovaní miery triedenia. V roku 2021 jej úroveň dosiahla 57 %. Predstavitelia technických služieb veria, že sa čoskoro budú môcť pochváliť ešte lepšími výsledkami: ,,vďaka systému ELWIS sa odpad stáva adresnejším a celá evidencia je prehľadnejšia. Vďaka nemu vieme v budúcnosti lepšie prispôsobiť osvetu o triedení odpadu, motivovať občanov k lepšiemu a zodpovednejšiemu triedeniu odpadov,“ dopĺňa Hlubocká.

Inšpiráciu hľadajte tam, kde to funguje

Elektronický systém ELWIS už funguje naprieč celým Slovenskom. Každá z nich má však svoje špecifiká no to čo funguje v jednej, môže byť inšpiráciou pre ďalšie. „Samosprávam, ktoré uvažujú o zavedení systému ELWIS odporúčame, aby navštívili obec, ktorá už má systém zavedený. ELWIS výrazne sprehľadňuje mieru vytriedenia odpadov. Umožní nám robiť  konkrétnejšiu osvetu ohľadom triedenia, čo koniec koncov znižuje náklady na skládkovanie a teda aj výšku poplatku. Okrem toho vieme na základe dát z evidencie odpadu pomerne jednoducho určovať výšku poplatku občanom na základe miery vytriedenia,“ uzatvára rozhovor vedúca vývozu odpadov, Katarína Hlubocká.

ELWIS môže pomôcť aj vašej samospráve. Získajte viac informácií od našich regionálnych manažérov. Zobraziť kontakty 

evidencia, triedeny zber, kvalita zberu
ALTARES JRK Stará Turá
ALTARES JRK obec Stará Turá
ELWIS Stará Turá

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.