JRK | V Jasení poplatky za odpady dlhodobo nezvyšovali, tento rok dali navyše občanom aj zľavu

Späť na zoznam článkov

V Jasení poplatky za odpady dlhodobo nezvyšovali, tento rok dali navyše občanom aj zľavu

Príklady z praxe | 05.07.2022

Záhradné kompostéry pre menej odpadu, obecná kompostáreň aj evidencia odpadu z domácností. V obci Jasenie sa strategickou prácou snažia zlepšiť stav odpadového hospodárstva.

Evidencia odpadov ELWIS

Po roku vzdelávania a zbierania dát môžu pristúpiť k adresným krokom a posunúť sa na ďalšiu úroveň v riadení odpadov. Pohľad na život systému ELWIS nám v rozhovore poskytol starosta obce Ing. Marek Kordík, PhD.

Ako bolo odpadové hospodárstvo v obci pred zavedením systému ELWIS?

„Nemali sme prehľad o tom koľko a aké nádoby domácnosti vykladajú k zberu. Nehovoriac o tom, že niektoré domácnosti používali nádoby s väčším objemom, ako je uvedené vo VZN o odpadoch obce. Hlavným prínosom systému je práve to, že sme tento prehľad získali,“ uvádza starosta obce.

Na čo si dať na začiatku pozor?

Pri zavádzaní ELWISu je dôležité, aby pred spustením evidencie samosprávy vložili do systému vstupné dáta či odstránili duplicity. Priradili nádoby k jednotlivým domácnostiam a určili poplatníka. Mestá a obce by mali počítať s týmito procesmi, už pri schválení evidencie a pracovať na príprave podkladov. Pri príprave a zbere dát sa môže vyskytnúť niekoľko otázok a nezrovnalostí, s tým však samospráve náš tím JRK rád pomôže. Vo výsledku môžu mestá a obce očakávať prehľadné a adresné dáta, ktoré radikálne uľahčia prácu poskytnú potrebný prehľad a poriadok.

Tip na článok: Evidencia na zbernom dvore zrýchli administratívu, zvýši efektívnosť a komfort pre občanov.

Ďalším krokom je označenie nádob a evidencia odpadu sa môže začať. V Jasení evidujú prostredníctvom skenovania QR kódov nádoby na ZKO a vrecia s vytriedeným plastom. „Označiť nádoby v domácnostiach bolo najjednoduchšie. Ťažšie bolo naučiť ľudí, že má zmysel vykladať nádobu až vtedy, keď ju naplnia odpadom, ktorý sa nedá vytriediť alebo kompostovať,“ spomína si na začiatky starosta Kordík.

označovanie nádob QR kódom

Označovanie nádob QR kódmi evidenčného systému ELWIS

V Jasení ešte pred zavedením evidencie poskytla občanom kompostéry. Prostredníctvom osvetových aktivít o kompostovaní aj pri zavedení evidencie sa snažila vysvetliť občanom dôležitosť triedenia odpadu.

Zľava z poplatku na základe úrovne triedenia

Dnes už občania systém považujú za prínosný a stal sa samozrejmosťou. ELWIS je nástroj kontroly, ktorý im navyše prinesie spravodlivejšie poplatky. V Jasení niekoľko rokov nezvyšovali poplatky za odpady. Od roku 2022 sa môžu pochváliť tým, že občanom začínajú poskytovať dokonca zľavu. Jej výška je na úrovni 10 %, 20 % alebo 30 % zo základného poplatku (24 eur pre obyvateľa) a určuje ju úroveň triedenia domácnosti v evidenčnom systéme.

Mohlo by vás zaujímať: ELWIS v obci Báb pomohol s dlhoročnými neplatičmi. Dlžníci sa sami hlásia a dohodujú splátkový plán.

Samospráva od tohto kroku očakáva zvýšenie motivácie občanov. Jej cieľom je postupne zvyšovať mieru triedenia až na 60 %. Chce ďalej pracovať na vzdelávaní občanom a viesť ich k znižovaniu produkcie odpadu.

„Motivácia občanov by však nemala byť len na základe zľavy z poplatku za odpad. Aj keď to má veľkú váhu, bol by som rád, keby to ľudia vnímali tak, že sme veľmi spotrebná spoločnosť a je potrebné začať brať ohľad na to, že my síce budeme mať doma na dvore čisto a poriadok, ale niekde sa zas ten neporiadok urobí a skládky majú obmedzené kapacity. Musíme sa začať správať zodpovedne v tomto smere. Robiť to pre seba, budúce generácie a tiež svoje okolie a životné prostredie, ktoré sme svojou ignoráciou a nezodpovednosťou už značne poškodili,“ uzatvára starosta obce Jasenie, Ing. Marek Kordík, PhD.

Získajte komplexný nástroj na riadenie vášho odpadového hospodárstva vďaka systému ELWIS. Viac informácií a cenové ponuky získate u regionálneho manažéra pre váš kraj.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.