JRK | Praktická evidencia odpadu pre zberný dvor - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Praktická evidencia odpadu pre zberný dvor

Všetky | 16.02.2022

Využite potenciál zberného dvora a zlepšite mieru triedenia. Priveďte ho do 21. storočia vďaka elektronickej evidencii, ktorá vám uľahčí prácu, prinesie prehľad o množstve odpadu a zároveň zamedzí, aby zberný dvor využívali neoprávnení užívatelia.

Mestá a obce, ktoré už vo svojom katastri majú zberný dvor, ale aj tie, ktoré ho aj z prostriedkov 72. výzvy OPKŽP plánujú vybudovať, sa pri jeho prevádzke stretnú s mnohými špecifickými situáciami.

Problémy zberných dvorov

Samospráva nevie, či odpad pochádza od jej občanov alebo si len drobní podnikatelia vytvorili „vlastný biznis“, v ktorom používajú zberné dvory ako miesto, kde môžu odložiť neobmedzené množstvo materiálu. Množstvo odovzdaného odpadu sa eviduje od oka, bez váženia či skutočnej identifikácie druhu odpadu. Údaje o odpade sa v lepšom prípade zapíšu len niekam do zošita. Takýmto spôsobom sa obce nepribližujú k tomu, aby zvýšili mieru zhodnocovania odpadov alebo k príprave odpadov na opätovné použitie či recykláciu.

Našli ste v tomto opise aj svoj zberný dvor? Alebo plánujete jeho vybudovanie a chcete sa tomuto scenáru vyhnúť? U nás ste na správnej adrese
elwis, evidencia na zbernom dvore

Evidencia odpadu na zbernom dvore

Funkčný zberný dvor a prehľad o množstve odpadu, ktorý naň občania privezú je však veľmi dôležitý. Vďaka nemu majú obce údaje o ich zvyšovaní miery triedenia a o komforte občanov pri nakladaní s odpadmi. Práve preto sme vytvorili rozšírenú funkciu elektronickej evidencie ELWIS pre zberné dvory. Preneste svoj zberný dvor do 21. storočia vďaka reálnemu prehľadu o odpade, návštevníkoch a začnite ho riadiť tak, aby bol efektívny, pomohol zlepšiť výsledky a čo najlepšie slúžil občanom.

Ako zmení elektronická evidencia ELWIS váš zberný dvor?

 • okamžitý prehľad o evidovanom odpade – elektronická evidencia vám umožní mať dáta o odovzdanom odpade na zbernom dvore ihneď a v prehľadnej aplikácii. Navyše tak eliminujete chybovosť ručných zápisov v papierovej evidencii či ich úplnú stratu,
 • identifikácia používateľov zberného dvora – vďaka originálnym ELWIS odpadovým kartám ľahko identifikujete používateľa zberného dvora. Jednoduchým naskenovaním QR kódu na karte môžete používateľovi priradiť privezený odpad na jeho konto – podľa množstva a druhu odpadu.
 • komplexné údaje o odpadoch na úrovni domácností – vďaka jednotnej evidencii získate prehľad o produkcii odpadu domácností – množstve produkovaného ZKO, zapojení do triedeného zberu a aktivite na zbernom dvore,
 • organizované riadenie a prevádzka zberného dvora – elektronická evidencia ELWIS pre zberné dvory vám poskytne aj manažérske informácie pre jednoduchšie a zároveň dôslednejšie riadenie činností. Získate prehľad o jeho vyťaženosti, počte návštev, množstve jednotlivých druhov privážaného odpadu či o tom, v ktoré dni a hodiny je zberný dvor najčastejšie navštevovaný. Vďaka tomu môžete jeho fungovanie nastaviť tak, aby bol otvorený pre občanov, práve vtedy, keď ho potrebujú a zároveň efektívnejšie plánovať personálne kapacity,
 • vstup len pre občanov s trvalým pobytom – výhodou odpadovej ELWIS karty je, že je pridelená pre konkrétnu domácnosť resp. občana. Odovzdať odpad môže len držiteľ tejto karty. Takto zamedzíte hromadeniu odpadu od neoprávnených osôb, ktoré nemajú vo vašej samospráve trvalý pobyt. Navyše evidencia umožňuje obmedziť množstvo alebo typ odpadu na jednu domácnosť, takže v systéme zaznamenáte aj to, ak by si obyvateľ chcel z odovzdania odpadu na váš zberný dvor urobiť dobrý biznis.
Modul ELWIS pre zberný dvor objednáte u svojho regionálneho manažéra

Vedeli ste, že evidenčný systém na zbernom dvore môžete financovať aj z prostriedkov 72. výzvy OPKŽP? Poradíme vám ako na to.

Zistite viac o podmienkach 72. výzvy OP KŽP

Na základe potreby samospráv sme vytvorili rozšírenú verziu systému ELWIS. Môže fungovať súčasne s evidenciou odpadu z domácností, alebo úplne autonómne, len na zbernom dvore.

Elektronická evidencia odpadu na zbernom dvore zahŕňa:

 • originálne odpadové karty pre lepšiu identifikáciu používateľa,
 • prehľadnú aplikáciu, v ktorej môže samospráva sledovať:
  • vývoj množstva odpadu podľa jednotlivých druhov,
  • vývoj miery triedenia na zbernom dvore aj za jednotlivé domácnosti,
  • vyťaženosť zberného dvora podľa dní, hodín a typu odpadu,
 • vybavenie pre praktický priebeh evidencie – ručné čítačky a infraštruktúru na priradenie druhu odpadu konkrétnej domácnosti,
 • možnosť nastaviť množstevné obmedzenie na hmotnosť odpadu pre domácnosť (zamedzíte priekupníctvu s odpadom),
 • osvetové aktivity pre lepšie triedenie a využívanie zberného dvora.
ELWIS, zberny dvor, evidencia odpadu na zbernom dvore

Prehľadné štatistiky o zaevidovanom odpade máte ihneď k dispozícii

Vyťažte zo svojho zberného dvora maximum. Elektronická evidencia vám zabezpečí efektívnejšie procesy, reálny prehľad, lepšie výsledky a vyšší komfort pre občanov.

Vieme ako na to a sme tu pre vás. Dohodnite si konzultáciu u svojho regionálneho manažéra.

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor
evidencia odpadu
odpadova karta, elwis, evidencia na zbernom dvore
elwis, evidencia odpadu, zberny dvor
elwis, evidencia odpadu, zberny dvor
elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.