JRK | Evidencia odpadu pre zberný dvor - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Evidencia odpadu pre zberný dvor

ELWIS | 15.10.2020

Zberné dvory sú výborným prostriedkom, ako umožniť občanom odovzdať nepotrebný odpad, znížiť množstvo skládkovaného ZKO a zvýšiť mieru triedenia. Často sú však len oplotenou skládkou, ktorá spôsobuje samospráve viac problémov, ako úžitku. Dnes vám predstavíme nástroj, ktorý uľahčí prácu, prinesie prehľad o množstve odpadu a zároveň zamedzí, aby zberný dvor používali neoprávnený užívatelia.

Mestá a obce, ktoré majú vo svojom katastri zberný dvor zápasia s mnohými problémami. Často sa im pred zberným dvorom hromadí odpad, pretože občania nerešpektujú otváracie hodiny. Nevedia, či je odpad naozaj z ich samosprávy, alebo si len šikovní občania urobili „vlastný biznis“ a využívajú možnosť odovzdať neobmedzené množstvo odpadu. Samosprávy nemajú prehľad o reálnom množstve a zložení odpadu, pretože nevedú spoľahlivú evidenciu prijatého odpadu.

Prehľad o množstve odpadu je však veľmi dôležitý pre zvyšovanie ich miery triedenia a zároveň manažovanie zberného dvora. Práve preto sme vytvorili rozšírenú funkciu elektronickej evidencie ELWIS pre zberné dvory. Samospráva získa prehľad o odpade, návštevníkoch a môže prispôsobovať činnosť zberného dvora tak, aby bol efektívny a čo najlepšie slúžil občanom.

Ako funguje evidencia odpadu pre samosprávy?

zberny dvor, evidencia na zbernom dvore, ELWIS, elektronicka evidenca

Evidovanie odpadu na zbernom dvore uľahčí život vám aj občanom

ELWIS pre zberné dvory

Na základe potreby samospráv sme vytvorili rozšírenú verziu systému ELWIS. Môže fungovať súčasne s evidenciou odpadu z domácností, alebo úplne autonómne, len na zbernom dvore.

Súčasťou evidencie pre zberný dvor sú:

 • originálne odpadové karty alebo čipy s QR kódom pre lepšiu identifikáciu používateľa
 • prehľadná aplikácia, v ktorej môže samospráva sledovať:
  • vývoj množstva odpadu podľa jednotlivých druhov,
  • vývoj miery triedenia na zbernom dvore aj za jednotlivé domácnosti,
  • vyťaženosť zberného dvora podľa dní, hodín a typu odpadu,
 • vybavenie pre praktický priebeh evidencie – ručné čítačky a infraštruktúra na priradenie druhu odpadu konkrétnej domácnosti
 • možnosť nastaviť množstevné obmedzenie na objem odpadu pre domácnosť (zamedzíte priekupníctvu s odpadom)
 • osvetové aktivity pre lepšie triedenie a využívanie zberného dvora
Modul ELWIS pre zberný dvor objednáte u svojho regionálneho manažéra

Ako pri každom z našich riešení, aj v prípade evidencie pre zberný dvor vychádzame z individuálnych potrieb zákazníka a prepájame ju s osvetovými aktivitami. Fungovanie je však podobne, ako v prípade monitorovania odpadu z domácností. Občania získajú originálne čipy alebo karty, ktorými sa pri príchode na zberný dvor preukážu. Pracovník zberného dvora ručnou čítačkou naskenuje údaje o domácnosti a priradí druh a množstvo privezeného odpadu do systému. V module zberný dvor je možné priradiť k domácnosti aj špecifické druhy odpadu, ako napríklad: biologicky rozložiteľný, drobný stavebný, elektroodpad, veľkoobjemoný odpad, oleje a ďalšie.

zberný dvor, evidencia odpadu

Pomôžeme vám aj so zvýšením záujmu občanov o využívanie zberného dvora

Ak plánujete vybudovať zberný dvor alebo chcete zlepšiť fungovanie toho súčasného určite zvážte prínosy systému ELWIS pre jeho efektívne fungovanie.

Opýtajte sa regionálneho manažéra vo vašom kraji, ako pomôže evidencia na zbernom dvore aj vašej samospráve.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.