JRK | V Bábe ELWIS pomohol aj s neplatičmi - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Bábe ELWIS pomohol aj s neplatičmi

Príklady z praxe | 22.11.2022

Znížili množstvo zmesového komunálneho odpadu a našli aj riešenie ako zatočiť s neplatičmi. V obci Báb používajú evidenciu odpadov od začiatku roku 2021. Neprestali však pracovať na motivácii občanov a hľadať možnosti ako mať v odpadoch poriadok.

starostka Báb

Eviduje sa zmesový komunálny odpad, nádoby na plast a papier a dokonca aj nádoby s biologicky rozložiteľným odpadom. Pri zavedení systému ELWIS mala obec paušálny poplatok za odpady vo výške 27 eur na obyvateľa za rok. Po roku využívania evidencie ich odpadové hospodárstvo prešlo rekonštrukciou na viacerých úrovniach a zaviedli množstvový zber.

„Paušálny poplatok nemotivuje občanov k zníženiu produkcie alebo k zvýšeniu triedenia. Naopak zber, pri ktorom poplatok závisí od objemu vyprodukovaného odpadu, tzv. množstvový zber, predstavuje priamu finančnú motiváciu a nástroj na uplatňovanie princípu plať za to, čo vyhodíš, vysvetľuje zavedenie systému starostka obce, Katarína Mego Töröková.

očipované nadoby ELWIS Báb

Plať za to čo vyhodíš

Priemerný Slovák ročne vytvorí 447 kg komunálneho odpadu, z neho až 210 kg pošle každý jeden z nás na skládku alebo do spaľovne. Aj preto sa v Bábe rozhodli zistiť, ako sú na tom jednotlivé domácnosti a motivovať ich k lepšiemu triedeniu.

Prečítajte si tiež: ELWIS „upratal“ odpadové hospodárstvo v Kurimanoch. Vďaka prehľadným dátam, obec zaviedla nový systém poplatkov za odpady. Najlepší triediči platia len 9 eur! 

Prostredníctvom evidencie odpadu vedia, kto koľko nádob s odpadom vytvorí. Občanov informovali, že ak ich čierna nádoba nie je plná, nemusia ju vyložiť, pretože obec platí poplatok aj za manipuláciu s nádobou. Obec tak ušetrí peniaze, za ktoré môže občanov odmeniť. Dosiahnuť to môžu dvoma spôsobmi:

  • lepším triedením,
  • znížením nákupov toho, čo nepotrebujú.

Zapojenie občanov prinieslo na konci roku 2021 výsledky, keďže celkovo vytvorili o 35 ton menej ZKO ako rok pred tým. Priemer na Bábana sa teda znížil zo 175 kg ZKO v roku 2020 na 147 kg v roku 2021.

ZKO nádoby Báb

Obec sa môže pochváliť aj zvýšením objemu vytriedených plastov a papiera. K zásadnému nárastu prišlo aj pri triedení biologicky rozložiteľných odpadov. Samospráva v roku 2020 dokázala vyzbierať 158 ton tohto odpadu. V roku 2021 to bolo viac ako 210 ton.

Tieto výsledky však nedosiahli len tým, že označili nádoby. Vďaka evidencii získali nástroj na efektívnejšiu komunikáciu s občanmi. Informácie ako tvoriť menej odpadu či lepšie triediť sa snažila samospráva dostať rôznymi spôsobmi k čo najviac občanom. Sociálne siete, obecný web, letáky do domácností, pravidelný obecný časopis, ale aj osveta od domu k domu počas evidencie odpadu prispeli k lepším výsledkom a nárastu miery triedenia.

Po roku používania evidencie sa v Bábe rozhodli odmeniť občanov za zodpovedné správanie. Prijali všeobecne záväzné nariadenie a prešli od paušálneho poplatku k množstvovému zberu. Vyúčtovanie prebehne vždy po pol roku za predchádzajúce obdobie na základe výsledkov elektronickej evidencie nádob so ZKO a BRKO. Maximálny počet je stanovený na 26 odvozov ZKO ročne a 47 odvozov BRKO.

„Rok sme skúmali výsledky z evidencie a to ako sa budeme správať a či je vhodné nastaviť množstevný zber. Konštatujeme, že zavedením systému ELWIS sme za minulý rok klesli o 35 ton v ZKO. Myslíme, že je to tá správna cesta,“ komentuje rozhodnutie starostka obce.

Na zberný dvor sa neplatiči nedostanú

Evidenciu odpadu zaviedli v Bábe aj na zbernom dvore. Domácnosti sa pri vstupe na zberný dvor preukazujú odpadovou ELWIS kartičkou, ktorá je viazaná na trvalý pobyt. Navyše kartičku dostane len ten občan, ktorý má uhradené poplatky za odpady. Tento krok sa obci veľmi osvedčil a aj dlhoroční neplatiči si prišli dohodnúť splátkový plán, len aby nemali obmedzený vstup na zberný dvor. V budúcnosti je možné prípadným neplatičom kartu deaktivovať a pri preukázaní sa na zbernom dvore im bude služba odmietnutá. Starostka obce, Katarína Mego Töröková si tento krok veľmi pochvaľuje.

Systém ELWIS pomáha zlepšovať odpadové hospodárstvo a zaviesť spravodlivý a motivačný systém pre občanov. Môže fungovať aj vo vašom meste či obci.

Obráťte sa na našich regionálnych manažérov, ktorí vám s tým pomôžu.

očipované nadoby ELWIS Báb
ZKO nádoby Báb

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.