JRK | Prvá obec na východe Slovenska, v ktorej občania platia za odpady podľa toho, ako triedia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prvá obec na východe Slovenska, v ktorej občania platia za odpady podľa toho, ako triedia

Príklady z praxe | 02.12.2022

V Kurimanoch dostali občania prvýkrát výmer s poplatkom za odpady podľa toho, koľko odpadu vytvorili a triedili. Obec dosahuje nadpriemernú mieru triedenia.

Približne pred rokom v obci Kurimany, v okrese Levoča, začali s elektronickou evidenciou odpadu. Označili nádoby na zmesový komunálny odpad, občanom rozdali nálepky na vrecia a začali skenovať QR kódy. Odvtedy po každom zbere presne vedia, kto a koľko odpadu vytvoril a či domácnosť odpady triedi.

Starosta Ing. Martin Faltin dlhodobo pracuje na zlepšení výsledkov v odpadovom hospodárení obce. Systému ELWIS predchádzal množstvový zber, založený na žetónoch. ,,Tento systém roky spoľahlivo plnil úlohu a dával zmysel pri nakladaní s odpadom. V dnešnej dobe je v obciach už menej využívaný. Obec aj občania chcú niečo, čo je pre nich jednoduchšie, férovejšie a pohodlnejšie,“ opisuje fungovanie systému.

Výsledky na seba nenechali dlho čakať

Za minulý rok obec dosiahla mieru triedenia na úrovni 65,39 % (za rok 2020 to bolo 50,16%) a to bez toho, aby tento výsledok skreslilo triedenie bioodpadu. Ten všetci občania kompostujú v záhradných kompostéroch. Obec navyše plánuje vybudovať aj vlastnú malú kompostáreň, na zhodnotenie bioodpadu z verejných plôch Preto je pravdepodobné, že miera triedenia sa v budúcnosti ešte zvýši.

Hlavný prínos systému ELWIS vníma starosta obce v podloženej argumentácii voči občanom a v prehľadných dátach v jednoduchej aplikácii. V minulosti sa často stávalo, že občania sa zvykli sťažovať, že im odpad nebol vyvezený alebo dochádzalo k sťažnostiam kvôli výške vyrúbeného poplatku pri žetónovom systéme. Vďaka elektronickej evidencii môžu hneď po zbere v systéme občanom ukázať ich výsledky po zbere. Obec má presné dáta kedy a koľko krát bola nádoba vysypaná, resp. či občan nádobu alebo vrecia s triedeným odpadom pripravil pre zber. Na základe týchto dát sa vytvára úroveň triedenia za domácnosti, podľa ktorej je v roku 2022 stanovený aj poplatok za odpady pre občanov.

Pozrite si tiež: Rýchla evidencia občanov, prehľadný stav naplnenosti, lepšia miera triedenia. Obec Lendak pomocou systému ELWIS zvýšila záujem o zberný dvor.

„Ak sa niekto príde sťažovať, jednoducho otvoríme aplikáciu a ukážeme mu, koľkokrát sa do zberu zapojil a ako triedil. Sú to nepriestreľné argumenty. Navyše im povieme, čo majú robiť pre to, aby budúci rok mohli platiť menej,“ opisuje komunikáciu s občanmi starosta a dodáva: „zoberiem do rúk ELWIS leták a napríklad plastový obal. Ukážem im kde hľadať symboly trojuholníkov a to ako si ich vyhľadajú v letáku a podľa toho môžu triediť.“ Podľa slov starostu často dochádza k situácii, že občania ani netušili, že ten druh odpadu je možné triediť a po inštruktáži začnú po informačnom letáčiku siahať častejšie.

Občania platia podľa toho, ako dobre triedia

Obec nenechala nič na náhodu. Pripravila všeobecne záväzné  nariadenie, v ktorom stanovuje úrovne poplatkov na rok 2022, podľa miery triedenia domácností. Aktuálne majú päť kategórií.

Zdroj tabuľky: VZN obce – Zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady PRE ROK 2022

Starosta však vidí priestor na zlepšenie, pretože ešte stále je dosť domácností, ktoré platia najvyšší poplatok vo výške 20 eur na osobu ročne. „Najviac občanov máme v stredných kategóriách, s úrovňou triedenia od 20 % do 39 % a poplatkom 15 eur. Preto do budúcna uvažujeme o zvýšení motivácie a väčšom rozpätí, aby sme tých čo lepšie triedia ešte viac motivovali,“ uvádza starosta obce.

Stále občanov učia ako lepšie triediť

Na začiatku roka 2022 spolu s novým systémom poplatkov za odpady pripravili pre občanov osvetovú kampaň. Pripravili ďalší leták. Predstavili občanom, ako môžu ovplyvniť výšku svojho poplatku len tým, že odpad vložia do správneho vreca a nebudú ním plniť nádoby na zmesový komunálny odpad. „Snažili sme sa im tiež pripomenúť ako sa správne zapájať do evidencie – ako lepiť QR kódy na vrecia, prečo nevykladať poloprázdne nádoby, kam aký odpad patrí či prečo je dôležité zmenšiť odpad pred tým, ako ho vložia do vreca.

Na tento účel sme využili všetky dostupné možnosti komunikácie s občanmi. Vývesné tabule v obci, ktoré často čítajú najmä seniori pri prechádzkach obcou. Sociálne siete, ktoré sleduje hlavne mladšia generácia. Obecný rozhlas a webovú stánku pre strednú generáciu,“ opisuje realizované aktivity starosta Faltin.

Starosta obce je odhodlaný pokračovať v aktivitách, ktoré znížia množstvo produkovaného a skládkovaného odpadu v obci. Vo svojej práci rád využíva nové technológie, ktoré prinášajú prehľad, umožnia transparentnejšie vzťahy a dokážu adresne motivovať občanov k lepším výsledkom.

Odmeňte občanov za zodpovedné správanie a zvýšte ich záujem o triedenie. Pomôžeme vám pripraviť plán. Získajte viac informácií u svojho regionálneho manažéra.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.