JRK | Spoľahlivejšia a rýchlejšia evidencia odpadu na zbernom dvore v Lendaku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Spoľahlivejšia a rýchlejšia evidencia odpadu na zbernom dvore v Lendaku

Príklady z praxe | 23.02.2022

„Po viac ako roku používania aplikácie ELWIS, ho môžeme len vrelo odporúčať. Je to efektívne využívanie verejných financií,“ konštatuje vedúci Prevádzkarne v obci Lendak, Ing. Peter Budzák.

Podtatranská obec Lendak používa systém ELWIS už druhý rok. Veľmi skoro po jeho zavedení sa mohli pochváliť znížením nákladov na skládkovanie a lepším prístupom občanov k odpadom. Minulý rok začali s elektronickou evidenciou aj na zbernom dvore. Aké výsledky dosiahli nám prezradil vedúci Prevádzkarne v obci Lendak, Ing. Peter Budzák.

Obec Lendak zaviedla evidenciu odpadov ELWIS v roku 2020. Všetky domácnosti vybavili smart nádobami s integrovanými RFID čipmi a podľa veľkosti nádoby nastavila množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia majú navyše možnosť biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v záhradných kompostéroch.

Mohlo by vás zaujímať: Prečítajte si tiež, aké výsledky dosiahli v Lendaku po prvom roku používania systému ELWIS?

evidencia odpadu, Lendak, ELWIS

Smart nádoby s integrovaným RFID čipom

Občania si na systém zvykli a veľmi rýchlo začali vykladať nádoby s odpadom len vtedy, keď boli naozaj plné. Obec preto mohla znížiť frekvenciu zberu odpadu a ušetrila nemalé prostriedky.

Efektívnejšia a rýchlejšia prevádzka na  zbernom dvore

Ďalším krokom k modernejšiemu odpadovému hospodárstvu bolo zavedenie elektronickej evidencie aj na zberom dvore. Snahou Lendaku bolo zjednodušiť evidenciu občanov, ktorí zberný dvor používajú a zabezpečenie efektívnejšieho fungovania evidencie odpadov na zbernom dvore.

Ing. Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne v Lendaku, ktorej súčasťou je aj zberný dvor, hodnotí rozhodnutie ako správne: „evidencia odpadov prostredníctvom aplikácie ELWIS je oveľa rýchlejšia a účinnejšia. Pre nás je veľmi dôležité, že je kompatibilná s aplikáciou, ktorú používame na zber zmesového odpadu. Vďaka tomu máme prehľad o tom, koľko odpadu domácnosti produkujú.“ Používanie aplikácie je podľa jeho slov jednoduché, intuitívne a zásadne zrýchli spôsob evidencie návštev na zbernom dvore. Zároveň je ľahšie priraďovanie odpadov ku konkrétnemu poplatníkovi. Navyše sa eliminujú chyby, ktoré vznikali pri papierovej forme evidencie.

Chcete moderne fungujúci zberný dvor? Dohodnite si stretnutie ešte dnes

Odovzdanie odpadu na dva kliky

Pri spustení evidencie odpadu na  zbernom dvore dostali občania odpadové karty. Tie slúžia na identifikovanie návštevníka zberného dvora. „Vďaka kartičkám máme lepší prehľad o tom, v aké dni a koľko občanov zberný dvor navštevuje. Pomohlo nám to nastaviť otváracie hodiny. Zberný dvor je tak k dispozícii občanom vtedy, keď to potrebujú,“ konštatuje Budzák a dopĺňa: „ďalší prínos je v tom, že neobťažujeme občanov neustálym vypytovaním sa na ich osobné údaje, ktoré sú k evidencii potrebné. Stačí načítať QR kód z odpadovej karty, nasnímať druh privezeného odpadu a všetko potrebné sa zobrazí v systéme.“

Odpadové karty majú pomôcť aj v tom, že obmedzia prístup neoprávnených osôb na zberný dvor. Privezený odpad sa zaeviduje na odpadové konto domácnosti a v systéme sa zobrazí prehľad o druhoch odpadov aj miere triedenia.

elwis, evidencia odpadu, zberný dvor, odpadové karty

Odpadová karta je pre obyvateľov Lendaku jednoduchou vstupenkou na zberný dvor

Čo môže priniesť evidencia odpadu na zbernom dvore vašej samospráve? Zistite viac 

„Tento spôsob evidencie odpadu nám pomohol zrýchliť vybavovanie občanov na zbernom dvore. Keďže záujem občanov rastie, dovolím si povedať, že ak by sme fungovali po starom, v niektoré dni by sme ani všetkých občanov nestihli vybaviť. Efektivitu elektronickej evidencie na zbernom dvore oceňujeme aj v súvislosti s epidemiologickou situáciou. Bezkontaktná evidencia je veľké plus pre návštevníkov zberného dvora, ale aj pre bezpečnosť našich zamestnancov,“ opisuje efektivitu prevádzky Budzák

Zlepšila sa aj miera triedenia a záujem občanov o zberný dvor

So zavedením systému ELWIS v obci narástla informovanosť občanov o dôležitosti triedenia odpadu a prejavilo sa to aj na výsledkoch v miere triedenia. „K zlepšeniu prispieva aj to, že občania vedia, ako jednoducho môžu na zbernom dvore odovzdať triedený odpad a ostatné druhy. Je možné, že pre mnohých je motivujúce aj to, že len predložia kartičku a nemusia zakaždým nahlasovať svoje osobné údaje.“

Zvýšte komfort pri triedení odpadu na zbernom dvore aj vo vašej samospráve. Dohodnite si konzultáciu so svojim regionálnym manažérom

„Po viac ako roku používania aplikácie ELWIS, môžeme toto riešenie len vrelo odporúčať iným samosprávam, ktoré zvažujú nad touto možnosťou. Určite by mali toto riešenie využiť aj samosprávy, ktoré o tom ešte nepremýšľali. Z môjho pohľadu je to efektívne využívanie verejných financií,“ uzatvára rozhovor Budzák.

Modul ELWIS pre zberný dvor objednáte u svojho regionálneho manažéra

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.