JRK | V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Príklady z praxe | 30.11.2022

Obec Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves je jednou brán do Slovenského raja. Aj preto sa snažia pracovať na kvalite životného prostredia v obci. Od začiatku roka začali evidovať odpady elektronicky.

zber ZKO

Pri zbere ZKO snímajú nádoby označené QR kódmi, vrecia s triedeným odpadom občania pred každým zberom označujú nálepkami a pracovník ich zaeviduje k príslušnej domácnosti. Keďže s evidenciou ešte len začínajú, pracovník obce je v dňoch zberu v kontakte s posádkou vozidla zberovej spoločnosti, ktorá odpad zbiera. Kontroluje evidenciu a zároveň občanom vysvetľuje, ako majú s odpadom zaobchádzať.

Pri zbere občanom z centra obce aj v rómskej osade vysvetľujeme, ako majú triediť a prečo nemajú vykladať poloprázdnu nádobu. Vysvetľujeme im tiež ako majú správne pripraviť nádobu alebo vrece na zvoz odpadu. Hovoríme s nimi, prečo je to dôležité a aké finančné dôsledky má ich správanie,“ opisuje terénnu osvetu poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Imrich Body.

Napredovanie zakladajú na informovaní všetkých občanov

Obec sa snaží pracovať na osvete na rôznych úrovniach. Tam kde je sa to osvedčilo, hovoria a vysvetľujú osobne. Využívajú aj sociálne siete a obecnú webovú stránku. Občanov pravidelne informujú o nesprávnych príkladoch a ponúkajú občanom rady, ako triediť a tvoriť menej odpadu. Ich cieľom je minimalizovať anonymitu odpadu a preto plánujú postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery v okrajových častiach obce. Okrem vzdelávania občanov sa snažia pracovať aj s posádkou zberového auta na tom, aby evidovali len nádoby, ktoré sú plné a správne označené.

Evidencia odpadu Hrabušice

Prečítajte si tiež: Prvá obec na východe Slovenska zaviedla poplatky za odpad na základe výsledkov z evidencie ELWIS. 

 

„Prínosy systému ELWIS vidíme v tom, že postupne získavame prehľad o produkcii odpadu aj nádobách v obci. Našim cieľom je v odpadovom hospodárstve nastaviť spravodlivý systém. V ňom má každá domácnosť vlastnú nádobu správne označenú pre elektronickú evidenciu a správne pripravenú pre zvoz odpadu. Tá je pravidelne evidovaná a obec získa informácie o tvorbe odpadu aj o tom, ako domácnosť triedi. Keď budeme mať toto nastavené, môžeme pristúpiť k motivačnej časti a stanoviť  postupne v nasledujúcich rokoch zľavy z poplatkov za odpady, na základe výsledkov evidencie,“ hodnotí systém a plány obce poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Imrich Body.

Získajte komplexný nástroj na riadenie vášho odpadového hospodárstva vďaka systému ELWIS. Viac informácií a cenové ponuky získate u regionálneho manažéra pre váš kraj.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.