JRK | Smart monitoring odpadu aj zberových vozidiel v Ilave - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Smart monitoring odpadu aj zberových vozidiel v Ilave

Príklady z praxe | 12.02.2021

O tom, že evidovanie odpadu je dôležitým manažérskym nástrojom pre riadenie odpadového hospodárstva sa na vlastnej koži presviedča čoraz viac slovenských obcí a už aj miest. V Ilave začali monitorovať odpad aj zberové vozidlá a domácnosti odmeňovať za zodpovedné správanie.

Mesto reaguje na zmeny v legislatíve, ktorá vytvára tlak na zvyšovanie miery triedenia odpadov a zároveň zníženie množstva skládkovaného odpadu. ,,Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie skutočného množstva zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu, ktorý sa u nás vyprodukuje,“ vysvetlil Stanislav Rendek, vedúci Oddelenia technických služieb mesta Ilava.

Evidencia odpadu funguje vo verzii pre rodinné domy aj bytovky. Občanom v  domoch, boli označené nádoby na zmesový komunálny odpad trvalým RFID čipom. Triedený odpad je zbieraný do vriec, ktoré domácnosti označujú nálepkou s QR kódom. Každý zber je evidovaný a údaje sa automaticky prenášajú do systému.

evidencia odpadu v meste, adresný systém, motivacia občanov k separovaniu

Viac informácií o systéme ELWIS

Evidencia priamo na zberovom aute

Pracovníci technických služieb označili trvalými QR kódmi aj nádoby na stojiskách pri bytových domoch. Evidencia kontajnerov slúžiť na upravenie systému zberu, ktorý bude adresný a motivačný pre občanov. Samospráve pomôže dosiahnuť ciele – zníženie množstva ZKO a lepšie výsledky v triedení odpadu.

V priebehu septembra 2020 boli na zberné autá technických služieb inštalované špeciálne čítacie zariadenia JRK-Altares Arco40EVO. Zariadenie je výsledkom viac ako 10 ročného vývoja,  ktoré pomáha tisíckam samospráv v celej Európe a funguje napríklad v Ríme či Barcelone. Ide o výnimočné spojenie evidencie počtu vyvážaných nádob s reálnou redukciou množstva vytváraného odpadu.

evidencia odpadu na zberovom aute

Automatická evidencia odpadu na zberovom aute

Jedinečnosť systému JRK-Altares Arco40EVO:

  • originálne spojenie evidencie odpadov a GPS monitoringu vozidiel
  • jednoduchá inštalácia zariadenia
  • možnosť prepojenia s vážiacim systémom
  • integrácia so systémom ELWIS
  • výborné výsledky pri monitorovaní triedeného zberu kuchynského odpadu

evidencia odpadu, automatická evidencia odpadu, ELWIS,

Získajte cenovú ponuku pre vaše mesto 

Všetky údaje z evidencie bude mať Ilava prehľadne zobrazené v aplikácii ELWIS. Vďaka nim získa komplexné informácie o produkcii odpadu z domácností resp. bytových domov v zrozumiteľnom prehľade. Cieľom využívania systému je získať relevantné podklady pre riadenie odpadového hospodárstva v meste smerom k znižovaniu množstva skládkovaného odpadu a zvyšovaniu celkovej úrovne triedenia.

ELWIS, evidencia odpadu

ELWIS ponúka prehľadné používateľské prostredie

Samospráva od systému očakáva, že prispeje k lepšej komunikácii s občanmi, adresnejšiemu smerovaniu aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov a spravodlivej motivácii k triedeniu.

Tento systém umožňuje odmeniť tie domácnosti, ktoré sa k odpadu správajú zodpovedne a veľmi dobre triedia. Na základe podkladov z evidencie bude môcť samospráva nastaviť spravodlivejší systém vo vzťahu k občanom a lepšie riadiť odpadové hospodárstvo,“ doplnil S. Rendek.

Prečítaje si tiež, ako funguje ELWIS v samosprávach na Slovensku
ELWIS, leták, osveta, motivácia občanov, spravodlivé poplatky

Každá domácnosť dostane infoleták o tom, ako bude evidencia fungovať a čo im prinesie

Komunikácia s občanmi

Bez zapojenia domácností sa ciele samosprávy budú dosahovať len veľmi ťažko. Práve preto v Ilave nenechali nič na náhodu. Každá domácnosť dostala leták o tom, ako bude evidencia prebiehať a čo im prinesie. Okrem toho obsahujú aj ďalšie rady o tom, ako v meste triediť odpad, či o fungovaní zberného dvora. Všetky aktuality občania nájdu aj na webovej stránke mesta www.ilava.sk. Mesto ich tiež bude pravidelne informovať o fungovaní evidencie aj prostredníctvom sociálnej siete – Aktuality mesta Ilava, aby sa k novinkám dostalo čo najviac ľudí.

Spojte príjemné s užitočným. S ELWISom získate lepšie výsledky v odpadovom hospodárstve a zároveň motivujete občanov. Inšpirujte sa príkladmi z praxe TU

Opýtajte sa regionálneho manažéra vo vašom kraji, ako môže evidencia odpadu pomôcť aj vašej samospráve

aktualizácia článku 02/2021

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.