JRK | ELWIS na zbernom dvore v Domaniži priniesol vyšší komfort a lepšie výsledky - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ELWIS na zbernom dvore v Domaniži priniesol vyšší komfort a lepšie výsledky

Príklady z praxe | 02.03.2022

Nevyhnutné informácie pre riadenie odpadov, prehľadné údaje a štatistiky v reálnom čase, komfortný a motivačný systém pre občanov – to všetko získali v Domaniži využívaním systém ELWIS.

Elektronickú evidenciu odpadu ELWIS si slovenské mestá a obce obľúbili a čoraz viac využívajú aj jej rozšírené funkcie. Dnes vám predstavíme príklad z praxe obce Domaniža, v ktorej ELWIS ožil pred rokom. Dnes si bez neho svoje odpadové hospodárstvo nevedia predstaviť.

Obec Domaniža bola prvou obcou v okrese Považská Bystrica, ktorá zaviedla evidovanie odpadu z domácností koncom roka 2020. Získali tak informácie potrebné pre spravodlivejšie určovanie miestneho poplatku a celkové riadenie odpadového hospodárstva.  V obci s viac ako 1600 obyvateľmi sa eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady (platy, papier, tetrapaky a kovy).

Okrem základných funkcií v obci využívajú aj rozšírený modul ELWIS pre zberné dvory a tiež testovali pilotnú verziu aplikácie MôjELWIS, ktorá ponúka občanom prístup k ich vlastnému odpadovému kontu a tiež rady pre menej odpadu.

Vyššia úroveň a kvalita služieb na zbernom dvore

Evidencia odpadu na zbernom dvore najskôr fungovala formou štítkov s QR kódmi, ktoré občanom pri odovzdaní odpadu pracovník naskenoval do systému. Začiatkom tohto roka ich vymenili za modernejšie a efektívnejšie odpadové ELWIS kartičky. „Z pohľadu obce aj obyvateľov ide o praktickejšie riešenie. Navyše v porovnaní s pravidelnou dotlačou pôvodných štítkov je aj šetrnejšia k životnému prostrediu a v neposlednom rade  je pre obce ekonomicky výhodnejšia,“ charakterizuje benefity nového riešenia starosta obce František Matušík.

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

Mohlo by vás zaujímať: Umožnite občanom triediť ešte lepšie. Vybudujte moderný zberný dvor a vybavte ho evidenčným systémom. Prostriedky môžete získať aj z 72. výzvy na podporu vybudovania a revitalizáciu zberných dvorov. Získajte viac informácií

V Domaniži hodnotia vybudovanie zberného dvora za veľmi dobrý krok, za správne rozhodnutie považujú aj zavedenie evidovanie odpadu, vďaka čomu zabezpečili efektívnejšiu prevádzku. Fungovanie zberného dvora sa podľa slov zástupcov samosprávy zjednodušilo, efektívnejšia je aj administratíva spojená s evidenciou odpadu. Dáta môžu rýchlo priradiť k poplatníkovi a získajú komplexný prehľad o celkovej miere triedenia domácnosti. Implementácia evidenčného systému by podľa slov starostu mala: ,,vytvoriť predpoklady na postupný prechod k množstevnému zberu odpadov a taktiež motivovať tých občanov, ktorí sa snažia nielen odpad triediť, ale predovšetkým znižovať jeho množstvo.“

Lepšie výsledky v triedení aj vďaka zbernému dvoru

Elektronická evidencia na zbernom dvore prispela k vyššej kvalite poskytovaných služieb a k získaniu prehľadného exportu údajov a štatistík do prehľadného prostredia softvéru ELWIS. Podľa slov starostu sa zlepšilo aj správanie občanov. „Už samotný zberný dvor vytvoril predpoklady k tomu, že ľudia triedili odpad viac a nevzniká nám ani toľko nelegálnych skládok. Zavedenie elektronickej evidencie zvýšilo u obyvateľov motiváciu triediť odpad,“ uvádza.

Celkovo vnímajú obyvatelia Domaniže systém ELWIS pozitívne. Vďaka aplikácii MôjELWIS môžu dokonca kontrolovať zostatok QR kódov na označovanie triedeného odpadu a tiež svoju úroveň triedenia. Samospráva môže prípadné nezrovnalosti alebo otázky riešiť s občanom na základe konkrétnych informácií zaevidovaných v systéme.

Čítajte viac: Aké sú prínosy elektronickej evidencie odpadu na zbernom dvore

„Je pozitívne, že máme k dispozícii údaje o množstvách jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, údaje o tom, koľko a aký odpad produkujú naši obyvatelia. Vďaka systému ELWIS môžeme identifikovať možné riziká v oblasti nakladania s odpadom a predchádzať tak situáciám, pri ktorých dochádza k likvidácii odpadu nežiaducou formou. Zároveň vieme nastaviť nielen stratégiu v oblasti znižovania tvorby a zvyšovania triedenia odpadu, ale aj motivačný systém pre obyvateľov, pozostávajúci okrem iného zo zliav z poplatku, tak ako je tomu i v tomto roku. V dnešnej dobe, keď výdavky v oblasti vývozu, nakladania a likvidácie odpadu narastajú obrovským tempom, je viac ako nevyhnutné, hľadať možnosti, ako tieto výdavky znížiť a zefektívniť, najmä je nevyhnutné vhodnou formou zapojiť do tohto procesu aj obyvateľov obce,“ dodáva František Matušík, starosta obce.

Zorganizujte procesy na zbernom dvore, získajte všetky dáta v elektronickej podobe a zabezpečte vyšší komfort triedenia pre občanov. ELWIS na zbernom dvore vám uľahčí prácu a zabezpečí efektívne procesy.

Získajte cenovú ponuku u svojho regionálneho manažéra!

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.