JRK | Ďalšie obce v okolí Košíc môžu znížiť množstvo odpadov na skládkach - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ďalšie obce v okolí Košíc môžu znížiť množstvo odpadov na skládkach

Príklady z praxe | 27.09.2019

Regionálne združenie obcí Ružín a obec Rozhanovce sa rozhodli skládkovať čoraz menej odpadu a umožniť občanom vytvoriť z bioodpadu prirodzené hnojivo v kvalitnom kompostéri.

komposter na zahrade

Na východnom Slovenku začínajú kompostovať ďalšie obce. Regionálne združenie obcí Ružín a obec Rozhanovce sa rozhodli skládkovať čoraz menej odpadu a umožniť občanom vytvoriť z bioodpadu prirodzené hnojivo v kvalitnom kompostéri.

Z prostriedkov Operačného programu – Kvalita životného prostredia obstarali kvalitné kompostéry. V Rozhanovciach budú využívať kompostéry s objemom 1400 litrov aj na kompostovanie zelene z verejných plôch.

Kompostujte – zvýšite mieru triedenia

Viac ako 40 % bioodpadu stále končí v nádobách na zmesový komunálny odpad. Obce aj občania v podstate platia zbytočne za jeho vývoz na skládku. Navyše v prepočte miery triedenia zvyšuje jeho množstvo. V triedených zložkách ho obce momentálne nemajú ako vykázať. Zavedením kompostovania samospráva nielen zníži množstvo produkovaného odpadu, navyše nepriamo zvýši mieru triedenia ostatných odpadov. Umožní tiež občanom spracovať odpad na mieste jeho vzniku, výrazne zredukovať jeho množstvo a premeniť ho na kvalitné hnojivo.

Ako premeniť kompost na kvalitné hnojivo – TU

Súčasťou dodania kompostérov bude samozrejme aj informačná a osvetová kampaň. Občania sa na prednáškach dozvedia overené rady ako kompostovať efektívnejšie a s lepšími výsledkami. Výhodou stretnutí je zdieľanie informácií, nájdenie odpovedí na otázky v súvislosti s kompostovaním rôznych druhov bioodpadu (orechové lístie, pomer zeleného a hnedého materiálu) a  praktických rád ako sa o kompost starať. Každá domácnosť spolu s kompostérom obdrží návod a brožúru o kompostovaní, aby mala informácie v prípade potreby k dispozícii vždy po ruke.

Prečo je informovanie občanov dôležité – TU

Inšpiráciou pre obce, ktoré začínajú s kompostovaním môžu byť Švábovce. Vďaka spolupráci s občanmi a zavedeniu kompostovania znížili množstvo skládkovaného odpadu v minulom roku o takmer 12 %. Vyprodukovali o takmer 30 ton menej ZKO aj napriek nárastu počtu obyvateľov.

Využite bioodpad ako zdroj živín a zvýšte mieru triedenia. Ako na to? Opýtajte sa našich regionálnych manažérov – kontakt TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.