JRK | Nezabúdajte na osvetu, je dôležitou súčasťou celého systému - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nezabúdajte na osvetu, je dôležitou súčasťou celého systému

Všetky | 24.08.2023

Každý obyvateľ vyprodukuje ročne približne 446 kg odpadu, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Ak chcete, aby sa občania do systému zapojili, musíte im vysvetliť prečo je to dôležité, naučiť ich kompostovať správne a pravidelne ich v tejto oblasti vzdelávať. Radi vám s tým pomôžeme…

Kvalitný zásobník pomôže obyvateľom zhodnotiť ich bioodpad z kuchyne aj zo záhrady. Z hľadiska životného prostredia je tento spôsob jedným z najprirodzenejších foriem predchádzania vzniku odpadu. Zužitkovaním bioodpadu navyše občania získajú kvalitné hnojivo, znižuje sa záťaž pre životné prostredie a zvyšuje sa kvalita pôdy.

Zlepšite výsledky samosprávy, inšpirujte článkom: Bioodpad vám pomôže k lepším výsledkom miery triedenia

Mnohé samosprávy sa rozhodnú zakúpené kompostéry rozdať domácnostiam bez osvety. Práve preto obyvatelia často nevedia, čo môžu vyhadzovať do kompostéra alebo ako sa o materiál správne starať. V horšom prípade sa niektoré domácnosti do systému vôbec nezapoja. Pre dobré výsledky odporúčame nielen pri zavedení systému, ale aj priebežne občanom pripomínať dôležitosť kompostovania formou prednášok alebo informačných kampaní. Pravidelným informovaním občanov im pomôžete vyladiť techniku, motivovať nezapojených občanov a zlepšiť doterajšie výsledky kompostovania. 

osveta

Prednáška pred zavedením systému domáceho kompostovania

Ak sa osvetová prednáška koná pred rozdávaním kompostérov, účasť je omnoho vyššia a vy zabezpečíte, že občania si odnesú oveľa viac informácií, ktoré im pomôžu vyprodukovať kvalitný kompost. 

Radi vám pomôžeme zbaviť sa predsudkov a obáv, ktoré trápia vašich obyvateľov. Pripomenieme im aké pravidlá kompostovania dodržiavať, dokonca vyvrátime časté hoaxy, ktorým mnohí stále veria. Súčasťou prednášky sú aj rady pre občanov, ako si prácu s kompostérom čo najviac uľahčiť. Jednou z nich je aj pravidelné prevzdušňovanie a premiešavanie materiálu pomocou prekopávača. Zdanlivo nenápadný nástroj, ktorý je na začiatku možno trochu podceňovaný, dokáže kompostovanie výrazne uľahčiť. Navyše jeho pravidelné používanie urýchľuje spracovanie materiálu a  kvalitnejší kompost.

Základom je správny recept

Kompostovanie je riadený proces. Preto, ak chceme mať výživný kompost každú sezónu, mali ste dodržiavať základné zásady kompostovania. Naučte občanov, ako pristupovať k zhodnocovaniu bioodpadu a ako správne využívať kompostéry, ktoré ste im zakúpili.  Aplikáciou týchto jednoduchých pravidiel dokážu kompostovací proces urýchliť, zamedziť zápachu a nežiadúcim návštevníkom kompostu. Preto, je dôležitá:

Viac o pravidlách kompostovania sa dozviete v článku: Kompostujte s úspechom.

Nepodceňte dôležitosť vzdelávania pri zavádzanej zmene systému nakladania s odpadmi. Len ak občania vedia ako majú kompostovať, môžu prispieť k zníženiu množstva bioodpadu v nádobách na ZKO a tým pomôcť samospráve znižovať náklady na skládkovanie. Pomôžeme vám naučiť ich, že triedenie odpadu má ekonomický a ekologický zmysel aj pre nich.

 Zlepšite výsledky kompostovania v obci. Usporiadajte prednášku alebo informačnú kampaň pre svojich obyvateľov. Radi vám s tým pomôžeme.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.