JRK | Bioodpad vám pomôže k lepším výsledkom miery triedenia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Bioodpad vám pomôže k lepším výsledkom miery triedenia

Všetky | 05.03.2023

Zvýšte svoju mieru triedenia a plaťte menej za skládkovanie odpadu vďaka kompostovaniu. Poradíme vám, ako na to…

Kompostovaný bioodpad nevstupuje do výpočtu množstva vytvoreného komunálneho ani triedeného odpadu v samospráve.

Nádoba s BRKO

Množstvo bioodpadu v nádobách na komunálny odpad, ktorý môžete odkloniť kompostovaním

,,Znamená to, že obec nevyzbierala tento odpad, nemá ho v štatistikách a preto si ho ani nemôže zarátať do miery vyseparovania odpadov. Tým, že rozdali kompostréry do domácností, majú vlastne výhodu, pretože nemusia zavádzať triedený zber BRKO. Každá obec, ktorá ho zaviedla, má s tým náklady. Má však aj zaevidované množstvá vo výkazoch a môže si potom uplatniť množstvá vyzbieraných biologických odpadov do vytriedených zložiek,“ vysvetľuje Branislav Moňok z Priatelia Zeme SPZ.

Prečo sa oplatí zaviesť systém domáceho kompostovania?

BRKO naozaj môže zlepšiť mieru triedenia, je však potrebné zmeniť uhol pohľadu. Obce majú oproti mestám výhodu. Ak zavedú kompostovanie v záhradných kompostéroch vyhrajú hneď dvakrát:

  • v prvom prípade, môžu presmerovať takmer polovicu odpadu*, ktoré putujú na skládku – do kompostérov – a zlepšiť mieru triedenia, čím znižujú celkové náklady,
  • v druhom prípade, ak preukážu, že kompostuje 100 % domácností, nemusia zabezpečovať triedený zber kuchynského odpadu (ďalej K-BRO) – vyhnú sa nákladom na obstaranie nádob a pravidelné zbery bioodpadu.

* údaje z priemeru našich fyzických analýz ZKO zo slovenských miest a obcí

Záhradný kompostér

Zhodnocovanie zeleného odpadu v kompostéry

Ako to môže vyzerať v praxi?

Pre lepšiu predstavu uvedieme jednoduchý príklad. Obec XY ročne vyprodukuje 1000 ton ZKO, z toho 200 ton tvorí triedený odpad. V roku 2020 dosiahla len 20 % mieru triedenia (200/1000). Na základe množstva realizovaných analýz odpadov môžeme predpokladať, že ide o priemernú obec, v ktorej tvorí bioodpad 45 % podiel v ZKO. Celkové náklady samosprávy boli v tomto roku 24 000 Eur (poplatok za skládkovanie pri 20 % MT – 30 e/t).

ilustracny obrazok

Triedenie odpadu v obci

Predpokladajme, že občania sa správajú rovnako, ako v roku 2022, no začali kompostovať. Z pôvodných 1000 ton odpadu sa odklonilo 45 % t.j. 450 ton bioodpadu do kompostérov. Celkový objem odpadu klesol na 550 ton (1000-450=550 ton). Vytriedili rovnako 200 ton odpadu. Pomer medzi celkovým množstvom odpadu a triedeným odpadom sa však zásadne zmenil (200/550) a samospráva dosiahla mieru triedenia až na úrovni 36 %.

 

 

Náklady samosprávy, aj napriek rovnakým sadzbám v roku 2022 poklesli. Dôvod je ten, že v tomto roku sa posunuli s mierou triedenia vyššie. Jej sadzba je nižšia –  22 e/t, v dôsledku nižšieho objemu skládkovaného odpadu. Zákonný poplatok za odpad by bol vo výške 7 700 eur. Ak by samospráva nezaviedla systém domáceho kompostovania, neušetrila by 16 300 eur a v roku 2022 by za 1000 ton odpadu opäť zaplatila 24 000 Eur.  Rozdiel v nákladoch je očividný aj bez toho, aby bol objem kompostovaného bioodpadu zahrnutý do množstva vytriedeného odpadu.

Ak plánujete dokúpiť ďalšie kompostéry alebo chcete zlepšiť výsledky kompostovania v obci, nezabúdajte na pravidelnú osvetu pre vašich obyvateľov. Radi vám pomôžeme usporiadať prednášku s odborníkmi či pripravíme informačnú kampaň, kde pripomenieme domácnostiam ako správne kompostovať. Aké zásady dodržiavať, aby získali kvalitný kompost, dokonca aj dvakrát do roka. Ten si potom môže zarátať do triedených zložiek a ďalej pracovať na zvyšovaní miery triedenia.

Chcete vo vašej obci každý rok dosiahnuť lepšie výsledky miery triedenia, zvýšiť motiváciu či množstvo zapojených občanov? Radi vám s tým pomôžeme

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.