JRK | Bioodpad vám pomôže zvýšiť mieru triedenia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Bioodpad vám pomôže zvýšiť mieru triedenia

Od minulého roka platia samosprávy za skládkovanie odpadu v závislosti od toho, koľko odpadu produkujú a ako ho triedia.

Mnoho zástupcov miest a obcí, argumentuje, že je nespravodlivé, ak pre menej odpadu zaobstarali kompostéry, no objem bioodpadu si do výpočtu miery triedenia nemôžu zahrnúť. Naozaj by im pomohli tieto čísla?

Pri zhodnotení bioodpadu v záhradných kompostéroch ide o predchádzanie vzniku odpadu. Tento odpad sa netriedi a nezbiera, akoby nevznikol. Z tohto dôvodu nevstupuje do výpočtu množstva vytvoreného komunálneho ani triedeného odpadu v samospráve.

,,Znamená to, že obec nevyzbierala tento odpad, nemá ho v štatistikách a preto si ho ani nemôže zarátať do miery vyseparovania odpadov. Tým, že rozdali kompostréry do domácností, majú vlastne výhodu, pretože nemusia zavádzať triedený zber BRKO. Každá obec, ktorá ho zaviedla, má s tým náklady. Má však aj zaevidované množstvá vo výkazoch a môže si potom uplatniť množstvá vyzbieraných biologických odpadov do vytriedených zložiek,“ vysvetľuje Branislav Moňok z Priatelia Zeme Spz.

Bioodpad však môže pomôcť k lepším výsledkom

BRKO naozaj môže zlepšiť mieru triedenia, je však potrebné zmeniť uhol pohľadu. Obce majú oproti mestám výhodu. Ak zavedú kompostovanie v záhradných kompostéroch vyhrajú hneď dvakrát.

V prvom prípade, môžu presmerovať takmer polovicu odpadu z nádob, ktoré putujú na skládku – do kompostérov –  a zlepšiť mieru triedenia, čím znižujú celkové náklady.

V druhom prípade, ak majú kompostérmi pokrytých 100 % domácností, nemusia zabezpečovať triedený zber kuchynského BRKO – vyhnú sa nákladom na obstaranie nádob a pravidelné zbery bioodpadu.

Viac o výnimkách na triedenie kuchynského odpadu TU

Ako to môže vyzerať v praxi?

Pre lepšiu predstavu uvedieme jednoduchý príklad. Obec XY ročne vyprodukuje 1000 ton ZKO, z toho 200 ton tvorí triedený odpad. V roku 2019 dosiahla 20 % mieru triedenia (200/1000). Na základe množstva realizovaných analýz odpadov môžeme predpokladať, že ide o priemernú obec, v ktorej tvorí bioodpad 45 % podiel v ZKO. Celkové náklady samosprávy boli v tomto roku 9 600 Eur (poplatok za skládkovanie pri 20 % MT – 12 e/t).

Predpokladajme, že občania sa správajú rovnako, ako v roku 2020, no začali kompostovať. Z pôvodných 1000 ton odpadu sa odklonilo 45 % tj. 450 ton bioodpadu do kompostérov. Celkový objem odpadu klesol na 550 ton (1000-450=550 ton). Vytriedili rovnako 200 ton odpadu. Pomer medzi celkovým množstvom odpadu a triedeným odpadom sa však zásadne zmenil (200/550) a samospráva dosiahla mieru triedenia až na úrovni 36 %. Áno, je to také jednoduché. ?

Náklady samosprávy, aj napriek celkovo vyšším sadzbám v roku 2020 poklesli. Dôvod je ten, že v tomto roku sa posunuli s mierou triedenia vyššie. Jej sadzba je nižšia –  13 e/t, v dôsledku nižšieho objemu skládkovaného odpadu. Náklady sú vo výške 4550 eur. Ak by samospráva nespravila nič, v roku 2020 by za 1000 ton zaplatila až 19 200 Eur (sadzba by bola 24 e/t). Rozdiel v nákladoch je očividný aj bez toho, aby bol objem kompostovaného bioodpadu zahrnutý do množstva vytriedeného odpadu.

Ak by však obec chcela dosiahnuť ešte lepšie výsledky, môže ušetrené peniaze investovať do zberu kuchynského odpadu (zvyšky jedál, varená strava, mäsové a mliečne produkty) z domácností. Ten si potom môže zarátať do triedených zložiek a ďalej pracovať na zvyšovaní miery triedenia.

Chcete vďaka kompostovaniu ušetriť? Spýtajte sa regionálneho manažéra vo vašom kraji ako na to.

Kontakt TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.