JRK | Ako dopadla návšteva rakúskych kompostárni? Čo sme sa v nich prekvapivé dozvedeli? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako dopadla návšteva rakúskych kompostárni? Čo sme sa v nich prekvapivé dozvedeli?

Všetky | 09.02.2022

Myslíte si, že sú slovenské kompostárne iné ako tie v Rakúsku? Odpoveď sme hľadali spolu so zástupcami samospráv hneď za hranicami u našich susedov. Našu exkurziu sme začali v najnovšej kompostárni Brantner. Sprevádzal nás v nej Bernhard Gamerith, technický riaditeľ spoločnosti Compost Systems, ktorý nás sprevádzal aj v kompostárni Seiringer.

V Rakúsku sme mali možnosť načerpať ďalšiu inšpiráciu, ako zlepšiť situáciu na Slovensku. Jeden z rozdielov, ktorý sme mali možnosť hneď vidieť  na začiatku, je organizácia priestoru. V kompostárni Brantner a Seiringer malo všetko svoje miesto, každý proces nadväzoval na ďalší, čím dnes vyrábajú kompost najvyššej kvality. 

Slovenským kompostárňam by pomohla lepšia organizáciu procesov od príjmu materiálu, cez jeho spracovanie až po uskladnenie. Tým by sa zabezpečilo aj efektívnejšie využívanie priestoru. Rozdiel v slovenských a rakúskych procesoch je navyše aj hneď cítiť. Kompostovanie v zariadeniach Brantner a Seiringer neprodukuje žiadny zápach, naopak kompost voňal ako zemina.

Pozrite si ako v kompostárni prebieha zhodnocovanie BRKO

Správny pomer je rozhodujúci

Výsledný kompost ovplyvňuje najmä kvalita vstupného materiálu. Preto je dôležité, aby už domácnosti správne a pohodlne triedili biologicky rozložiteľný odpad. Základom tejto infraštruktúry je prevetrávaný košík na bioodpad a kompostovateľné vrecká, ktoré by mali byť umiestnené v každej domácnosti. Na kvalitu triedenia kuchynského BRKO však vplýva viacero faktorov ako je napríklad informovanosť občanov (čo patrí/nepatrí do košíka na bioodpad), zaistenie dostatočného množstva hnedých nádob alebo pohodlný zber z domácností. 

Vyzbieraný kuchynský odpad sa v kompostárni najskôr premiešava so zeleným odpadom, napr. z údržby mestskej zelene v pomere 1:1. Tento druh odpadu okrem iného poslúži na pohltenie zápachu a prebytočnej vlhkosti z kuchynského odpadu. Kompostárne, ktoré sme navštívili prijímajú bioodpad najmä z domácností. Potravinový a kuchynský odpad z reštaurácií, ktorý je inej konzistencie – oveľa vlhkejší a redší ako z domácností – sa v Rakúsku spracováva v bioplynových staniciach. 

Zaujíma vás ako sa zbavujeme škodlivých patogénov v BRKO?

Jednoduchá kontrola procesov

Ak by ste si mysleli, že rakúske kompostárne napriek svojej veľkosti potrebujú mnoho zamestnancov, mýlite sa. V kompostárni Brantner a Seiringer riadi celý proces minimálny počet osôb. Hovoríme len o 2 až 3 zamestnancoch, ktorí celé tzv. „zrenie kompostu“ riadia, resp. kontrolujú, nakoľko celý proces kompostovania je plne automatický. Pracovníci majú kompostovací proces v aplikácii pod neustálou kontrolou. Tá monitoruje viaceré parametre, napr. hodnoty pH, vlhkosť, teplotu, úroveň kyslíka či oxidu uhličitého. Na základe ich vyhodnotenia sa automaticky spúšťa prevetrávanie základok tak, aby sa neustále zabezpečili optimálne podmienky pre mikroorganizmy, ktoré realizujú kompostovací proces.

Dodržiavaním procesov získate najkvalitnejší kompost

V zariadeniach Brantner a Seiringer umiestnili pod základy unikátnu prevzdušňovaciu technológiu. Prostredníctvom nej prebieha regulácia kompostovacieho procesu. Prevzdušňovacie trysky vháňajú alebo odsávajú vzduch v základkach tak, aby zabezpečili správnu vlhkosť, teplotu a pomer plynov v kompostovacej základke. Vďaka tomu nemusia v kompostárni zakrývať základky geotextíliou, a to takmer počas celého kompostovacieho procesu (zakrývajú ich až v poslednom štádiu zrenia). Prebytočná vlhkosť, ktorú odoberú nekončí v odpadových vodách. Tento výluh je uskladnený vo vodných nádržiach a opätovne používaný na zavlažovanie základok. 

Okrem nastavenia procesov je veľmi dôležité aj správne vybavenie kompostárne. Traktor s plazivou rýchlosťou, či prekopávač kompostu, ktorý je v rakúskych kompostárňach bežný , nie je v slovenských zariadeniach samozrejmosťou. U nás je často zamieňaný za obyčajný traktor či čelný nakladač, ktorým sa základka vytvára aj upravuje. V Rakúsku na každý faktor, ktorý môže ovplyvniť kvalitu kompostu  prihliadajú nielen z hľadiska techniky, ale aj ich funkcií.

Na teplote záleží

Dôležitú úlohu pri spracovaní kuchynského odpadu zohráva technológia. Tá zabezpečuje kontrolu vlhkosti, reguluje teplotu a prevzdušnenie základiek bioodpadu. Bez vzduchu by kompost iba hnil a zapáchal. Pri kompostovacom procese je dôležitá aj spomínaná teplota materiálu. Tá by mala byť nepretržite aspoň 45  ͒C po dobu 5 dní (vyššie teploty ako 55 – 70 °C sú vhodné na hygie­nizáciu). Sledovať teplotu kompostu je preto veľmi dôležité. Príliš nízke alebo vysoké teploty vytvárajú nevhodné prostredie pre mikroorganismy. Pri nižších teplotách sa kompostovací proces spomaľuje. Naopak dlhodobo vysoká teplota spôsobuje hnitie materiálu, ktoré nakoniec zabije nielen patogénne mikroorganizmy, ale aj tie priaznivé, ktoré zabezpečujú rozklad materiálu. 

Kompostárne na našom území nevyužívajú prevzdušňovaciu technológiu na riadenie procesov. Na Slovensku sú základky uložené na ploche, nemajú drenážne mriežky ani vetrací kanál. Z tohto dôvodu je potrebné ich chrániť pred vplyvmi počasia a nadmernou vlhkosťou spomínanou geotextíliou.

Aké vybavenie potrebujete pri kompostovaní BRKO?

Kto prevádzkuje kompostárne v Rakúsku?

Až 80 % kompostárni v Rakúsku zväčša prevádzkujú súkromné osoby. Zvyšok si zriadili samosprávy. Kompostárne sú tu považované za dobrú investičnú príležitosť. Podnikanie v tejto oblasti je viac ako výnosné, nakoľko kompostárne majú takmer garantovaného odberateľa. Z toho dôvodu majú naši západní susedia už viac ako 410 kompostárni s rôznou prevádzkovou kapacitou. Napríklad, nová kompostáreň Brantner, je schopná z mesta Krems a jeho okolia ročne spracovať až 35 000 ton bioodpadu. 

Kompost sa v skladoch dlho neohreje, nestíhajú ho vyrábať

Veľký záujem o kompost v Rakúsku majú samotní poľnohospodári, záhradníci a stavebné spoločnosti. Účel použitia je stanovený podľa kvality výsledného kompostu. Rakúski poľnohospodári sú na takýto kompost zvyknutí a veľmi radi zaň zaplatia. Vedia, že dobrý kompost nie je len hnojivom pre rastliny, ktoré pestujú na poli, ale tiež  výživovým doplnkom pre pôdu, ktorá má potom lepšiu kvalitu, ako aj k štruktúru. Ak by sme porovnali záujem poľnohospodárov o slovenský kompost zistíme, že je veľmi nízky, až minimálny. Dôvodom môže byť aj neskúsenosť našich farmárov s kompostom vyrobeným na Slovensku, ktorý označil Bernhard Gamerith, technický riaditeľ spoločnosti Compost Systems, za nekvalitný.

Prečítajte si rozhovor s Bernhardom Gameritom o kvalite slovenských kompostární.

Prečo majú rakúsky poľnohospodári záujem taký záujem? Aké blahodarne účinky má kvalitný kompost pre pôdu? 

 

Spracovať kuchynský a zelený odpad na kompost nie je jednoduché. Pri jeho výrobe je dôležité, aby boli všetky procesy správne nastavené, základky neboli vyššie ako 0,5 m tak, aby sa v nich udržovala rovnomerná teplota a vlhkosť. Výsledný, dobre spracovaný kompost ponúka pôde hneď niekoľko benefitov. Medzi tie môžeme zaradiť vstrebávanie oxidu uhličitého z atmosféry či zvýšenie kvality a výživovej hodnoty produkovaných potravín. Pôda vyživená kompostom je zároveň schopná lepšie absorbovať vodu, vďaka čomu sa znižuje aj jej erózia a hrozba povodní.

Tvorba kvalitného kompostu vyžaduje čas a dostatok pozornosti. Pre koho však takýto kompost vyrábať, ak slovenskí poľnohospodári nebudú mať záujem o organické hnojivá? Veríme, že jedného dňa prestanú uprednostňovať „ľahšiu voľbu“ v podobe umelých hnojív a siahnu po certifikovanom komposte vyrobeným z bioodpadu domácností.

Zaujíma vás ako vybudovať kompostáreň vo vašom regióne? Kontaktujte nás. 

Riadenie kompostovacieho procesu

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.