JRK | Moderné technológie v kompostárni - 1. časť - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Moderné technológie v kompostárni – 1. časť

Všetky | 07.04.2019

Vybrali sme sa do rakúskej obce Mattersburg, kde už niekoľko rokov funguje kompostáreň, ktorá spracúva biologický odpad z obce a okolia.  Kompostáreň, ktorú sme navštívili ročne spracuje do 2000 ton biologického odpadu. 

Proces kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu prebieha v kompostárni celoročne. V letných mesiacoch je prevádzka intenzívnejšia, čo sa týkaspracovávaného množstva. V zimnom období je potrebné zabezpečiť, aby bol proces kompostovania v dostatočnej kvalite.

Kompostáreň je navrhnutá tak, aby cez ňu materiál prirodzene prechádzal. Od prijímania, cez spracovania až po zhromaždenie a odvoz hotového substrátu. Najväčšiu časť  rozlohy kompostárne tvoria samotné kompostovacie základky. Kvalita kompostovacieho procesu je zabezpečená umiestnením základok na unikátnej prevzdušňovacej technológii. Tá je umiestnená v podloží pod základkami. Na prevzdušňovacie otvory sa ukladá drevná štiepka, ktorá umožní lepšiu cirkuláciu vzduchu a na ňu sa umiestni bioodpad.  V pravidelných intervaloch, je do základok vháňaný vzduch, aby bola kvalita kompostovania čo najvyššia.

Druhú časť článku nájdete TU…

Okrem prevdzušňovania kompostovaného bioodpadu pomocou vzduchotechniky sa kompost pravidelne prekopáva. Podľa slov rakúskych kolegov, sa všetky procesy snažia zjednodušiť. Vytvorili prekopávacie stroje, ktoré môžu byť ťahané traktorom alebo samochodné. Tie celú základku prekopú v priebehnu niekoľkých minút. Materiál je tak premiešaný a proces kompostovania je rýchlejší.

Chcete zriadiť kompostáreň aj vo vašej obci či meste? Kontaktujte nás.

Prečítajte si aj o tom, ako sme navštívili väčšiu kompostáreň a zberné dvory.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.