JRK | Zvyšky z vašej kuchyne môžu pomôcť v boji s klimatickou krízou  - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zvyšky z vašej kuchyne môžu pomôcť v boji s klimatickou krízou 

Všetky | 07.02.2023

Asi len málokto si počas leta aspoň raz nesťažoval na neznesiteľné horúčavy. Prejavy klimatickej zmeny sa stávajú súčasťou našich životov. Sucho, teplo, prudké búrky či lokálne záplavy zaťažujú nielen naše organizmy, ale celý ekosystém.

Vedeli ste, že nástroj, ako zmierniť či dokonca efektívne bojovať s týmito zmenami, máme v našich smetných košoch? Udržateľný životný štýl a cirkulárna ekonomika nie sú len módnym trendom, ale zásadnou stratégiou, ktorou sa riadi moderné odpadové hospodárstvo. A práve biologicky rozložiteľný odpad je ten, pre ktorý je tento model najviac prirodzený. Zo zvyškov sa stane výživa pre pôdu a novú generáciu rastlín. Dôležité je správne ho triediť. 

“Našim problémom však je, že sme stratili trpezlivosť, ktorá v prirodzenom kolobehu v prírode zohráva veľmi dôležitú úlohu,“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovenska, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti zberu a triedenia biologicky rozložiteľných zmesových odpadov. 

Keď sa odpad stáva zdrojom  

Biologicky rozložiteľný odpad má obrovský potenciál. Ak je správne vytriedený, môže sa v kompostárni alebo záhradnom kompostéri premeniť na výživné organické hnojivo. Spracovaním v bioplynových staniciach (s hygienizáciou) môže poslúžiť ako zdroj energie.  

potencial vyzivneho kompostu

Kompost dodáva pôde vitamíny a potrebné živiny

Práve netriedenie bioodpadu a jeho skládkovanie má za následok zvyšovanie nákladov samospráv,  ktoré pocítime my, občania. Navyše skládkovanie bioodpadu zásadne prispieva k zmenám klímy, pretože skládkovacie plyny, vytvorené anaeróbnym rozkladom biologicky rozložiteľného odpadu, sú niekoľkonásobne silnejšie ako oxid uhličitý. A pritom práve triedením a zhodnotením bioodpadu môžeme zlepšiť životné prostredie aj ušetriť peniaze.  

Zlepšovač pôdy a zdroj energie z kuchynských zvyškov 

Pri rastúcich cenách syntetických hnojív a energií sa otvára priestor pre nové formy obnoviteľných zdrojov. Uzatvorenie kolobehu biologicky rozložiteľného odpadu v prírode je dokonalým riešením. Určite viete, že premenou bioodpadu na kompost dodávame rastlinám výživu. Poznáte aj jeho ďalšie superschopnosti? 

Prečo je košík na zber kuchynského odpadu perforovaný? Kto ho vymyslel a navrhol? Prečítajte si príbeh zrodenia košíka

Kompost vyživuje aj pôdu. Vedci už dávno zistili, že máme skvelý nástroj na to, aby sme dokázali ukladať oxid uhličitý, ktorý v atmosfére spôsobuje skleníkový efekt a zrýchľujúce sa globálne otepľovanie. A tým nástrojom je zdravá pôda. Tá  vďaka fotosyntéze rastlín dokáže zadržiavať sekvestrovať – atmosférický oxid uhličitý. Iniciatíva „4 per 1000“, ktorú pôvodne spustili vo Francúzsku, poukázala na to, že pokiaľ dokážeme zvýšiť množstvo uhlíka v našich poliach o 0,4 %, tak táto pôda dokáže uložiť toľko CO2, koľko je celoročná produkcia ľudstva. 

Benefity kompostu

Kompost a jeho účinky pre pôdu

Organické hnojivá dokážu pôde prinavrátiť zdravie aj štruktúru tak, aby dokázala lepšie absorbovať vodu a zadržiavať ju, čím môžeme predchádzať povodniam v dôsledku prívalových dažďov. Ďalším benefitom je skutočnosť, že táto voda neodteká po povrchu a tú časť, ktorú už pôda nezadrží, odchádza do spodných vôd. 

Magických 13 tipov neplytvania jedlom, ušetrite svoju peňaženku

Ďalšou možnosťou ako využiť vytriedený bioodpad je jeho zhodnotenie v bioplynových a biometánových staniciach. Je tak novým druhom obnoviteľného zdroja bioplynu či energie. Opäť môžeme konštatovať, že jeho využívanie má zmysel z ekologického aj ekonomického pohľadu. 

Priložte ruku k dielu 

Pre získanie tohto zdroja živín či energie je dôležité, aby bioodpad nekončil na skládkach, ale bol správne vytriedený do hnedých nádob. Keďže bioodpad je odpadom, ktorého je najviac a vzniká aj v zero waste domácnostiach, jeho triedenie má z pohľadu ochrany klímy väčší dopad, ako triedenie iných odpadov. Minulý rok začala platiť povinnosť triediť kuchynský odpad, no ešte stále je jeho triedenie pre Slovákov novinkou. Na tom, aby si ho viac osvojili, musia pracovať hlavne samosprávy. Nestačí však len rozmiestniť hnedé nádoby. 

Triedenie musí byť pohodlné, adresné a motivačné 

Triedenie bioodpadu musí byť pohodlné. Prevetrávaný košík s kompostovateľným vreckom sú základom na to, aby v kuchyni nič nezapáchalo a ľudia nemuseli hľadať, do čoho budú bioodpad triediť. Správne umiestnenie zberných nádob zase zabezpečí, že občania nemusia s odpadom chodiť cez celé sídlisko, ale majú hnedý kôš dostupný hneď pred vchodom. Frekvencia vývozu týchto nádob musí byť nastavená tak, aby stojiská s kontajnermi neboli živnou pôdou pre zápach či hlodavce. To všetko ovplyvňuje ochotu domácnosti triediť bioodpad.  

evidencia odpadu

Evidenčný systém ELWIS pomáha samosprávam získať prehľad o produkcii a triedení odpadu

Následne je dôležitá adresnosť odpadov. Ak je bioodpad triedený od dverí a je identifikovaný vlastník nádoby alebo vrecka, zvyšuje sa aj čistota vytriedeného odpadu a jeho množstvo. Elektronické evidencia navyše umožní adresne motivovať, vzdelávať či odmeňovať občanov za zodpovedné správanie.  

Ako je to vo vašom meste? Ak vám záleží na životnom prostredí, nezabudnite triediť aj bioodpad. Náš regionálny tím vám s tým pomôže. 

zasady kompostovania

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.