JRK | Zo zahraničia: Zaviedli kompostovanie a znížili tvorbu odpadu o 30% - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zo zahraničia: Zaviedli kompostovanie a znížili tvorbu odpadu o 30%

Príklady z praxe | 05.02.2018

Prinášame príklad z Francúzskeho mesta Besançon, kde obyvatelia znížili tvorbu odpadu o 30 % za posledných 6 rokov. Mesto zaviedlo systém kompostovania, do ktorého sa zapojilo 70 % obyvateľov.

Mesto Besançon spolu s okolitými obcami kompostuje biologický odpad zo záhrad, ale aj zvyšky jedla z kuchýň. Kompostovať bioodpad môžu v domácich kompostéroch na záhradách alebo prostredníctvom komunitných kompostérov. Vďaka tomuto systému už veľké množstvo bioodpadu nekončí v spaľovniach a zapojené obce tak ušetrili až  800 000 Eur.

Vo Francúzsku vidia dôležitosť domáceho kompostovania v praxi. Nie je to len doplnkový systém pri nakladaní s odpadom. Samosprávy, ktoré sa do kompostovania zapoja, naštartujú výraznú zmenu v ich odpadovom hospodárstve a ušetria značné finančné zdroje.

Prečítajte si  aj o dobrých príkladoch zo slovenských samospráv.

Mesto Besançon okrem kompostovania zaviedolo systém PAYT (pay-as-you-throw tj. zaplať koľko vyhodíš), vďaka ktorému sa podarilo znížiť množstvo vyvážaného odpadu z 217 kg na občana v roku 2009 na menej ako 150 kg  v roku 2016. V nasledujúcom období si dali za cieľ dostať sa pod hranicu 100 kg vyvezeného odpadu za rok na obyvateľ.

Spoločnosť Zero Waste Europe uverejnila prípadovú štúdiu, poukazujúca na prínos modelu, v ktorom  sa znížia náklady na zber a spracovanie odpadov a vytvára sa nová sociálna dynamika v susedstve spolu so zvýšeným spojením s prírodou.

(Zdroj: Zero Waste Europe)

Zaujíma vás moderný systém pre odpadové hospodárstvo? Tu sa dozviete viac….

Chcete mať aj vo vašej samospráve menej odpadu a šetriť financie? Kontaktujte nás 🙂

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.