V Dlhom nad Cirochou majú lepšie výsledky vďaka kompostovaniu

06.12.2017

Vrátili sme sa do obce Dlhé nad Cirochou na opätovnú analýzu odpadov, aby sme zistili ako sa im darí. Obec na svojom území zaviedla systém domáceho kompostovania v rodinných domoch, ale aj pri bytovkách. V spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ boli v obci vykované aj osvetové aktivity na podporu domáceho kompostovania.

Po piatich mesiacoch od prvej analýzy odpadov sa v novembri konala opätovná analýza zloženia zmesového odpadu. Veľmi nás teší, že analýza preukázala zníženie množstva bioodpadu v zmesovom KO o 79,59 %, v porovnaní s analýzou vykonanou v júni tohto roka. Zároveň sa pokles množstva odpadov prejavil aj v množstvách odpadov za jednotlivé mesiace, kedy bolo zavedené domáce kompostovanie.

Tabuľka : porovnanie analýzy z júna 2017 a novembra 2017

Tieto výsledky sú jasným dôkazom toho, že osvetové aktivity sú pri systéme domáceho kompostovania veľmi dôležité a prinášajú obciam požadovaný efekt. Obci gratulujeme k skvelým výsledkom a držíme palce v ďalších aktivitách pre menej odpadu 🙂

Prečítajte si tiež:

ako sa kompostuje v zelenej škole v obci Dlhé nad Cirochou a  o prvej analýze odpadov v obci. 

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video