JRK | Záčastnili sme a 3. ročníka konferencie Biologicky rozložiteľné odpady v Nitre - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Záčastnili sme a 3. ročníka konferencie Biologicky rozložiteľné odpady v Nitre

Všetky | 22.11.2017

Ako hlavný partner sme sa zúčastnili konferencie Biologicky rozložiteľné odpady 2017, ktorú už tretí krát úspešne zorganizovali OZ Priatelia Zeme. Tentoraz sa zástupcovia samospráv stretli 15. a 16. novembra 2017 v Agroinštitúte v Nitre, aby sa dozvedeli novinky a inovácie zo sveta biologicky rozložiteľných odpadov. V siedmych tematických blokoch si počas dvoch dní mohli vypočuť . . .

Ako hlavný partner sme sa zúčastnili konferencie Biologicky rozložiteľné odpady 2017, ktorú už tretí krát úspešne zorganizovali OZ Priatelia Zeme. Tentoraz sa zástupcovia samospráv stretli 15. a 16. novembra 2017 v Agroinštitúte v Nitre, aby sa dozvedeli novinky a inovácie zo sveta biologicky rozložiteľných odpadov.

V siedmych tematických blokoch si počas dvoch dní mohli vypočuť zaujímavosti a novinky v oblasti bioodpadov, legislatívy, komunitného kompostovania či techniky a technológie pre bioodpady. Veľký prínos mali aj prezentácie dobrých príkladov z praxe v obci Dlhé nad Cirochou či Partizánskeho a zo zahraničia (napr. talianske mesto  Cappanori).

Spoločnosť Šupa pre účastníkov pripravila prezentáciu v exteriéri. Starostovia mohli vidieť praktických pomocníkov, traktor a rôzne veľké štiepkovače, ktoré obce ocenia pri zriadení malej kompostárne alebo zberného dvora. Viac o tom akým spôsobom navrhnúť, zriadiť a prevádzkovať malé ale aj veľké kompostárne nám povedal zahraničný rečník, zástupca spoločnosti Compost Systems pán Bernhard Gamerith.

Počas konferencie Priatelia Zeme udelili čestné uznania obciam, ktoré boli zapojené do súťaže 3Z (znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj). Najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve v roku 2016 dosiahli:  obec Malý Cetín a mesto Nemšová. Najväčší pokrok za obdobie rokov 2015 a 2016 zaznamenala obec Imeľ a tiež získala za tento úspech čestné uznanie.

Naši kolegovia počas konferencie odprezentovali príklady z dobrej praxe a riešenia pre domáce kompostovanie.  Na konferencii bol samosprávam predstavený moderný systém evidencie odpadov na úrovni domácností –  ELWIS. Táto novinka na slovenskom trhu prináša obciam komplexný prehľad o ich odpadoch s cieľom zníženia skládkovaného odpadu. Predstavitelia samospráv ďalej diskutovali o prínosoch takéhoto systému.

Pre účastníkov sme pripravili aj súťaž o Elektrický kompostér GREEN GOOD  a moderný systém evidencie odpadov na úrovni domácností –  ELWIS pre vybranú samosprávu.

Viac o súťaži sa môžete dozvedieť tu 

 

Účastníci konferencie mohli počas jednotlivých blokov diskutovať a navzájom zdieľať skúsenosti a podnety zo svojej praxe. Veľa otázok padlo na adresu ministerstva v súvislosti s pripravovanými zmenami v zákone. Starostov tiež zaujímali praktické stránky zavedenia používania hnedých nádob alebo kompostérov v obciach. Či oblasť zriadenia a prevádzkovania obecného zberného dvora.

Veríme, že všetci zúčastnení si z konferencie odniesli veľa poznatkov a podnetov. Ďakujeme OZ Priatelia Zeme za organizáciu konferencie, a tešíme sa na jej ďalšie pokračovanie.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.