Zástupcovia samospráv súťažili o elektrický kompostér a ELWIS-a

22.11.2017

Na konferenicii Biologicky rozložiteľné odpady sme pre účastníkov pripravili dve súťaže. V prvej súťaži mohli zúčastnené obce a mestá získať elektrický kompostér GG02  pre svoje školské zariadenie. Do súťaže sa zapojilo 53 účastníkov.   Veľa z nich si prišlo výhru aj osobne obzrieť na náš JRK stánok. Zaujímali sa o to, ako je možné, že sa z kuchynského odpadu tak rýchlo stane kvalitný kompost, či aké je náročné inštalovanie zariadenia. Naša GG-na bola na konferencii veľmi obdivovaná. Víťazom súťaže sa stala obec Mojmírovce, ktorá kompostér využije pre svoju základnú školu.

V súvislosti s predstavením moderného systému evidencie odpadov na úrovni domácností –  ELWIS  sme vyhlásili aj súťaž o príspevok pri jeho zavedení. Do súťaže sa zapojilo niekoľko odvážnych samospráv, ktoré si chcú efektívnu evidenciu vyskúšať na “vlastnej koži”. Novinkou na slovenskom trhu sa budú môcť pochváliť v obci Mokroluh a v meste Turzovka.

Ako uviedli predstavitelia samosprávy,  do tejto súťaže zapojili, pretože chcú :
  • mať efektívny nástroj na evidencie zberu ZKO odpadu,
  • moderný systém nakladania s odpadom,
  • stále aktuálne informácie o množstve a zložení odpadu v obci,
  • mať nástroj na vyhodnocovanie, porovnávanie a nastavenie cieľov v OH,
  • znížiť ceny za zber a odvoz odpadu,
  • motivovať domácnosti k zodpovednejšiemu správaniu,
  • mať adresný systém na usmernenie a zlepšenie podielu separovania,
  • naštartovanie efektívneho systému OH v obci a jeho postupné zlepšovanie s cieľom, nastavenia trvalo udržateľného rozvoja  v oblasti odpadov,
  • komfortný prehľad o priebehu zberu a vyzbieranom množstve.

Víťazom gratulujeme a veríme, že elektrické kompostéry a moderný evidenčný systém ELWIS budú čoskoro aj v ďalších obciach a mestách na Slovensku.

Máte záujem o elektronickú evidenciu odpadu? Kontaktujte nás.
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video