Zelená škola v Dlhom nad Cirochou tiež kompostuje

06.11.2017

Obec Dlhé nad Cirochou sa v tomto roku pustila do systému domáceho kompostovania. Novinkou je, že okrem rodinných domov sú v obci rozmiestnené kvalitné kompostéry aj v areály základnej a materskej školy.

ZŠ v obci patrí medzi zelené školy a tak kompostovanie úplne zapadá do ich konceptu. V rámci osvetových aktivít na podporu kompostovania bola v ZŠ počas septembra vykonaná séria prednášok o kompostovaní. Prednášky, ktorých sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov, boli realizované v spolupráci s OZ Priatelia zeme – SPZ.

Vybavené sú aj domácnosti

Kompostovanie v obci je tiež umožnené aj obyvateľom bytových domov, prostredníctvom komunitných kompostérov pri bytovkách. Obyvatelia obce dostanú do domácností  praktické vedierka aj s kompostovateľnými vreckami. Týmto krokom obec zabezpečí pre svojich obyvateľov pohodlnejší zber tohto druhu odpadu priamo v domácnostiach.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video