JRK | Za predchádzanie vzniku odpadu získajú ocenenie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Za predchádzanie vzniku odpadu získajú ocenenie

Príklady z praxe | 11.12.2019

Každoročne vyhodnocujeme množstvo CO2, ktoré slovenské mestá a obce ušetrili vďaka zavedeniu kompostovania v záhradných kompostéroch a neunikli vo forme skleníkových plynov zo skládky do ovzdušia.

Tento rok ocenenie dostane viac ako sedemdesiat slovenských miest a obcí a mikroregiónov.

V roku 2019, aj vďaka prostriedkom z Operačného programu – Kvalita životného prostredia v rámci 23. výzvy, obstaralo kompostéry pre občanov veľké množstvo slovenských samospráv. Teší nás poctivá spolupráca, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú aj osvetové aktivity. Vďaka nim dosiahnu samosprávy lepšie výsledky v predchádzaní vzniku odpadu, znížia alebo úplne odstránia bioodpad z nádob na zmesový komunálny odpad. Navyše vytvoria kvalitné hnojivo, bez zbytočnej chémie.

Prečo by ste nemali podceniť osvetu? Viac sa dočítate TU

Mať zabezpečené kompostovanie v celej obci sa oplatí. Mnohé samosprávy však ešte stále nemajú zabezpečené kompostovanie pre všetkých občanov. Nový zákon o odpadoch ruší pôvodne výnimky. Bude už platiť len jediná. Ak obec preukáže, že 100 % občanov kompostuje bioodpad v kompostovacom zásobníku, nebude musieť zavádzať triedený zber kuchynského odpadu z každej domácnosti.

Viac sa dozviete v článku TU

Priestor na zlepšenie v oblasti bioodpadu je ešte veľký. Aj v roku 2019 sme realizovali množstvo analýz odpadov, ktoré potvrdili, že bioodpad stále tvorí viac ako polovicu obsahu nádob. Preto je dôležité, aby mali domácnosti pohodlnú možnosť uzavrieť kruhu biologicky rozložiteľného odpadu. Môžeme len zhrnúť niekoľko výhod pre obec aj domácnosť, o ktorých sme vás pravidelne informujeme:

  • zníženie množstva odpadu na skládke –  zníženie nákladov pre samosprávu,
  • vytvorenie kvalitného hnojiva, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a úrodnosť pôdy a v konečnom dôsledku aj naše vlastné zdravie.
  • zníženie produkciu skleníkových plynov a pozitívny vplyv na zlepšenie kvality klímy.

Ušetrili viac ako 4 milióny kilogramov CO2

Aj preto sme sa rozhodli odmeniť  viac ako 70 slovenských miest a obcí a mikroregiónov. S ocenením získajú aj informáciu, akému množstvo oxidu uhličitého vďaka zavedenému kompostovaniu môžu ročne predísť. Spoločne však môžu znížiť produkciu CO2 do atmosféry až o 4 262 796,48 kilogramov. Ak ste medzi nimi, tešíme sa s vami. Ak nie veríme, že sme vás inšpirovali a budúci rok takéto ocenenie môže visieť na stene aj vo vašej samospráve.

Pozn. Výpočet produkcie CO2 bol realizovaný na základe podkladov, ktoré vypracoval Institút cirkulární ekonomiky z. ú..

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.