JRK | Z tried odstránili koše na komunálny odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Z tried odstránili koše na komunálny odpad

Príklady z praxe | 02.05.2020

Na gymnáziu v Poprade vytvorili projekt, vďaka ktorému študenti aj zamestnanci lepšie triedia a kompostujú priamo v škole.

Farebné nádoby nie sú len na ozdobu

,,Triedenie odpadu v školách často začína aj končí rozmiestnením košov. Aj takúto odpoveď sme dostali, keď sme sa o tom rozprávali s našimi žiakmi, ktorí prichádzajú z rôznych základných škôl.  Triedenie odpadu by dnes malo byť samozrejmosťou nielen v domácnostiach, ale aj v školách. Preto sme sa dlhšiu dobu pokúšali nájsť spôsob, ako ho zaviesť v škole, aby to bolo efektívne a splnilo svoj účel. Požiadali sme o radu našu absolventku, Ivanu Graindovú z JRK, aby nám pomohla s realizáciou tohto projektu, ktorý má riešiť komplexne triedenie odpadu v celej škole a stane sa každodennou záležitosťou každého žiaka i zamestnanca školy. Do projektu sme od začiatku zapojili žiakov, ktorí zodpovedne pristupujú k tomu, aby to fungovalo,“ uviedla Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., zástupkyňa riaditeľa gymnázia Kukučínova v Poprade.

kompostér, kompostovanie v škole,

Bioodpad z tried aj školského areálu premenia v kompostéri na hnojivo

S kompostovaním začali už minulý rok. Kompostovali však len trávu a lístie z školského areálu. Začať triediť bioodpad, ktorého v škole vzniká veľa doposiaľ nikto neriešil. Na gymnáziu sa zamerali na dôsledné zaškolenie všetkých zúčastnených a odkomunikovali systém aj s pani upratovačkami. Vďaka tomu sa nestalo, že by všetky smeti skončili v jednom koši.

Rozmiestnili košíky na biologicky rozložiteľný odpad spolu s kompostovateľnými vreckami a tiež farebné nádoby na triedenie (plast, papier) do tried, na chodby, telocvične, odborných učební i učiteľských kabinetov. Bioodpad zbierajú trikrát do týždňa, plasty dvakrát a papier raz týždenne.

Odstránili koše na komunálny odpad

Súčasťou projektu je aj osveta a motivovanie študentov ale i zamestnancov školy, aby tvorili menej odpadu. Postupne menia svoje návyky. Vymieňajú jednorázové obaly za vlastné fľaše či plátené tašky. Ak už nejaký odpad vznikne, musia mať vytvorené podmienky, aby triedili všetko čo sa dá. Z tried, učební a kabinetov odstránili koše na komunálny odpad. Tieto ostali len na chodbách, nakoľko častým problémom bola žuvačka.

Snahou školy je, aby bolo triedenie odpadu a kompostovanie bežnou súčasťou života a tento návyk si všetci postupne odniesli aj domov. Aj takto môžu zvýšiť záujem a povedomie ďalších ľudí a prispieť tak k zníženiu tvorby odpadu v meste či okolitých obciach.

koše na triedenie odpadu, farebné koše na triedenie

V triedach zostali len farebné nádoby a kôš na bioodpad

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Pri zavádzaní takýchto opatrení vznikajú často obavy, že ich väčšina nebude dodržiavať a v košoch skončí doslova všetko na kope. V prípade popradského gymnázia sa však ukázalo, že boli zbytočné.

,,Všetci sú spokojní, potešili sa že môžu pohodlne triediť kdekoľvek v areále školy. Páči sa im keď sa potom vytriedený odpad zrecykluje. Frflošov je veľmi málo. Hneď na začiatku sme vytvorili prehľadný návod, čo kam patrí a umiestnili ho ku všetkým zberným miestam. Triedenie je tak jednoduché, dostupné a zrozumiteľné pre všetkých,“ doplnila zástupkyňa.

triedenie v škole, osveta o kompostovaní

Na projekte spolupracovali študenti, škola a odborníčka z praxe

Študenti sami dohliadajú na triedenie

Škola na environmentálnej výchove pracuje dlhodobo. Každý rok organizuje „Deň nenakupovania.“ Počas neho sa všetci snažia nenakupovať v bufete či iných obchodoch a vystačiť si s tým, čo si donesú z domu. V každej triede zvolili Koordinátora odpadu, ktorý dohliada na triedenie a radí ostatným, ako triediť či tvoriť menej odpadu. Plánujú tiež pripraviť anketu o triedení a natočiť so študentmi reportáž o tom, ako sa im darí.

,,Na projekte sme sa rozhodli spolupracovať s odborníkmi z praxe. Spojili sme sa s našou absolventkou Ivanou Graindovou, zo spoločnosti JRK. Pomohla nám pripraviť projekt a vybrať vhodné nádoby. Priebežne riešime otázky, ktoré dostávame od žiakov, učiteľov či upratovačiek. Stále máme čo vylepšovať, ale cieľ ktorý sme si stanovili – eliminovať množstvo odpadu vyprodukovaného v škole a správne ho triediť, aby mohol byť ďalej spracovaný – sa nám zatiaľ darí plniť,“ dodáva zástupkyňa.

V odpadoch sa vyznáme. Poradíme vám, ako lepšie triediť a kompostovať. Opýtajte sa ako na to regionálneho manažéra pre vo vašom kraji. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.