JRK | V Marianke už nebude doplácať sused, za suseda, ktorý odpad netriedi - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Marianke už nebude doplácať sused, za suseda, ktorý odpad netriedi

Príklady z praxe | 10.09.2019

Samosprávy chcú mať odpad pod kontrolou.  Vedieť kde a koľko ho vzniká, ako sa triedi, ako sa zapájajú občania.

To všetko ovplyvňuje ich náklady na odpad a v konečnom dôsledku aj poplatky pre občanov. V Marianke sa rozhodli získať viac informácií, optimalizovať náklady a spravodlivo odmeniť občanov zavedením evidenčného systém ELWIS.

Systém zapadá do komplexného riešenia odpadového hospodárstva, ktoré obec realizuje. V priebehu leta zrealizovala analýzu odpadu, ktorá potvrdila potenciál na zlepšenie triedenia odpadu a zavedenie kompostovania. Občania sa už môžu tešiť aj na kvalitné kompostéry, v ktorých budú čoskoro môcť kompostovať bioodpad zo záhrad a premeniť ho na kvalitné hnojivo.

Ako dopadla analýza odpadu sa dozviete v článku – TU

Adresný a spravodlivý systém

Priemerný Mariančan vytvorí 435 kilogramov odpadu ročne. Len 105 kilogramov vytriedi. Miera triedenia v obci je 24 %. Poplatky za skládkovanie a odvoz odpadu narastajú. Preto je v záujme obce a občanov, aby neplatili za odpad, ktorý je bezplatný a môže byť využitý lepšie – triedený odpad zrecyklovaný a biologicky rozložiteľný premenený na kompost.

Evidovaním zmesového komunálneho a triedeného odpadu z každej domácnosti obec zistí, kde konkrétne je priestor na zlepšenie. Príjme adresné kroky pre spravodlivejší systém. Občania, ktorí sa správajú zodpovedne nebudú doplácať za suseda, ktorý odpad netriedi. Tieto zmeny plánuje obec zahrnúť aj do všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za odpady.

 

Komplexné informácie prehľadne na jednom mieste

V auguste boli označené nádoby na ZKO nálepkami s QR kódom, špecifickým pre každú domácnosť. Každá navyše dostala informačný leták o tom ako bude evidencia prebiehať a štartovací balíček nálepiek. Tie využijú na označenie vriec s triedeným odpadom.

Cieľom je, aby občania odklonili odpad, ktorý sa dá vytriediť zo ZKO a vykladali len naplnené nádoby. Dosiahnu to ak zlepšia triedenie a začnú kompostovať bioodpad. Spoločne ušetria nemalé peniaze a zlepšia mieru triedenia.

Pri každom zbere sa údaje o vyloženom odpade odosielajú na spracovanie v prehľadnej aplikácii. Obec presne vie, kde odpad vzniká, ktorá domácnosť nádoby alebo vrecia vyložila a v akom množstve. Na ich základe môže prijať adresné kroky k lepšiemu fungovaniu celého odpadového hospodárstva.

Získajte prehľad a nástroj na motivovanie občanov. Evidencia odpadu môže pomôcť aj vašej samospráve.

Ako na to vám poradí regionálny manažér – Kontakt TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.