JRK | Analýza odpadu v Marianke: množstvo bioodpadu a nerozbalené potraviny - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Analýza odpadu v Marianke: množstvo bioodpadu a nerozbalené potraviny

Príklady z praxe | 02.09.2019

Na základe obecnej štatistiky, priemerný občan Marianky vyprodukuje ročne 435 kilogramov odpadu, z toho je však len 105 kilogramov vytriedeného odpadu.

V obci Marianka, v okrese Malacky, sa realizovala analýza odpadu z dôvodu rozhodovania o obstaraní kompostérov pre občanov a v súvislosti so zavedením evidenčného systému odpadov ELWIS.

Analýza bola realizovaná na vzorke takmer 590 kilogramov odpadu z náhodne vybratých nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Na základe údajov obce, priemerný občan Marianky vyprodukuje 435 kilogramov odpadu ročne, z toho je však len 105 kilogramov triedeného.

Aké boli výsledky?

Naši dobrovoľníci pretriedili odpad z 48 nádob a opäť sa potvrdilo, že na skládku putuje aj taký, ktorý je možné vytriediť alebo kompostovať. Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý by bolo možné spracovať v kompostéroch mal až 51,71 percentné zastúpenie. Nádoby obsahovali aj množstvo potravinového odpadu, ktorý bol ešte pred dátumom spotreby a nerozbalený. S takýmto plytvaním potravinami sa žiaľ pri analýzach odpadov stretávame čoraz častejšie.

 Analýza odpadu v obci Marianka

 

Analyzovaná vzorka obsahovala 20,25 kilogramov papiera (3,44 %), plastový odpad v objeme 30,70 kilogramov (5,22 %). Prekvapilo nás aj zastúpenie skla – 30,90 kilogramov (5,25 %). Kovový odpad a železo malo 4,21 % podiel. V skúmanej vzorke bol zastúpený aj drobný stavebný odpad, textil, nebezpečný a elektro odpad.

Množstvo nevytriediteľného – zmesového komunálneho odpadu, ktorý by skončil na skládke spolu s plienkami bolo v objeme len takmer 80 kilogramov. Z celkového objemu takmer 590 kilogramov je potenciál na zníženie množstva odpadu, lepšie triedenie a kompostovanie v samospráve naozaj veľký.

Prečítajte si o analýzach odpadov aj v ďalších obciach – TU 

Ďalšie kroky na zlepšenie stavu

V Marianke čoskoro príjmu kroky, aby domácnosti mohli znížiť množstvo bioodpadu v nádobách. Zavedú kompostovanie v záhradných kompostéroch a občania budú môcť bioodpad odovzdať aj na zberné miesto.

Pre zvýšenie miery triedenia a lepšiu spoluprácu s občanmi na jej dosiahnutí, obec zavedie systém evidovania odpadu z každej domácnosti. Cieľom je zlepšiť triedenie v každej domácnosti a neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý sa môže využiť zmysluplne. Vďaka evidencii chcú zaviesť systém, ktorý bude spravodlivejší a odmenia tých, ktorí k odpadu pristupujú zodpovedne.

Získajte kontrolu nad odpadom vo vašej samospráve. Ako na to vám poradia naši regionálny manažéri – kontakt TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.