JRK | V Gánovciach zaviedli evidenciu a faktúry majú najnižšie za posledné roky - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Gánovciach zaviedli evidenciu a faktúry majú najnižšie za posledné roky

Príklady z praxe | 28.05.2021

Ďalšia podtatranská obec dosahuje vďaka zavedeniu systému ELWIS skvelé výsledky. V Gánovciach mali najnižšiu faktúru za odpady za posledných 10 rokov. 

Samospráva zaviedla evidenciu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek koncom roku 2020. Už po pár mesiacoch vidia výsledky. Opýtali sme sa preto starostu obce, Mgr. Michala Materného, ako hodnotí systém ELWIS po pár mesiacoch používania.

Prečítajte si, ako v obci zaviedli systém ELWIS

Systém využívate len krátko, ako ste s ním spokojný?

,,Prínosy hodnotíme pozitívne. Výsledky sa odzrkadľujú od začiatku predovšetkým vo výške faktúr za skládkovanie. Porovnávali sme výšku faktúry za január 2021 a museli sme prelistovať staré faktúry až  10 rokov dozadu, aby sme našli faktúru v podobnej výške. A to nemusím komentovať, aká bola výška poplatkov vtedy a dnes… V číslach to znamená o 38 % nižšie náklady (za január) oproti minulému roku a o 24 % ak porovnávame februárové čísla. Napriek vyšším poplatkom zberovej spoločnosti a za skládkovanie je priemerná výška faktúr v prvom trimestri približne o 10 % nižšia, ako za rovnaké obdobie minulého roka,“ teší sa z efektu evidencie starosta Materný.

Pred zavedením systému bol zmesový komunálny odpad z obce odvážaný v dvojtýždňových intervaloch. Podľa slov starostu, občania vyložili nádobu či bola plná alebo prázdna v deň zberu. Súčasťou zavedenia systém ELWIS v Gánovciach bola aj informačná kampaň, v ktorej sa snažili občanov naučiť, že ak majú nádobu poloprázdnu, stačí ju vyložiť nabudúce. ,,Vysvetlili sme im, že obec z ich poplatku hradí aj manipuláciu s nádobou, preto môžu ušetriť, ak ju nevyložia.“ A podarilo sa.

Zistite viac o systéme ELWIS

Práve spolupráca a informovanie občanov o benefitoch systému, nielen pre obec, ale hlavne pre ľudí je to, na čom by mala byť postavená kampaň.

,,Predpokladám, že tak, ako v každej spoločnosti, si ELWIS našiel okamžite svojich priaznivcov. No nájdu sa aj takí, ktorí budú ešte musieť svoje návyky v triedení odpadu prehlbovať. Veríme však, že po nastavení individuálneho poplatku podľa úrovne triedenia, ktorý začneme uplatňovať od roku 2022 sa postoj k triedeniu zlepší u väčšiny obyvateľov,“ opisuje plán spravodlivejších poplatkov starosta.

Prečítajte si tiež príklad z praxe a rozhovor z obce Lendak

Občanov sa však snažia neustále vzdelávať a informovať o pozitívnych efektoch triedenia odpadu z pohľadu životného prostredia a finančnej motivácie.

Samospráva aktuálne zbiera dáta a porovnáva ich s minulými rokmi. Na základe analýzy pripraví plán na riadenie odpadového hospodárstva na ďalší rok, ako aj výšku poplatkov pre občanov, ktorá by mala odrážať ich zodpovedný vzťah k odpadom – čím lepšie domácnosť triedi, tým menej za odpady zaplatí.

V Gánovciach majú už po pár mesiacoch výborné výsledky, čo môže pomôcť povzbudiť občanov. Prečo by však starosta Materný odporučil systém ELWIS aj ostatným samosprávam?

,,Pociťujeme, že mnoho samospráv sa doposiaľ problematike odpadového hospodárstva patrične nevenovalo. Legislatíva však nečaká a pridáva na povinnostiach aj na poplatkoch. Náklady na odpadové hospodárstvo v obci môžu tvoriť každé desiate euro obecnej kasy. Bez relevantných dát nie je prakticky možné stanoviť spravodlivé poplatky pre občanov. Preto prehľadnosť systému ELWIS zjednoduší sledovanie vývoja množstva odpadov v obci/meste, pomôže nastaviť spravodlivú výšku poplatku a v konečnom dôsledku motivuje občanov k zvýšeniu miery triedenia odpadov,“ konštatuje starosta.

Snahou obce je znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Pracuje na tom aj snahou odkloniť biologicky rozložiteľný odpad zo skládok podporou kompostovania v záhradných kompostéroch, ktoré by mala čoskoro obstarávať.

Začnite riadiť svoje odpadové hospodárstvo na základe faktov a motivujte občanov. Opýtajte sa, ako na to vášho regionálneho manažéra – kontakty  a formulár TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.