JRK | Prehľad o odpade už budú mať aj v Trakoviciach - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prehľad o odpade už budú mať aj v Trakoviciach

Príklady z praxe | 05.06.2020

Poriadok v nádobách s odpadom, lepšie triedenie a riadenie odpadového hospodárstva na základe reálnych podkladov. Aj to sú dôvody, prečo obec Trakovice v máji začala s elektronickou evidenciou odpadu ELWIS.

Trakovice, v okrese Hlohovec, sú ďalšou samosprávou, ktorá označila svoje nádoby a vrecia s odpadom a zavádza spravodlivý a prehľadný systém evidovania odpadov ELWIS, z každej domácnosti.

Poriadok v nádobách so ZKO

Dôvodov pre jej zavedenie bolo viac. ,,V prvom rade chceme vedieť reálne množstvo nádob, ktoré sa vyvezie za daný zvoz,“ uviedol starosta obce Ing. Ľudovít Tolarovič. Mnoho samospráv trápi problém, že nemajú presnú informáciu o počte nádob na zmesový odpad, ktoré domácnosti vlastnia. Tak to bolo aj v Trakoviciach. Okrem tých, ktoré sú priradené obcou, si občania často obstarávajú ďalšie. Obec nevie skontrolovať skutočné množstvo vyvážaných nádob, keďže nahlásených je menej, ako sa reálne vyzbiera. Vďaka evidencii samospráva získa prehľad o reálnej situácii. Okrem toho má podklad pre nastavenie transparentnejších vzťahov so zberovou spoločnosťou.

Prečítajte si tiež o evidencii odpadov v ďalších samosprávach

Motiváciou k zodpovednému prístupu

V Trakoviciach evidujú nádoby so zmesovým komunálnym odpadom, triedenie papiera a plastov. ,,Občanov chceme motivovať, aby k odpadom pristupovali zodpovedne. Cieľom je, aby vykladali len plné nádoby,“ dopĺňa starosta. Vďaka tomu obec ušetrí peniaze za vývoz poloprázdnych nádob.

Pri každom zbere pracovníci obce naskenujú originálny QR kód z nádoby alebo vreca, priradený konkrétnej domácnosti. Informácia o vývoze je prenesená do programu ELWIS. Po každom zbere má samospráva všetky informácie, zobrazené v prehľadných grafoch a štatistikách, bez zdĺhavého prepočítavania. Stačí otvoriť aplikáciu a sledovať, koľko nádob s odpadom bolo vyvezených, ktorá domácnosť vyložila triedený odpad, a koľkokrát do roka tak urobila. Výhodou systém ELWIS je jednoduché a prehľadné používateľské zobrazenie produkcie odpadov z každého evidovaného subjektu.

ELWIS, evidencia odpadu, skenovanie nádob, čipovanie nadob, evidovanie smetí

Pri každom zbere sa originálny QR kód naskenuje do jednoduchej aplikácie

ELWIS môže pomôcť aj vašej samospráve. Opýtajte sa regionálneho špecialistu vo vašom kraji

Samospráva môže občanov motivovať k lepším výsledkom, napríklad rôznymi súťažami v dosiahnutej miere triedenia či v znížení počtu vyložených nádob so ZKO za rok. Na základe výsledkov za sledované obdobie, môže prijať VZN o úprave miestnych poplatkov za odpady. Občania si začnú uvedomovať, že zodpovedný prístup k odpadom sa oplatí.

Zavedenie evidencie odpadov ELWIS prináša samosprávam zníženie množstva ZKO, postupne sa začínajú zlepšovať návyky obyvateľov a rastie aj triedenie odpadu. Vďaka týmto opatrenia môžu samosprávy očakávať nárast miery triedenia aj optimalizáciu nákladov na odpadové hospodárstvo.

Evidencia aj na zbernom dvore

Flexibilita evidenčného systém ELWIS prináša mestám a obciam možnosť aplikovať riešenie aj na zbernom dvore, pri školských zberoch či evidovaní odpadu na kompostárni. Starosta obce Trakovice plánuje systém využiť aj takýmto spôsobom: ,,Evidencia na zbernom dvore a kompostárni nám pomôže získať prehľad o druhoch a množstvách privážaného odpadu.“ Mesto alebo obec získa lepší prehľad o fungovaní zariadenia a jeho využívaní občanmi. Navyše informácie a záznamy budú automaticky vyhodnocované v štatistikách, tabuľkách či grafoch a bude jednoduchšie s nimi pracovať, ako pri papierovom evidovaní, ktorá sa stále na zberných dvoroch používa.

Získajte prehľad a motivujte občanov k lepším výsledkom. Zlepšíte výsledky v riadení odpadového hospodárstva a optimalizujete výdavky.

ELWIS môže pomôcť aj vašej samospráve. Získajte viac informácií od našich regionálnych manažérov. Zobraziť kontakty 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.