JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo niektoré kompostárne nefungujú

Kompostárne | 10.11.2019

Mnohé samosprávy majú vo svojom okolí väčšie či menšie kompostárne. Sú to často zariadenia, ktoré neprinášajú želané výsledky. Sú skôr zberným miestom bioodpadu bez odborného dohľadu nad kompostovacím procesom. Už pri tvorbe návrhu absentuje posúdenie pred realizáciou projektu, zámer a koncepcia fungovania zariadení. Ich kapacita je mnohokrát nedostatočná na spracovanie privezeného množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Nie . . .

Mnohé samosprávy majú vo svojom okolí väčšie či menšie kompostárne. Sú to často zariadenia, ktoré neprinášajú želané výsledky. Sú skôr zberným miestom bioodpadu bez odborného dohľadu nad kompostovacím procesom. Už pri tvorbe návrhu absentuje posúdenie pred realizáciou projektu, zámer a koncepcia fungovania zariadení. Ich kapacita je mnohokrát nedostatočná na spracovanie privezeného množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Nie sú vytvorené vhodné podmienky, aby mohol prebiehať kvalitný proces výroby kompostu. Nehovoriac o tom, že vybavenie kompostární je mnohokrát nedostatočné resp. využívaná technika je vzájomne nekompatibilná, čo spôsobuje ďalšie komplikácie. Kompostovanie je neriadené a výsledný produkt je nekvalitný.

Najčastejšie problémy kompostární:

 • pri zámere a budovaní chýba odborné posúdenie projektu. Naplánovanie technologického procesu výroby kompostu a stanovenie požiadaviek na vytvorený kompost,
 • vysoké prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu kompostárne, bez dosiahnutia kvalitného výsledného produktu,
 • vybavenie komunálnou technikou, ktorá nie je kompatibilná s ostatnými zariadeniami resp. vhodná na špecifické požiadavky kompostárne (napr. plazivé rýchlosti traktora, nevyhnutné na prekopávanie základky, prekopávacie zariadenia pre dosiahnutie rovnomerného rozkladu materiálu a.i.),
 • nekvalitný priebeh procesu kompostovania (napr. rovnorodý vstupný materiál, nevyvážený pomer zeleného a hnedého biologicky rozložiteľného odpadu, nerozdrvené a veľké časti tvrdého materiálu, a.p.),
 • nízka kontrola, chýbajúce vybavenie na meranie spôsobuje zníženú kvalitu procesu kompostovania a dlhú dobu rozkladu materiálu,
 • vysoké personálne náklady v súvislosti s chýbajúcou automatizáciou a zjednodušením procesov pri spracovaní,
 • nevhodne zvolený pozemok, na ktorom je kompostáreň situovaná. Rozloha alebo podmienky nevyhovujú procesu, alebo kompostáreň negatívne vplýva na okolité prostredie,
 • nekvalitný výsledný produkt – hotový materiál nie je stabilizovaný. Často ešte podlieha ďalšiemu rozkladu, má vysokú teplotu alebo obsahuje veľké kusy nerozloženého materiálu.

Na kvalite kompostovacieho procesu záleží

Je potrebné povedať, že budovanie kompostárne je náročný proces. Hlavne v prípade, ak ste už prostriedky investovali, no výsledky nie sú podľa očakávaní. Efektívne fungujúca kompostáreň je kombináciou automatizovaných procesov, kvalitnej techniky, ktorá zjednoduší prácu a inteligentných systémov na monitorovanie procesu kompostovania.

Úprava procesu kompostovania vyžaduje dôkladnú prípravu a profesionálnu realizáciu so zreteľom na kvalitu výsledného produktu. Ak je kompostovanie riadené odborne, môžete očakávať zlepšenie v mnohých oblastiach. Znížia sa náklady na prevádzku zariadenia. Kompostovanie je prebieha bez  negatívnych vplyvov na okolie (hluk, zápach…).  BRKO je spracovaný na maximálne kvalitný výsledný produktu. Ten sa môže vrátiť do obehu a byť zdrojom príjmu pre prevádzkovateľa zariadenia a zároveň byť prirodzeným zdrojom živín pre poľnohospodársku produkciu.

Chcete efektívne spracovať bioodpad? Opýtajte sa na možnosti našich regionálnych manažérov

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.