JRK | Na Pohode vzniklo z bioodpadu 300 kilogramov kompostu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Na Pohode vzniklo z bioodpadu 300 kilogramov kompostu

Príklady z praxe | 16.07.2018

Na veľkých podujatiach alebo festivaloch vznikne množstvo odpadu z plastových riadov, pohárov, ale aj zvyškov potravín. Predchádzať vzniku takéhoto odpadu, ktorý nie je možné ani zrecyklovať, sa stáva čoraz dôležitejšie. Usporiadatelia hľadajú alternatívy, ako sú napríklad kompostovateľné riady, možnosť triedenia konkrétnych druhov odpadov priamo na mieste a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Takýmto podujatím je aj . . .

Na veľkých podujatiach alebo festivaloch vznikne množstvo odpadu z plastových riadov, pohárov, ale aj zvyškov potravín. Predchádzať vzniku takéhoto odpadu, ktorý nie je možné ani zrecyklovať, sa stáva čoraz dôležitejšie. Usporiadatelia hľadajú alternatívy, ako sú napríklad kompostovateľné riady, možnosť triedenia konkrétnych druhov odpadov priamo na mieste a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Takýmto podujatím je aj festival Pohoda v Trenčíne. Už po štvrtý krát sme boli súčasťou tímu odborníkov, ktorý rieši nakladanie s odpadom na festivale. Počas štyroch dní sme zabezpečovali zber a spracovanie biologicky rozložiteľných obalov, zvyškov z jedál a potravinového odpadu.  Zo 17 zberných miest, brigádnickej reštaurácie a artist village reštaurácie sme vyzbierali až 1 900 vriec s odpadom na ďalšie spracovanie.

Počas štyroch dní na Pohode sme vyzbierali 1900 vriec s bioodpadom.

Štyridsať brigádnikov zbieralo a triedilo bioodpad na kompostovateľné riady a potravinový odpad. Ten bol spracovaný prostredníctvom modernej a efektívnej technológie GREENGOOD v elektrickom kompostériVložený materiál podlieha procesu hygienizácie, počas ktorého sa neutralizujú škodlivé patogény. Aktívne mikroorganizmy ACIDULO premieňajú odpad na kvalitný a nezávadný kompost už v priebehu 24 hodín. Spracovanie odpadu v elektrickom kompostéri je bez zápachu a škodlivých plynov. Počas spracovania sa objem vloženého materiálu zredukuje až o 90 %. Takéto zariadenie je vhodnou alternatívou k drahým zvozom kuchynského odpadu aj pre stravovacie zariadenia. Využívajú ho mnohé jedálne v materských a základných školách, domovoch sociálnych služieb, ale aj reštaurácie, hotely či kaviarne a čoraz viac aj veľké podujatia a festivaly ako napr. POHODA.

Viac o technológii GREENGOOD

Počas tohtoročnej Pohody sme vyzbierali a zabezpečili spracovanie viac ako 7 000 kg biologicky rozložiteľného odpadu a kompostovateľných riadov. Pre porovnanie v minulom roku to bolo o polovicu menej (približne 3,5 tony).  Zo 17 zberných miest a zázemia festivalu sa vyzbieralo 1 550 kg potravinového odpadu, zvyšok tvorili komostovateľné riady. Z tohoto odpadu bolo vytvorených viac ako 300 kg kompostu.

Z potravinového odpadu vzniklo viac ako 300 kilogramov kompostu.

Môžeme konštatovať, že záujem návštevníkov festivalu, ich zodpovednosť pri zaobchádzaní s odpadom a jeho triedení sa z roka na rok zlepšuje. V porovnaní s minulým rokom bol priebeh festivalu čistejší a aj následné upratovanie bolo oveľa jednoduchšie. Celkové zlepšenie stavu odpadov je možné dosiahnuť zodpovedným prístupom každého jednotlivca a vytvorením vhodných podmienok pre predchádzanie, triedenie a spracovanie odpadu.

Sme veľmi radi, že čoraz viac usporiadateľov myslí už vopred na to, ako predchádzať vzniku odpadu počas celého podujatia a vytvorí podmienky na triedenie a spracovanie odpadu.

Pripravujete podujatie a chcete efektívne riešenie pre odpady? Kontaktujte nás

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.