JRK | Hontianske Nemce naučila svojich obyvateľov triediť, teraz im vracia preplatky za odpady - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Hontianske Nemce naučila svojich obyvateľov triediť, teraz im vracia preplatky za odpady

Príklady z praxe | 25.05.2022

Bez poznania skutočného stavu nie je možné napredovať. Aj preto v obci Hontianske Nemce zrealizovali analýzu odpadu a dáta o jeho produkcii zbierajú a vyhodnocujú prostredníctvom elektronickej evidencie odpadu.

Hontianske Nemce ELWIS

Hontianske Nemce za posledné roky realizovali množstvo aktivít s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť mieru triedenia. V obci kompostujú bioodpad v kompostéroch, pri bytovkách v komunitných kompostoviskách, majú aj zberné nádoby na kuchynský odpad a dokonca pripravujú aj druhú malú kompostáreň. Okrem toho zaviedli aj systém ELWIS. Prostredníctvom neho sa snažia občanov naučiť, aby do nádob na zmesový komunálny odpad hádzali naozaj len zvyškový odpad, ktorý sa nedá vytriediť ani kompostovať. Výsledky na seba nenechali dlho čakať.

V obci sa eviduje zmesový komunálny odpad a vrecia s vytriedeným plastom a papierom. Na označovanie nádob si pracovníci vybrali víkendové dni, aby zastihli doma čo najviac občanov. Pomohlo im to podporiť informovanosť, vysvetľovať ako bude systém fungovať a zodpovedať aj otázky občanov.

označovanie nádob QR kódy

Mohlo by vás zaujímať: ELWIS pomohol presvedčiť dlhoročných neplatičov v obci Báb vytvoriť splátkový kalendár

 

„Komunikácia s ľuďmi bola prvoradá. Občanov sme informovali prostredníctvom obecného rozhlasu aj webovej stránky obce. Využili sme aj sociálne siete a veľmi sa nám osvedčilo informovanie o začatí evidencie a jej fungovaní v priebehu označovania nádob,“ opisuje začiatky systému Jana Babiaková, ktorá má v obci na starosti odpadové hospodárstvo.

Významným krokom bolo naučiť občanov vykladať nádoby na ZKO len ak sú naozaj plné a zároveň pracovníkov zberovej spoločnosti, aby vysýpali len plné nádoby. Postupne sa to však podarilo a dnes sa môže obec pochváliť tým, že priemerne občania vytvoria za rok len 68 kg zmesového komunálneho odpadu (slovenský priemer je na úrovni 210 kg). Navyše prešli z paušálneho poplatku na množstvový. Obec má vďaka jeho zavedeniu vyrovnaný rozpočet na odpady. Každá domácnosť alebo podnikateľský subjekt má stanovených minimálne 6 vývozov zmesového komunálneho odpadu ročne. Mnohí si ich predplácali viac, lebo sa báli, že im tento počet nebude postačovať. Dnes je veľa z nich prekvapených, keď sa im na základe výsledkov z evidencie vracajú preplatky za vývoz odpadu. Na druhej strane je veľa podnikateľských subjektov, ktoré za odpady doplácajú.

obsaj nadoby na odpad Hontianske nemce

Občania sa naučili, že je pre nich ľahšia aj lacnejšie odviezť drobný stavebný alebo veľkoobjemový odpad na zberný dvor ako ho vyhodiť „za dedinou.“ Okrem toho, že zberný dvor majú bližšie, vyhnú sa aj sankcii za sanáciu čiernej skládky, pretože väčšinu vinníkov rýchlo odhalili vďaka kamerovým záznamom alebo usvedčujúcemu dôkazu napr. vyhodenej obálke či inému dokumentu, na ktorom bolo ich meno či adresa.

Začnite riadiť svoje odpadové hospodárstvo na základe faktov a motivujte občanov. Opýtajte sa, ako na to vášho regionálneho manažéra.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.