JRK | Hontianska Vrbica bude kompostovať odpad zo záhrad aj kuchynský odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Hontianska Vrbica bude kompostovať odpad zo záhrad aj kuchynský odpad

Príklady z praxe | 26.11.2018

Samosprávy si často myslia, ako dobre ich občania triedia odpad. No po zrealizovaní fyzickej analýzy odpadu sú často prekvapení, čo všetko sa odváža na skládku. 

Ďalšiu analýzu odpadu sme spolu s OZ Priatelia Zeme SPZ realizovali v obci Hontianska Vrbica v okrese Levice. Pri zbere zmesového komunálneho odpadu (ďalej ZKO) sa odobrala vzorka 10 % nádob, ktoré sa ručne dotrieďovali.  Výsledky analýzy v obci potvrdili, že BRKO tvoril až 43 % podiel v nádobách na ZKO. Zo vzorky odpadu by bolo možné ešte vytriediť na recykláciu  10 % plastového odpdu, 4,26 % skla, necelé 4 % papiera a 4 % kovových obalov. (Zdroj údajov: OZ Priatelia Zeme SPZ)

 V nádobách putujúcich na skládku skončili aj nerozbalené potraviny.

Riešenia BRKO v obci

Obec sa rozhodla vyriešiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej BRKO) obstaraním záhradných kompostérov pre domácnosti Prostredníctvom prostriedkov z Environmentálneho fondu nakúpila pre všetky domácnosti 235 kusov kompostérov JRK SMART, ktoré si mohli prevziať po absolvovaní prednášky o kompostovaní. Počas nej sa dozvedeli cenné rady, ako pracovať s bioodpadom. Mali možnosť naučiť sa ako z neho vytvorí kvalitný kompost, ktorý bude zdrojom živín a zlepší kvalitu pôdy v záhradách.  Okrem toho boli prezentované aj výsledky analýzy odpadu. Jeden obyvateľ Hontianskej Vrbice vyprodukuje priemerne 214 kg odpadu ročne, čo je približne polovica slovenského priemeru na jedného obyvateľa (391 kg ročne). No v hodnotení množstva skládkovaného a vytriedeného odpadu, obec vytriedi len polovicu v porovnaní so slovenským priemerom a na skládku vyváža až 85 % odpadu. Veríme, že po zavedení kompostovania a prednáške sa situácia v obci zlepší 🙂

 Občania produkujú o polovicu menej odpadu ako je slovenský priemer, no o polovicu menej aj triedia odpad.

Okrem BRKO zo záhrad sa obec rozhodla kompostovať aj odpad z verejných priestranstiev. Na tento účel obstarala drevené veľkoobjemné silá JRK 5100. Drevený materiál z orezávania stromov a kríkov spracujú v štiepkovači Superius, ktorý si budú môcť v prípade potreby zapožičať aj občania.

V základnej a materskej škole sa bude kuchynský odpad spracovávať moderne v elektrickom kompostéry GG02. Obec zakúpila kompostér, ktorý je jedinou legálnou alternatívou k zvozom kuchynského odpadu. Ten bude spracovaný priamo na mieste jeho vzniku. V priebehu 24 hodín, prostredníctvom mikroorganizmov ACIDULO zmenší svoj objem o 90 % a premení sa na výživný substrát. 

Hoci je Hontianska Vrbica malá obec, môže byť svojim odhodlaním v predchádzaní vzniku odpadu príkladom pre mnohé mestá a obce na Slovensku.

Inšpiroval vás príklad tejto obce? Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji a získajte cenovú ponuku pre vašu obec.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.