45 % biologicky rozložiteľného odpadu vozíte zbytočne na skládku, chcete zmenu?

Riešenie pre každú domácnosť vo vašom meste alebo obci

Najvzácnejšia a najťažšia zložka zmesového komunálneho odpadu už nemusí končiť na skládke.

Odpadové hospodárstvo tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), ktorý do nich nepatrí. Vy a aj občania zbytočne platíte za odvoz a uskladnenie odpadu, ktorý môže byť cenným zdrojom.

kompostovanie bioodpadu

Pripravte sa na zmenu zákona o odpadoch a zvyšovanie poplatku za jeho uloženie na skládky. Eliminujte množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom komunálnom odpade (ZKO) a ušetrite prostriedky z rozpočtu samosprávy. Vyriešte triedený zber BRKO jednoducho, priamo na mieste jeho vzniku.

1. KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADNÝCH KOMPOSTÉROCH PRI RODINNÝCH DOMOCH

Občania vďaka záhradným kompostérom  spracovávajú  biologicky rozložiteľný záhradný odpad priamo vo svojich záhradách, zatiaľ čo samospráva postupne znižuje celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu a šetrí obecné financie. Máme najširší výber kompostérov na slovenskom trhu.

 
2. KOMUNITNÉ KOMPOSTOVISKÁ PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV 

Ak (ešte) nemáte kompostáreň a zavedený zber kuchynských odpadov a chcete v jednotlivých mestských častiach podporiť záujem občanov o spracovanie BRKO, riešením môže byť komunitné kompostovisko. Obyvatelia môžu spolu kompostovať BRKO z predzáhradiek a domácností  v spoločnom kompostéri. Komunita utuží susedské vzťahy a získa kvalitné hnojivo.

Neplaťte za to, za čo nemusíte. Naučte občanov využívať bioodpad ako cenný zdroj živín pre záhrady, zlepšenie kvality pôdy a  bohatú úrodu. 

 

Vyriešte biologicky rozložiteľný odpad vo vašej samospráve  ekologicky a v súlade so zákonom o odpadoch. Predchádzajte vzniku odpadov a navyše ušetrite. Lietavská Lúčka ušetrila za prvý štvrťrok kompostovania 3000 eur. 

 

Zlepšime spoločne vaše odpadové hospodárstvo

 • Analýza odpadu

  Získate pohľad na aktuálny stav odpadu v obci a my navrhneme komplexné riešenia na jeho triedenie.

 • Výber kvalitných kompostérov

  Zohľadnite potreby občanov podľa veľkosti záhrad a produkcie BRKO. Vyberte pre nich kvalitné kompostéry s dlhou životnosťou.

 • Osvetová a informačná kampaň

  Pozitívne výsledky dosiahnete, ak zapojíte a vzdeláte čo najväčší počet obyvateľov. Pomôžeme vám zorganizovať osvetové prednášky a pripraviť informačné materiály.

 • Ďalšie kroky pre menej odpadu

  Kompostovanie je prvým krokom ako znížite množstvo odpadu. Nadviažte naň ďalšími krokmi a zlepšite celkovú kondíciu odpadového hospodárstva.

Zavrieť video