JRK | Čo zvážiť pred rozhodnutím o vybudovaní kompostárne, druhá časť - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čo zvážiť pred rozhodnutím o vybudovaní kompostárne, druhá časť

Všetky | 09.04.2018

Jednou z najväčších výziev, ktorým čelia samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva, sú biologicky rozložiteľné odpady (BRO) – z údržby zelene, záhrad a kuchynské BRO.

Dlhodobo na to poukazujú odborníci, ale v poslednom roku aj Ministerstvo životného prostredia ako aj Inštitút environmentálnej politiky.

Akútnou sa táto téma stala kvôli všeobecnej povinnosti nového zákona o odpadoch zaviesť triedený zber kuchynských BRO s niektorými dočasnými výnimkami, blížiacemu sa roku 2020 a povinnosti Slovenskej republiky zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov na 50 %, či návrhom zákona o zvyšovaní poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) na skládku. Najúčinnejšou cestou ako výrazným spôsobom zlepšiť výsledky triedení a recyklácii je sústrediť sa na BRO a zaviesť v IBV podporu predchádzania vzniku BRO. Tento odpad tvorí až 50 % všetkého ZKO.

Ako získať prostriedky pre vybudovanie kompostárne sa dozviete v článku ,,Výzva na podporu separovania odpadov čoskoro končí“

Najjednoduchšou cestou pre mestá a obce je vybudovanie vlastnej kompostárne. Kompostovanie je technologický proces výroby kompostu a teda sú nevyhnutné odborné znalosti na správne navrhnutie a prevádzku kompostárne. Už pri návrhu je potrebné analyzovať množstvo a druhy odpadov, ktoré sa budú zhodnocovať a zároveň zabezpečiť ich logistiku na miesto budúcej kompostárne.

Dôležitým faktorom je veľkosť pozemku, ktorý máme k dispozícii. Do veľkej miery určuje proces výroby kompostu a teda rýchlosť procesu kompostovania. Umiestnenie pozemku zase vyžaduje požiadavky na technológiu, ktorá eliminuje emisie a prípadné negatívne dôsledky na obyvateľov.

Pri kompostovaní kuchynských BRO je dôležité posúdenie a výber správnej hygienizačnej technológie a pri mechanizácii výber efektívnej a vzájomne kompatibilnej techniky. Správne nastavenie procesu kompostovania, logistiky odpadov, výber technológie a mechanizácie výrazným spôsobom ovplyvňuje náklady na prevádzku a kvalitu výsledného produktu.

JRK s tímom odborníkov je partnerom, na ktorého sa obracajú samosprávy s požiadavkou na návrh kompostárne podľa vlastných potrieb. Komplexné riešenia pre kompostárne sú jedným z kľúčových zameraní spoločnosti s cieľom pomôcť zvyšovať mieru triedenia odpadov samosprávam na Slovensku.

 

Zaujíma vás ako vybudovať kompostáreň vo vašej samospráve? Kontaktujte nás. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.