Hygienizácia a spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

Inovatívne hygienizačné zariadenia, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3. Technológie sú navyše ideálnym nástrojom pri zavedení triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z KBV (komplexná bytová výstavba). 

HYGIENIZAČNÝ KONTAINER CSC

Hygienizačná jednotka na biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov.

 • Nízke obstarávacie náklady a minimálne prevádzkové náklady.
 • Ročná kapacita až 800 ton.
 • GPS monitorovanie a elektronická evidencia hygienizácie.
 • Mobilné a nezávislé riešenie.
 • Patentovaná protizápachová membrána.
 • Inteligentný proces hygienizácie a kompostovania monitorovaný cez internet.
 • Regulácia prevzdušňovania.
 • Monitorovanie teploty a kontrola stavu naplnenia.

hygienizacia kuchynskych a restauracnych odpadov csc kontajner jrk

Viac o hygienizačnom kontajneri CSC

 

ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR GREENGOOD

Elektrický kompostér, ktorý skompostuje všetky surové a varené zvyšky jedál. Výsledným produktom kompostovania je substrát, ktorý vznikne do 24 hodín. Výhodou je redukcia hmotnosti odpadu až o 90 %.

 • Ročná kapacita až 500 ton.
 • Úsporný režim a automatický proces.
 • Neprodukuje zapáchajúce a škodlivé plyny.

hygienizacia kuchynskych a restauracnych odpadov elektricky komposter greengood jrk

Viac o technológii GreenGood

Zapojte sa do 16. výzvy MŽP SR a získajte dotáciu až 50% na vaše podnikanie

  Zavrieť video