JRK | Ako zvýšiť mieru triedenia odpadu? Odpovede sme hľadali na ďalšom stretnutí so zástupcami samospráv. - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako zvýšiť mieru triedenia odpadu? Odpovede sme hľadali na ďalšom stretnutí so zástupcami samospráv.

Príklady z praxe | 28.05.2018

Náklady na odpadové hospodárstvo vo väčšine samospráv tvoria výrazný podiel rozpočtu. Ako efektívne nastaviť systém, ktorý by zohľadňoval očakávaný nárast poplatkov za skládkovanie a zároveň by motivoval občanov k zodpovednejšiemu správaniu?

V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sme zorganizovali ďalšie stretnutie so zástupcami samospráv, tentokrát na západnom Slovensku v obci Veľký Ďur. Diskutovali o aktuálnej situácií v odpadovom hospodárstve. O svojich skúsenostiach v zaobchádzaní s  biologicky rozložiteľným odpadom, triedeným odpadom a o motivovaní občanov. Vo všeobecnosti im chýbajú informácie o reálnych množstvách vyprodukovaného odpadu. Samosprávy by privítali adresný a motivačný systém, ktorí prinesie lepší prehľad o stave odpadov v obci a v jednotlivých domácnostiach. Tí, ktorí zodpovedne triedia odpad získajú prednostne kompostéry alebo zľavu z poplatku.

Samosprávy by sa mali postupne pripravovať na možnosť postupného, no výrazného zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládku. Riešením ako platiť menej je zvýšenie miery triedenia odpadu.  Na stretnutí vo Veľkom Ďure sme  jednotlivým  účastníkom vypočítali aktuálnu mieru triedenia.

Zistené výsledky potvrdzujú, že priemerná miera triedenia v zúčastnených samosprávach je 16 %. Poplatky za skládkovanie sú však v mnohých obciach poddimenzované (najmä v  tých, v ktorých katastri sa nachádza skládka odpadu) a ďalšie  výrazné zvýšenie by mohlo byť pre občanov nemilým prekvapením. Navyše mnohé obce a mestá už dnes doplácajú na odpadové hospodárstvo v záujme nezvyšovania poplatkov pre občanov. 

Aký je predpokladaný vývoj poplatkov za skládkovanie? 

 Seminár vo Veľkom Ďure priniesol podnety ako zvýšiť mieru triedenia.

 

Ako zvýšiť mieru triedenia a pripraviť sa na zvyšovanie poplatkov? Samosprávam odporúčame:

Stretnutie so zástupcami samospráv sa konalo aj na východnom Slovensku

Chcete vedieť viac o evidencii odpadov?

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.