JRK | Zástupcovia samospráv súťažili o elektrický kompostér a ELWIS-a - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zástupcovia samospráv súťažili o elektrický kompostér a ELWIS-a

Príklady z praxe | 07.12.2017

V súvislosti s predstavením moderného systému evidencie odpadov na úrovni domácností –  ELWIS  sme vyhlásili aj súťaž o príspevok pri jeho zavedení.

Na konferenicii Biologicky rozložiteľné odpady sme pre účastníkov pripravili dve súťaže. V prvej súťaži mohli zúčastnené obce a mestá získať elektrický kompostér GG02  pre svoje školské zariadenie. Do súťaže sa zapojilo 53 účastníkov.   Veľa z nich si prišlo výhru aj osobne obzrieť na náš JRK stánok. Zaujímali sa o to, ako je možné, že sa z kuchynského odpadu tak rýchlo stane kvalitný kompost, či aké je náročné inštalovanie zariadenia. Naša GG-na bola na konferencii veľmi obdivovaná. Víťazom súťaže sa stala obec Mojmírovce, ktorá kompostér využije pre svoju základnú školu.

 

V súvislosti s predstavením moderného systému evidencie odpadov na úrovni domácností –  ELWIS  sme vyhlásili aj súťaž o príspevok pri jeho zavedení. Do súťaže sa zapojilo niekoľko odvážnych samospráv, ktoré si chcú efektívnu evidenciu vyskúšať na “vlastnej koži”. Novinkou na slovenskom trhu sa budú môcť pochváliť v obci Mokroluh a v meste Turzovka.

Ako uviedli predstavitelia samosprávy,  do tejto súťaže zapojili, pretože chcú :

 • – mať efektívny nástroj na evidencie zberu ZKO odpadu,
 • – moderný systém nakladania s odpadom,
 • – stále aktuálne informácie o množstve a zložení odpadu v obci,
 • – mať nástroj na vyhodnocovanie, porovnávanie a nastavenie cieľov v OH,
 • – znížiť ceny za zber a odvoz odpadu,
 • – motivovať domácnosti k zodpovednejšiemu správaniu,
 • – mať adresný systém na usmernenie a zlepšenie podielu separovania,
 • – naštartovanie efektívneho systému OH v obci a jeho postupné zlepšovanie s cieľom, nastavenia trvalo udržateľného rozvoja  v oblasti odpadov,
 • – komfortný prehľad o priebehu zberu a vyzbieranom množstve.

 

Víťazom gratulujeme a veríme, že elektrické kompostéry a moderný evidenčný systém ELWIS budú čoskoro aj v ďalších obciach a mestách na Slovensku.

 

Máte záujem o elektronickú evidenciu odpadu? Kontaktujte nás.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.