JRK | Západné Slovensko: obce obstarali kompostéry pre občanov aj na verejné priestranstvá - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Západné Slovensko: obce obstarali kompostéry pre občanov aj na verejné priestranstvá

Príklady z praxe | 15.04.2019

Do samospráv na západnom Slovensku boli počas februára a marca doručované ďalšie kompostéry.  Mnohé z nich sa rozhodli obstarať kvalitné kompostéry nielen pre domácnosti, ale aj pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev.

 

Združenie obcí Medzičilizia obstaralo 1 550 kompostérov PREMIUM 800. Pre občanov boli usporiadané aj prednášky, aby mali dostatok informácií, ako s kompostérom pracovať a vytvoriť kvalitné hnojivo. Po prednáške sa v obci Čilížska Radvaň dokonca rozhodli urobiť pri anketu, v ktorej sa občanov pýtali na záujem o prekopávač kompostu, ktorý je užitočný doplnkom. Pomôže prevzdušniť kompostovaný materiál a zabráni vysušovaniu alebo naopak hnilobným procesom v kompostéri. Ak prejaví záujem dostatok občanov, obec zabezpečí aj nákup tejto pomôcky.

 Vykládka kompostérov v obci 

Kompostéry pre občanov aj na verejné priestranstvá

Obec Horná Potôň zabezpečila pre domácnosti 968 záhradných kompostérov PREMIUM 1050. V obci sa konala aj osvetová prednáška. Občanom sa mohli dozvedieť ako kompostér využívať, aby vytvorili kvalitný kompost. Vypočuli si cenné rady a príklady z praxe, ako sa o kompost starať počas celého roka. Spätná väzba od starostu obce bola veľmi pozitívna. Vyjadril sa, že aj občania boli s jej obsahom a priebehom veľmi spokojní a ocenili množstvo praktických a užitočných informácií. Obec zaobstarala aj 14 veľkokapacitných PREMIUM 1400 a bude v nich spracovávať biologicky rozložiteľný odpad z verejných priestranstiev.

Prečo je dôležitá osveta? Viac tu…

 Prednáška o kompostovaní v obci Plášťovce

Podobne aj v obci Plášťovce  bude môcť 600 domácností kompostovať svoj bioodpad v záhradných kompostéroch PREMIUM 1050. Ďalších 20 kompostérov obec rozmiestni na verejné priestranstvá a bude v nich spracovávať bioodpad z parkov, cintorína a ostatných plôch. Aj v tejto obci sa konali dve osvetové prednášky o kompostovaní pre občanov.

Kompostovanie vo veľkých kompostéroch na verejných priestranstvách bude možné aj v samosprávach v Združení obcí Klátovského ramena. Na 39 miestach budú umiestnené kompostéry väčších rozmerov. Okrem toho tieto obce obstarali 1650 kompostérov aj pre občanov na spracovanie bioodpadu zo záhrad.

 

Kvalitné kompostéry môžu využívať aj občania vo vaše samospráve. Spýtajte sa na ne regionálneho manažéra vo vašom kraji…

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.