JRK | V Trenčíne sme analyzovali odpad z reštaurácií a kancelárskych priestorov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Trenčíne sme analyzovali odpad z reštaurácií a kancelárskych priestorov

Všetky | 22.10.2020

V Trenčíne sme realizovali prvú analýzu odpadu. Zameraná bola na vzorku z reštauračných zariadení a kancelárskych priestorov. Výsledky ukazujú, že až 60% obsahu je možné vytriediť.

Analýza bola organizovaná v spolupráci s mestom Trenčín a bezobalovým obchodom Bezobalis. Zúčastnilo sa jej okrem zamestnancov JRK aj pätnásť dobrovoľníkov. Na náhodnej vzorke sme analyzovali obsah nádob z reštauračných zariadení, kde sme vytriedili približne jednu tonu odpadu a taktiež vzorku z podnikateľských subjektov – prevažne kancelárskych priestorov v celkovom objeme približne 900 kg.

Podnikateľské subjekty musia byť zodpovednejšie

V nádobách z administratívnych a maloobchodných prevádzok tvoril 52% odpad, ktoré nemuseli skončiť na skládke a mali byť vytriedené. Najväčší podiel z toho tvoril papier – približne 20%. Veľmi prekvapivo v nádobách z reštauračných zariadení tvoril skutočný zmesový komunálny odpad len niečo vyše 33%. Všetko ostatné v nádobách boli zložky, ktoré sa dali vytriediť. V nádobách sme našli aj drobný stavebný odpad, nebezpečný medicínsky odpad ale i kuracie kosti s mäsom či zabalené keksíky. Z celkového hľadiska bolo možné vytriediť takmer 60% obsahu nádob.

AKO BY DOPADLA ANALÝZA VO VAŠOM MESTE?

Výsledky poslúžia na lepšiu argumentáciu

Analýzou radnica zistila, čo sa v nádobách s komunálnym odpadom nachádza. Výsledky chce mesto využiť najmä pri argumentovaní, prečo zavádzajú nové a moderné riešenia v odpadovom hospodárstve. „Chceme vedieť, čo ľudia a podnikatelia netriedia, a čím umelo zvyšujú množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach. Podnikatelia aktuálne sú povinní triediť odpad na vlastnú zodpovednosť a finančné náklady. Vieme, že to asi ignorujú a všetko dávajú do komunálneho odpadu,“ povedala Zuzana Čachová z trenčianskeho mestského úradu.

V Trenčíne sú naplánované aj ďalšie dve analýzy odpadu. Hneď ako to bude možné, začneme organizovať analýzu zameranú na nádoby z bytoviek. Posledná, tretia analýza bude zameraná na nádoby z domovej výstavby, kde budeme porovnávať nádoby z rodinných domov s kompostérom a domácností, ktoré využívajú nádoby na BRKO.

Nevyhadzujte peniaze samosprávy ani občanov na skládku. Zistite, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo. Poradia vám naši regionálni manažéri v každom kraji.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.