JRK | V obci Ľubica už môžu kompostovať všetci obyvatelia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V obci Ľubica už môžu kompostovať všetci obyvatelia

Príklady z praxe | 20.11.2018

V obci Ľubica, neďaleko Kežmarku, už od minulého leta môže niekoľko domácností  spracovávať biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) v kompostéroch. Konala sa v nej analýza odpadu a osvetová prednáška pre prvú časť obyvateľov.

Viac o analýze odpadov v minulom príspevku…

Zakúpenie ďalších kompostérov pre domácnosti obec financovala z nenávratného finančného príspevku, ktorý získala v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V tomto období boli do obce dodané kompostéry JRK PREMIUM 900, ktoré poslúžia obyvateľom v rodinných domoch na spracovanie BRKO zo záhrad a zvyšky ovocia a zeleniny z kuchýň.

Pri preberaní kompostérov bude pre občanov opäť pripravená osvetová prednáška. Dozvedia sa praktické rady z praxe, ako vytvoriť z  bioodpadu kvalitný kompost, ako sa oň starať a využívať ho. Vzdelávacie aktivity a osvetové prednášky na podporu predchádzania vzniku odpadov realizujeme už tradične v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ.

Vyberte si z našej ponuky kvalitných kompostérov pre vašu obec. Cenovú ponuku vám vypracuje regionálny manažér z vášho kraja. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.