Obec Ľubica rieši bioodpady aj z vlastných prostriedkov

08.08.2017

Obec Ľubica v okrese Kežmarok zahájila spoluprácu so spoločnosťou JRK Slovensko a Priateľmi Zeme – SPZ. Za ekonomicky výhodnejšiu obec zvolila možnosť domáceho kompostovania v porovnaní so zvozmi BRO z domácností. Obec zabezpečila 200 ks kvalitných kompostérov JRK SMART o objeme 900 l. V rámci balíka služieb pre obec bola na území obce vykonaná aj analýza zloženia zmesového odpadu. Tá ukázala prítomnosť vyše 57% BRO a opodstatnenosť riešenia problematiky BRO. Obyvatelia ktorí prejavili záujem o kompostér sa zúčastnili aj prednášky o kompostovaní, ktorá sa konala dňa 27.6.2017.

obec lubica domace kompostovanie jrk

Obec Ľubica zároveň žiada o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z OP KŽP zameranú na predchádzanie vzniku BRO (kompostéry). Aj napriek výzve sa obec rozhodla riešiť BRO ešte skôr.

analyza odpadu obec lubica

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video