JRK | V Kurimanoch sú občania strojcami svojho poplatku za odpady - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Kurimanoch sú občania strojcami svojho poplatku za odpady

Príklady z praxe | 22.07.2021

To že na východe nič nie je už dávno neplatí. Systém ELWIS sa teší veľkej obľube aj na východnom Slovensku. Ďalšou zo samospráv, ktoré ho využívajú sú Kurimany v okrese Levoča.

V Kurimanoch ožil ELWIS len na jar, no systematickému zlepšovaniu odpadového hospodárstva sa venujú už dlhšie. O očakávaniach, obavách aj prínosoch modernizácie odpadov v Kurimanoch sme sa porozprávali so starostom Ing. Martinom Faltinom.

Kroky k spravodlivému systému pre občanov v obci zaviedli už v minulosti prostredníctvom množstvového zberu, ktorý bol založený na žetónoch. V deň zberu ho občan umiestnil na zbernú nádobu, ak chcel aby bola vyvezená. ,,Tento systém roky spoľahlivo plnil úlohu a dával zmysel pri nakladaní s odpadom, ale v dnešnej dobe je v obciach už menej využívaný, keďže aj oni aj občania chcú niečo, čo je pre nich jednoduchšie, férovejšie a pohodlnejšie,“ opisuje fungovanie systému starosta. Tieto opatrenia pomohli šetriť financie, keďže sa vyvážali len plné nádoby.

Hoci žetóny fungovali dobre, samospráva nemala informácie o triedení jednotlivých domácností. Snaha získať relevantné informácie a zvýšiť mieru spravodlivosti nielen na základe množstva produkovaného odpadu, ale aj na základe triedenia, priviedla Kurimany k zavedeniu elektronickej evidencie.

Obec realizuje množstvo aktivít pre menej odpadu a čistejšie životné prostredie

Aké boli ďalšie motivátory pre využívanie evidencie ELWIS?

,,Chceli sme hlavne znížiť množstvo vyvážaného odpadu na skládku a to správnym separovaním a správnou evidenciou. Ako všetci vieme prvým a najdôležitejším spôsobom nakladania s odpadmi je predchádzanie vzniku a až ďalším v poradí je správne triedenie. Ak chceme občanov viac motivovať k triedeniu, musíme poznať čísla, ktoré nám poskytne systém ELWIS. Ja stále tvrdím, že hlavnou motiváciu je, aby sme svojim deťom zanechali čistú prírodu a životné prostredie. Zo skúseností vieme, že určité percento občanov nepotrebuje externú motiváciu k triedeniu a považujú zodpovedné správanie za prirodzené. Máme však aj občanov, ktorí takúto vnútornú motiváciu nemajú a platia na nich iné stimuly, ako napríklad zmena poplatku za odpad,“ vysvetľuje situáciu v obci starosta Faltin.

V súlade s hierarchiou odpadov sa v Kurimanoch zamerali aj na predchádzanie vzniku odpadu. Pozornosť venovali bioodpadu, ktorého je v slovenských smetných nádobách najviac. Občania dostali záhradné kompostéry, s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a navyše využiť bioodpad ako zdroj živín pre záhradu.

Kurimany, triedenie, ELWIS, evidencia odpadu

Rozdelenie domácností podľa miery triedenia v Kurimanoch

Ak občania systému rozumejú, budú ho akceptovať

Systém ELWIS má byť prínosom pre obec aj občana. V Kurimanoch sa snažili od začiatku komunikovať cieľ, ktorý má nový systém priniesť. Starosta Faltin hovorí: ,,Vysvetľovali sme im spôsob fungovania a benefity, ktoré získajú. Čím viac budú triediť, tým lepšie výsledky pod ich kontom prostredníctvom skenovaných QR kódov dosiahnu a to im zabezpečí lepšiu cenu za likvidáciu odpadu v ďalšom roku.“ Dopĺňa však, že nechceli komunikovať priamo zníženie, keďže zákonné aj komerčné poplatky za odpady sa každoročne zvyšujú. Tí, ktorí dosiahnu dobré výsledky v triedení prípadné zvýšenie cien pocítia najmenej.

V obci na základe iniciatívy občanov prechádzajú od vrecového zberu triedeného odpadu k zberu do nádob. Doteraz si až 80% domácností nádobu prevzalo a dalo označiť originálnym QR kódom. ,,Aj to je efekt toho, že občania pochopili ELWIS správne a vyprodukovaný odpad chcú mať zaevidovaný do svojej úrovne triedenia. Majú záujem vlastnou snahou ovplyvniť výšku poplatku za odpady,“ teší sa zo záujmu občanov starosta.

Samospráva získa prehľadné dáta, no bez práce to nepôjde

,,Na každom kroku počúvame o zdražovaní. Preto je aj téma poplatkov za odpady u občanov veľmi citlivá. Na druhej strane vieme, že ak chceme komplexný systém, musíme ho zaplatiť, aby sme mali relevantné dáta a mohli ich používať. Navyše výhody presnej evidencie nám môžu priniesť množstvo dlhodobých efektov. Presná evidencia odpadu, adresná motivácia domácností cez poplatok k triedeniu a znižovaniu produkcie odpadu, až k zníženiu nákladov na skládkovanie,“ hovorí o prínosoch systému ELWIS Faltin, no zároveň dodáva: ,,samosprávy by som upozornil na prácu, ktorá ich čaká. Nič sa nespraví samo. Pripraviť sa musia na označovanie všetkých nádob kódmi, následné skenovanie v deň zberu, analýzu dát a v neposlednom rade komunikovanie so zberovou spoločnosťou. Zásadné je ako sa postaví k výsledkom evidencie. Ak nefunguje trojica partnerov OBEC – OBČAN – ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ, potenciál celého systému zostane nenaplnený.“

SMART systém musí byť užívateľsky príjemný

Práve práca so systémom a jeho výsledkami je to, čo ELWIS odlišuje od iných riešení. Prehľadný softvér ponúka samospráve informácie, s ktorými je potrebné ďalej pracovať, aby sa želaný efekt dostavil. Aj v tejto oblasti sme mestám a obciam nápomocní a spolupracujeme s nimi na tom, ako získané dáta využiť.

„So systémom sa stále učíme pracovať, aby sme využili všetky dostupné funkcionality. Pre povereného pracovníka je jednoduchý. Máme však aj námety na vylepšenia, ktoré by mohli pomôcť samosprávam pri ďalších zákonných povinnostiam ako je ohlásenie o odpade,“ hodnotí využívanie evidencie starosta.

Občania sú strojcami svojho poplatku

Obec Kurimany sa rozhodla zaviesť evidenciu odpadu preto, aby získala dáta o triedení jednotlivých domácností. ,,Na základe úrovne triedenia v roku 2021 im vypočítame výšku poplatku na nasledujúci rok. Jednoducho povedané, budú si strojcom svojho poplatku za odpady. Našim plánom je rozdeliť úrovne poplatkov na 4 skupiny podľa miery triedenia: do 25%, do 50 %, do 75 % a do 100 %. Takto chceme motivovať k lepšej separácií. Uvažovali sme aj o tom, či nebudú vznikať „čierne skládky“ aby si občania znižovali množstvo odpadu, no to mohli robiť aj pri žetónovom systéme. Nikdy nevyhoviete všetkým. Teraz však ide viac o triedenie odpadu, takže sa im to robiť v konečnom dôsledku neoplatí,“ vysvetľuje plány starosta obce.

V Kurimanoch si uvedomujú dôležitosť práce s občanmi a preto realizujú množstvo osvetových aktivít. Snažia sa občanov viesť k zodpovednému správaniu a ukázať, že konanie každého je dôležité pre to, aby bola obec krajšia, čistejšia a zachovali spoločne zdravšie životné prostredie aj pre ďalšie generácie.

V obci sa o čisté a zdravé životné prostredie starajú neustále

,,Stále a nepretržite vzdelávame občanov a samotných pracovníkov, ako správne separovať či už na našich info kanáloch alebo aj pri rôznych podujatiach. Organizujeme detské obecné zastupiteľstvo, kde sa deti učia nielen správne triediť ale aj diskutujú na túto tému. Realizujeme podujatia pri príležitosti Dňa Zeme a čistíme kataster obce, aby si občania uvedomili, že odpad niekto musí vyzbierať. Eko výchove sa venuje pozornosť aj v materskej škole. Systém ELWIS nám poskytne ďalšie možnosti motivácie k triedeniu. Chceme však ľudí motivovať aby v prvom rade tvorili menej odpadu a až potom triedili. Len tak je to udržateľné,“ uzatvára starosta Faltin.

Dosiahnite lepšie výsledky a motivujte občanov vďaka férovému systému. ELWIS a naši regionálni manažéri sú pripravení pomôcť aj vášmu mestu či obci. Kontakty tu

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.