V Hronseku bude bioodpad z verejných priestranstiev spracovaný v kompostéroch

25.06.2018

Obec Hronsek s takmer 650 obyvateľmi je súčasťou mikroregiónu Pozdola Bystrice. Je známa svojou dlhou históriou, kultúrnymi pamiatkami a bohatým kultúrno-spoločenským životom. Okrem týchto aktivít obecné zastupiteľstvo spolu so starostom Ing. Miroslavom Ostrihoňom realizuje aj iné kroky na zlepšenie života v tejto malebnej obci.

Pri spracovaní bioodpadu z verejných plôch pomocou štiepkovača a kompostéru JRK SMAR 900.

Hronsek sa zapojil do projetku Zelená dedina, ktorý je realizovaný prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia a je súčasťou Programu obnovy dediny. Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť triedený zber odpadu v obci preto obstarala 1 100 l a 240 l nádoby na zbieranie plastu. Na verejných priestranstvách bude osadených desať kompostérov JRK SMART 900, ktoré poslúžia na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Aby bola zabezpečená kvalita výsledného kompostu, obstarali aj štiepkovač, ktorý poslúži pri spracovaní haluzoviny z verejnej zelene. Ďalšie prostriedky z projektu obec využije na vybudovanie kvalitnej infraštruktúry pre občanov, konkrétne kontajnerových stojísk pre triedený zber odpadu.

Hľadáte riešenie pre bioodpad z verejných preistranstiev? Kontaktujte nás
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video