JRK | V Hronseku bude bioodpad z verejných priestranstiev spracovaný v kompostéroch - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Hronseku bude bioodpad z verejných priestranstiev spracovaný v kompostéroch

Príklady z praxe | 25.06.2018

Obec Hronsek s takmer 650 obyvateľmi je súčasťou mikroregiónu Pozdola Bystrice. Je známa svojou dlhou históriou, kultúrnymi pamiatkami a bohatým kultúrno-spoločenským životom. Okrem týchto aktivít obecné zastupiteľstvo spolu so starostom Ing. Miroslavom Ostrihoňom realizuje aj iné kroky na zlepšenie života v tejto malebnej obc

 Pri spracovaní bioodpadu z verejných plôch pomocou štiepkovača a kompostéru JRK SMAR 900.

Hronsek sa zapojil do projetku Zelená dedina, ktorý je realizovaný prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia a je súčasťou Programu obnovy dediny. Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť triedený zber odpadu v obci preto obstarala 1 100 l a 240 l nádoby na zbieranie plastu. Na verejných priestranstvách bude osadených desať kompostérov JRK SMART 900, ktoré poslúžia na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Aby bola zabezpečená kvalita výsledného kompostu, obstarali aj štiepkovač, ktorý poslúži pri spracovaní haluzoviny z verejnej zelene. Ďalšie prostriedky z projektu obec využije na vybudovanie kvalitnej infraštruktúry pre občanov, konkrétne kontajnerových stojísk pre triedený zber odpadu.

Hľadáte riešenie pre bioodpad z verejných preistranstiev? Kontaktujte nás

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.