JRK | Unikátny zber kuchynského odpadu od dverí odštartoval v Partizánskom - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Unikátny zber kuchynského odpadu od dverí odštartoval v Partizánskom

Príklady z praxe | 27.08.2021

Partizánske je prvé slovenské mesto, ktoré začína zbierať kuchynský odpad priamo od dverí bytov. Pilotný projekt priniesol veľký úspech.

V Partizánskom prebiehal od 19. apríla do 13. mája unikátny pilotný projekt triedenia kuchynského odpadu priamo od dverí z bytových domoch. Domácnosti zapojené do projektu dostali prevetrávaný košík a vrecká na bioodpad. Pracovníci mesta tzv. bežci, zabezpečovali zber vytriedeného kuchynského odpadu priamo od dverí bytov dvakrát do týždňa. Do skúšobného projektu boli zapojené bytové domy na sídlisku Šípok.

„Hlavný rozdiel je v tom, že obyvatelia nebudú musieť kuchynský biologický odpad vynášať do kontajnerov, ale plný košík položia pred dvere bytu, pričom zber sa bude vykonávať dvakrát do týždňa, vždy v pondelok a vo piatok,“ vysvetlil Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ.

Viac o pilotnom projekte TU

zber od dverí, Partizanske, zber kuchynskeho odpadu od dveri, osveta, door to door, D2D

Košíky na triedenie sú adresne priradené k domácnostiam

Nadpriemerné výsledky pilotného projektu

Potenciál triedenia kuchynského odpadu na Slovensku je 100 kg na obyvateľa za rok. Ak zohľadníme neochotu a negatívne externality, za úspech môžeme pokladať triedenie na úrovni 65 kg kuchynského odpadu na obyvateľa ročne. V pilotnom projekte v Partizánskom dosiahli úroveň triedenia 60 kg na obyvateľa, čo môžeme považovať za veľký úspech. V mnohých samosprávach, ktoré realizujú zber prostredníctvom väčších  kontajnerov je úroveň triedenia na jedného obyvateľa pohybuje 30 kg a menej. Zapojenie domácností do triedenia v rámci projektu bolo na úrovni až 75%. Aj na základe tohto úspechu sa v Partizánskom v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ rozhodli zaviesť takýto spôsob triedenia kuchynského bioodpadu vo viac ako 6500 domácnostiach v meste.

zber od dverí, triedenie kuchynského odpadu, ELWIS START, Partizanske

Štartovací balíček, Partizánske

Okrem vybavenia domácností štartovacím balíčkom (košík, vrecká a leták) prebiehala aj osvetová a informačná kampaň „od dverí, k dverám.“ Počas nej boli navyše distribuované košíky elektronicky priradené  ku konkrétnej domácnosti. Vďaka tomu bude mať mesto k dispozícii elektronický prehľad o tom, ktorá domácnosť už nádobu prevzala a pri zbere bioodpadu bude s nimi vedieť adresne komunikovať či odmeniť ich za triedenie odpadu. Tí, čo sa do zberu nechcú zapojiť stratia možnosť získavať výhody z budúcej evidencie tohto druhu odpadu.

Rýchla a prehľadná elektronická distribúcia

Štartovacie balíčky boli počas júla distribuované do domácností v jednotlivých častiach Partizánskeho. Osvetu zabezpečovali OZ Priatelia Zeme – SPZ,  distribúciu nádob dobrovoľníci mesta, evidenciu a elektronický záznam nádob domácností sme mali na starosti my z JRK Slovensko. Pred vchodmi do bytových domov v polhodinových časových intervaloch prebiehali všetky aktivity. Občania si na základe svojho bydliska prevzali priradenú nádobu. Systém umožňuje prevziať nádobu, napr. aj pre suseda alebo známeho vďaka čomu sa zvýšila úroveň distribúcie. Každý kôš bol označený originálnym QR kódom, priradený k domácnosti a elektronicky zaznamenaný prostredníctvom nového modulu ELWIS START, pre efektívnejšiu distribúciu nádob.

door to door, osveta, zber kuchynskeho BRKO, ELWIS START, Priatelia Zeme - SPZ,

Osvetu zabezpečili OZ Priatelia Zeme – SPZ

Len pohodlný systém bude účinný

Tak ako pri pilotnom projekte, domácnosti vyložia vytriedený odpad pred dvere svojho bytu. Bežci budú zbierať odpad dvakrát týždenne. Pilot preukázal, že ideálne dni na zber sú pondelok (po víkende mali domácnosti vždy veľa bioodpadu) a v piatok pred víkendom. V prípade štátnych sviatkov sa deň zberu presúva na utorok a štvrtok.

Domácnosti dostali zásobu 25 ks vreciek. Keď sa im minú, stačí ak na košík pred dvere vyložia papier s požiadavkou pre bežca na doplnenie vreciek, resp. za každé vyložené vrecko dostanú jedno nové. Ak vytriedia viac ako jedno vrecko, môžu pred dvere vyložiť aj viac bioodpadu. Dôležité je však, aby sa po chodbách nepovaľoval a bol uložený v nádobe alebo na podložke, aby sa predišlo prípadnému znečisteniu spoločných priestorov.

zber od dveri, door to door, kuchynsky BRKO, Partizanske, ELWIS START

Evidencia občana a nádoby pri preberaní štartovacieho balíčka zabezpečí mestu prehľad

Obyvatelia bytových domov, ktorí odmietnu vstup bežcov do ich priestorov môžu využiť možnosť vlastného zberu. Dostanú zbernú nádobu, no zber vreciek z bioodpadom, vykladanie nádoby, ako aj jej uschovanie si budú musieť zabezpečiť vo vlastnej réžii. Občania, ktorí si nádoby nestihli prevziať budú mať ďalšiu šancu po rozdistribuovaní všetkých nádob alebo si ich môžu prevziať na mestskom úrade.

Systém zberu kuchynského odpadu priamo od dverí sa osvedčil v mnohých európskych mestách. Partizánske sú prvým slovenským mestom, ktoré sa rozhodlo pre takýto odvážny krok a zaviedlo evidovaný zber kuchynského odpadu od prahu dverí domácnosti. Výsledky z pilotného zberu potvrdili, že systém je najúčinnejší z dostupných variantov. Pre občanov je veľmi pohodlný, eliminuje sa nežiadúce znečistenie bioodpadu aj zápach či znečistenie na stojiskách a navyše vychádza ako najlacnejšia alternatíva, v porovnaní so zberom odpadu na stojiskách.

Vytriedený kuchynský odpad bude spracovaný mestskej kompostárni.

Pohodlný a efektívny zber kuchynského odpadu alebo evidencia môže pomôcť zlepšiť výsledky aj vašej samospráve. Opýtajte sa ako na to našich regionálnych manažérov. 

 

použité zdroje:

www.novinytempo.sk/partizanske-spustilo-pilotny-projekt-zberu-kuchynskeho-odpadu-kosik-staci-vylozit-pred-dvere-bytu/

www.novinytempo.sk/skusobny-zber-odpadu-z-kuchyn-je-v-partizanskom-v-plnom-prude-za-tyzden-vyzbierali-274-kil/

www.novinytempo.sk/v-partizanskom-spustia-unikatny-projekt-kuchynsky-odpad-budu-zbierat-spred-dveri-bytov/

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.