JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Tarnov: naučte obyvateľov kompostovať – začnite od najmladšej generácie

Všetky | 29.01.2019

V obci Tarnov, v okrese Bardejov, pristupuje samospráva k postupnému zavádzaniu kompostovania.

Už v minulom roku začali s kompostovaním pri obecnom úrade, aby si ho vyskúšali na vlastnej koži a vedeli občanom tlmočiť svoje skúsenosti. Súhlasíme s názorom, že ak s kompostovaním budú spokojní zamestnanci, lepšie navnadia aj ostatných občanov.

Teraz sa rozhodli pre ďalší strategický krok a to zaviesť kompostovanie v materskej a základnej škole. V kompostéri JRK SMART 1100 sa bude  kompostovať  záhradný odpad z areálu. Obec chce edukatívnou formou motivovať najmenších občanov a vybudovať u nich návyk, že kompostovanie je prirodzenou súčasťou života a má veľmi pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia. Tieto aktivity smerujú k postupnému zavedeniu domáceho kompostovania aj pri rodinných domoch v celej obci a obstaraniu kompostérov pre občanov.

Obec plánuje zistiť záujem o domáce kompostovanie aj formou anketového prieskumu medzi obyvateľmi. Na základe výsledkov môže prijať rozhodnutie o zavedení funkčného systému domáceho kompostovania. Veríme, že obci sa podarí pripraviť úrodnú pôdu pre zavedenie systému a dosiahnuť, aby sa biologicky rozložiteľný odpad nevyvážal na skládky.

Neplaťte za skládkovanie odpadu, ktorý môže zlepšiť kvalitu vášho životného prostredia. Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji…

 

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.