JRK | Tarnov: naučte obyvateľov kompostovať - začnite od najmladšej generácie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Tarnov: naučte obyvateľov kompostovať – začnite od najmladšej generácie

Príklady z praxe | 29.01.2019

V obci Tarnov, v okrese Bardejov, pristupuje samospráva k postupnému zavádzaniu kompostovania.

Už v minulom roku začali s kompostovaním pri obecnom úrade, aby si ho vyskúšali na vlastnej koži a vedeli občanom tlmočiť svoje skúsenosti. Súhlasíme s názorom, že ak s kompostovaním budú spokojní zamestnanci, lepšie navnadia aj ostatných občanov.

Teraz sa rozhodli pre ďalší strategický krok a to zaviesť kompostovanie v materskej a základnej škole. V kompostéri JRK SMART 1100 sa bude  kompostovať  záhradný odpad z areálu. Obec chce edukatívnou formou motivovať najmenších občanov a vybudovať u nich návyk, že kompostovanie je prirodzenou súčasťou života a má veľmi pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia. Tieto aktivity smerujú k postupnému zavedeniu domáceho kompostovania aj pri rodinných domoch v celej obci a obstaraniu kompostérov pre občanov.

Obec plánuje zistiť záujem o domáce kompostovanie aj formou anketového prieskumu medzi obyvateľmi. Na základe výsledkov môže prijať rozhodnutie o zavedení funkčného systému domáceho kompostovania. Veríme, že obci sa podarí pripraviť úrodnú pôdu pre zavedenie systému a dosiahnuť, aby sa biologicky rozložiteľný odpad nevyvážal na skládky.

Neplaťte za skládkovanie odpadu, ktorý môže zlepšiť kvalitu vášho životného prostredia. Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji…

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.