JRK | Študentky z SPU sa na stáži v JRK Slovensko nenudili - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Študentky z SPU sa na stáži v JRK Slovensko nenudili

Všetky | 20.08.2020

Každý rok u nás praxuje niekoľko študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium odpadového hospodárstva. Snažíme sa, aby nesedeli len za stolom, ale zažili odpadársku realitu na vlastnej koži.

Študentky bakalárskeho stupňa v odbore krajinné inžinierstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre absolvovali odbornú, dvojtýždňovú stáž v JRK Slovensko. Na druhom stupni chcú zamerať svoju špecializáciu na odpadové hospodárstvo.

Stážistky absolvovali aj analýzu odpadu

Stážistky pomáhali pri spracovaní databázy zákazníkov pre elektrické kompostéry. Okrem toho sa zúčastnili aj analýzy odpadu vo Valaskej, ktorú označili za prínosnú pre ich ďalšie štúdium. Kristína Fusatá: „Najväčším prínosom bola analýza odpadu v obci Valaská. Mohla som v praxi vidieť, ako ľudia berú na ľahkú váhu triedenie odpadu. Ako pozitívne však beriem vyjadrenie dobrovoľníkov, že je potrebné triediť a začať treba od seba“.

Jana Martina Gergelová: „Analýza ma utvrdila v tom, že odpadové hospodárstvo je naozaj problém a vďaka skúsenosti v JRK vnímam zmysluplnosť môjho štúdia ešte intenzívnejšie.“

Systém ELWIS vnímajú pozitívne

Okrem iného sa stážistky zoznámili aj so systémom evidencie odpadov ELWIS. V rámci jedného dňa kontrolovali funkčnosť snímacích zariadení a spôsob evidovania zberovou spoločnosťou. Vykonávanie analýz v obciach a evidenčný systém odpadov vnímajú za najvyššiu pridanú hodnotu JRK Slovensko. 

Odpovede na pár našich otázok

Ako hodnotíte svoju stáž v JRK Slovensko? 

Jana Martina Gergelová: „Stáž hodnotím veľmi pozitívne. Získala som veľa poznatkov. Páčilo sa mi prepojenie s praxou. Dostávali sme úlohy súvisiace s naším štúdiom a pracovali sme vo veľmi milom a ústretovom kolektíve.“

Kristína Fusatá: „Stáž v JRK vnímam ako skúsenosť, či už do života alebo školy. Získala som nové informácie v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré viem šíriť ďalej. V JRK Slovensko je komunikácia príjemná a celý kolektív bol vždy pripravený pomôcť, poradiť a naučiť nás niečo viac.“

V čom vidíte budúce trendy v odpadovom hospodárstve? 

Jana Martina Gergelová: „Určite v bezobalových predajniach. Myslím, že ľudia by si mali uvedomiť, že je prospešné kupovať produkty bez obalu.“

Kristína Fusatá: „Podľa môjho názoru, by mohlo byť trendom väčšie predchádzanie odpadu. Potenciál vidím aj v znižovaní objemu jednorázových obalov.“

Čo by sa podľa vás malo zlepšiť v odpadovom hospodárstve na Slovensku?

Jana Martina Gergelová: „Zmeniť by sa mal najmä postoj ľudí k odpadu. Ďalej je potrebné postupne zavádzať množstvový zber v mestách a obciach.“

Kristína Fusatá: „Myslím si, že problémom je najmä prístup a myslenie ľudí. To by sa malo postupne meniť. Následne by mal byť samozrejmosťou množstvový zber.“

Ako hodnotíte úsilie v JRK pre zmenu? Čo vnímate ako najvyššiu pridanú hodnotu činnosti JRK?

Jana Martina Gergelová: „Úsilie JRK hodnotím určite pozitívne. Myslím, že ako najvyššiu pridanú hodnotu činnosti JRK vnímam systém ELWIS a vykonávanie analýz odpadu v obciach.“

Kristína Fusatá: „Ako pridanú hodnotu vnímam najmä vykonávanie analýz odpadov v obciach. Podľa môjho názoru  to ovplyvňuje vzťah občanov k riadeniu triedených zložiek odpadu.  Systém ELWIS, ktorý motivuje občanov k triedeniu odpadu je dôležitou súčasťou činnosti JRK.“

So Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre takýmto spôsobom aktívne spolupracujeme každý rok a veríme, že aj v ďalších rokoch u nás budú stážovať šikovní študenti.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.